Namen    Generaties   

Namen
In het hoofdstuk "Namen" wordt een opsomming gegeven van alle namen die in de familiehistorie voorkomen.
Door een naam aan te klikken komt de informatie over de betreffende persoon in beeld, meestal in de vorm van een gezinsschema.

Wanneer op de naam bovenin het gezinsschema wordt geklikt, komt een meer uitgebreide beschrijving van die persoon in beeld. Wanneer dan op de naam bovenaan de persoonsbeschrijving wordt geklikt, komt het gezinssschema van die persoon weer in beeld.

Gezinsschema:
Links bovenin in een schema staat de betreffende persoon.
Rechts bovenin staat zijn/haar partner.
Daartussen staan de trouwdatum en -plaats.
Onder het paar staan de eventuele kinderen.
Daaronder staan eventuele volgende huwelijken/relaties en kinderen die daarui voortkwamen..

(* = geboren of gedoopt, + = overleden of begraven, X = getrouwd).

Helemaal bovenaan in het schema staat het genealogsiche persoonsnummer, en een link naar de brongegevens (de informatie zoals die in de archieven of elders is aangetroffen).

(NB. De witte vakjes in sommige gezinsschema's zijn wit gemaakt omdat daarin mijn eigen voorouders staan!).