Overledene:

Jan Montesaan

Geslacht:

Man

Leeftijd:

53 jaar

Beroep:

korporaal tamboer

Vader:

Willem Montesaan

Beroep:

zolderknecht

Moeder:

Mina Jans

Gebeurtenis:

Overlijden

Datum:

woensdag 28 juli 1869

Documenttype:

BS Overlijden

Erfgoedinstelling:

Groninger Archieven

Instellingsplaats:

Groningen

Collectiegebied:

Groningen

Documentnummer:

599

Registratiedatum:

28 juli 1869

Plaats:

Groningen

AkteSoort:

normaal