Doop, trouw en begraaf-gegevens

Testament Geertrui

Beschrijving nalatenschap na overlijden Geertrui

Notariele akten over verkoop en scheiding nalatenschap ten behoeve van de erfgenamen:
machtiging van Jan Hendrik Kruger door Johannes Montezaan

verkoop onroerende goederen Geertrui tbv. erfgenamen

machtiging van Han Hendrik Kruger door Cornelia van Toorenburg

verdeling erfenis tussen erfgenamen
Betekenis van enkele woorden voorkomend in notariele akten