Genealog VIII - e blad 1.

RA Zeeland te Middelburg 1998.03.31.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 163. d.d. 6 october 1922.

Aarnout Puijpe, oud 35 jaar, van beroep letterzetter, geboren te Middelburg en wonende te Vlissingen, meerderjarige zoon van Cornelis Puijpe, scheepmaker en van Fannetje Aarnoutse, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, en

Maria Montezaan, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, meerderjarige dochter van Johannes Montezaan, werkman en van Maatje t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacobus Steketee, oud 32 jaar, van beroep bankwerker, schoonbroeder van den bruidegom,

2. Jacob Stroo, oud 39 jaar, van beroep vormer, behuwdneef van de bruid

Allen wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

 

BS Middelburg Geboorte-acte nr. 176. d.d. 6 juni 1887.

Cornelis Puijpe, oud 21 jaar, van beroep olieslager, wonende te Middelburg, welke ons verklaard heeft dat Jannetje Aarnoutse, zonder beroep, wonende te Middelburg, zijne echtgenoote, alhier op 5 juni 1887 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk V nommer 6, hetzelve de voornaam Aarnout gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Antonie de Ridder, oud 39 jaar, van beroep schoenmaker en van Johannes Jacobus Dhont, oud 35 jaar, van beroep schoenmaker, beiden wonende te Middelburg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlisingen Overlijdensacte nr. 188. d.d. 3 november 1931.

Pieter Adriaan Gillissen, oud 41 jaar, van beroep lijkdienaar en Jan Nonnekes, oud 36 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie, beide wonende alhier, die verklaart dat op 3 november 1931 om des voormiddags twee uur is overleden Aarnout Puijpe, oud 44 jaar, van beroep winkelier, geboren te Middelburg en wonende alhier zoon van Cornelis Puijpe en van Jannetje Aarnoutse, beiden zonder beroep en wonende te Vlissingen. Gehuwd met Maria Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 178. d.d. 29 april 1885.

Pieter Duijvekot, oud 23 jaar, van beroep sleper, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Johanna de Voogd, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 28 april 1885 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk A nommer 124, hetzelve de voornaam Filippus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Filippus Duijvekot, oud 49 jaar, van beroep sleper en van Cornelis Kodde, oud 42 jaar, van beroep sleper, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Vlissingen

Voor haar huwelijk was Maria Montezaan dienstbode bij o.a. de heer Somer en zijn moeder, samen met haar zuster Johanna Martha Montezaan.

Zie hiervoor het bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910 blad S 659.