Doop, trouw en begrafenisgegevens

Notariele gegevens:

Boedelbeschrijving na overlijden