Genealog VIII - f blad 1.

GA Rotterdam 2003.01.30.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 2659. d.d. 31 juli 1924.

Hendrik Jacobus Johannes van der Made, oud 28 jaar, van beroep kantoorbediende, geboren te Vlissingen en wonende te Rotterdam, meerderjarige zoon van Jacobus Hendricus van der Made, overleden en van Elisabeth Maria van Aartsen, oud 51 jaar, zonder beroep, wonende te Rotterdam, en

Geertruida Montezaan, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, meerderjarige dochter van Johannes Montezaan, oud 64 jaar, fabrieksarbeider en van Maatje t Gilde, oud 62 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Theodorus Kloeg, oud 50 jaar, van beroep bediende schoonbroeder van den bruidegom,

2. Adrianus van Pernis, oud 46 jaar, van beroep bediende

Allen wonende te Rotterdam.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de ouders van de bruid en de twee getuigen.

De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.

 

GA Vlisingen 1993.12.16.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 3441. d.d. 16 juli 1896.

Jacobus Hendricus van der Made, oud 27 jaar, van beroep hofmeester, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Elisabeth Maria van Aartsen, zonder beroep, wonende te Vlissingen,, alhier op 16 juli 1896 des morgens ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk G nommer 67a, hetzelve de voornamen Hendrik Jacobus Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonius Bernardus Reuser, oud 41 jaar, van beroep restaurateur en van Johannes Loois, oud 28 jaar, van beroep aannemer, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.