<<    V-t-3 = VI-x Dirk Montizaan (1877-1937)  >>
De oudste zoon, Dirk (genoemd naar zijn opa van vaders kant) was net als zijn vader klompenmaker. Hij was mijn grootvader, maar ik heb hem nooit gekend. In 1904 trouwde hij in Epe met Geertje Gerard uit Epe, dochter van Jan Gerard en Hendrika van Tongeren. Zij overleed al 3 jaar na hun huwelijk, dat kinderloos bleef. In 1910 hertrouwde Dirk met mijn grootmoeder Geertruida Kamphuis, dochter van Gerrit Kamphuis en Frederika van Schooten. Zij had ten tijde van het huwelijk een kind van ruim een jaar oud, Frederik (genoemd naar haar moeder); dit werd bij het huwelijk door Dirk erkend. Daarna kregen ze nog 7 zoons, waarvan mijn vader de jongste was. Dirk overleed aan longontsteking toen mijn vader 10 jaar oud was. Geertruida (ik ben evenals veel van mijn nichten naar haar genoemd) assisteerde bij bevallingen als een soort onbezoldigd vroedvrouw. Ze werd in het dorp Oene, waar ze woonde, "Trui-meuie" genoemd ("meuie" of "moei" betekent tante). Ze woonde tot het laatst van haar 82 jaren in hun boerderij in Oene, onder 1 dak met haar op 1 na jongste zoon, mijn "ome Lammert" (Lambertus Antonie) en diens gezin plus schoonvader.