De eerste generatie: <1665->1723 De zevende generatie: 1842-1997
De tweede generatie: 1684-1771 De achtste generatie:  1872 - heden
De derde generatie:  1716-1812 De negende generatie:  1931 - heden
De vierde generatie:  1754-1870 De tiende generatie:  1956 - heden
De vijfde generatie:  1783-1916 De elfde generatie:  1992 - heden
De zesde generatie:  1814-1976