<<   III-e-5. Louwerens Montijsaan (1765-1824)
Het enige kind van Laurens van wie een vervolg bekend is, zijn derde zoon Louwerens Montijsaan, (genoemd naar zijn vader en/of zijn overgrootvader) trouwde in 1800 in Amsterdam met Anna Fidder (III-h-7), het zevende kind van Laurens' nicht Grietjen (Margarite) Montesan en Jacob Isbrants Fidder uit Elburg.
Zij hadden geen kinderen.
Anna's zus Teuntje trouwde in Medemblik met ene Pijl; haar zoon Hendricus Gerardus Pijl was de erfgenaam van zijn tante Anna, en erfde o.a. een stekenlap die Anna in 1779 maakte, en die anno 2006 in het bezit was van een nazaat van Hendricus: mw. Marijan Bakker. Zij stuurde mij een mail met een paar foto's van de stekenlap.