<<   II-b-5 = III-e. Laurens Montijsaan (1723-1797)  >>
Van de derde zoon Laurens Montijsaan -het zevende kleinkind, eindelijk vernoemd naar stamvader Laurens !- wordt vermeld dat hij in 1744 als lidmaat in de kerk in Vaassen werd aangenomen. In september 1747 werd hij bakkersknecht in Harderwijk, in de Donkerstraat (waar eerder ook zijn zuster Grietje werkte). Later ging hij naar Amsterdam, werd daar "silversmitsknegt" en trouwde daar in 1752 met Dirckien Luijtinck, dochter van Adam Luijting (in leven schoenmaker en poortwachter) en Maergrietie van Broekhuijsen. Hij woonde toen in de Bloedstraat. Een jaar na Dirkjes vroege dood (in 1758), toen ze op de "Egelantiersgragt Oostzij bij de derde Lelidwarsstraat" woonden, hertrouwde hij met Anna van der Haegen, dochter van Barent Pieters van der Haegen (uit Oostindië).
Bij het overlijden van Anna, in 1787, woonden ze in de "nieuwe Lelijstraat tusschen de 1 en 2 dwarsstraat".
Zijn 3 dochtertjes en tenminste 1 van de 5 zoons stierven als kind, een andere zoon stierf als jongeman. Van de oudste en de jongste zoon is niets bekend; de overgebleven zoon -ook Louwerens- trouwde met een dochter van Laurens' nicht Grietjen uit Elburg (dochter van zijn oom Peter).