Genealog VIII - d blad 1.

GA Vlissingen

Voor haar huwelijk was Johanna Martha Montezaan dienstbode bij o.a. de heer Somer en zijn moeder, samen met haar zuster Maria Montezaan.

Zie hiervoor het bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910 blad S 659.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910. Blad 723.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 13 Apr Scherpenisse Willem m Hoofd 6 Novb Vlissingen H 14 Oct. NH Hofmeester Trompstr 13 Apr O en W 1895 1884 1908 6 1895 Souburg

2 25 Augs Montezaan Johanna Martha v Vrouw 24 Aug Vlissingen H Noordstr

1885 1885 36

3 26 Jan Scherpenisse Lambrecht Willem m zoon 25 Jan Vlissingen Kanaalstr

1910 1910 80

Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921. Blad 65.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 13 Apr Scherpenisse Willem m Hoofd 6 Novb Vlissingen H 14 Oct. NH Hofmeester Kanaalstr 13 Apr O en W 12 April Amsterdam 1895 1884 1908 80 1895 Souburg 1916

2 25 Augs Montezaan Johanna Martha v Vrouw 24 Aug Vlissingen H v.Speijckstr 4 April Amsterdam

1885 1885 15 1916

3 26 Jan Scherpenisse Lambrecht Willem m zoon 25 Jan Vlissingen 14 Augs Amsterdam

1910 1910 1915

 

GA Amsterdam

Bevolkingsregister Amsterdam 1891/3 - 1933/9 Deel 212 folio 149.

1. 5-4-1916 Scherpenisse Willem M H 06-11-1884 Vlissingen NH H hofmeester

2. Montezaan Johanna Martha V v 24-08-1885 H

3. Scherpenisse Lambrecht Willem m z 25-01-1910

 

Het gezin komt op 10-4-1916 van Vlissingen en vertrekt op 19-8-1918 naar Vlissingen

Groenewoud 76.

 

 

 

 


Genealog VIII - d blad 2.

Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921. Blad 810.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 21 Augs Scherpenisse Willem m Hoofd 6 Novb Vlissingen H 14 Oct. NH Hofmeester Groenewoud 21 Augs Amsterdam 1918 1884 1908 76 1918

2 Montezaan Johanna Martha v Vrouw 24 Aug Vlissingen H Lampsenstr id 1885 15

3 Scherpenisse Lambrecht Willem m zoon 25 Jan Vlissingen 4 id

1910

 

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving. 3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).

4 = Voornamen (Voluitgeschreven). 5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk).

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening. 11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente. 15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen). 16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente. 17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen). 18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden. 19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog VIII - d blad 3.

GA Vlissingen 1993.12.15.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 118. d.d. 14 october 1908.

Willem Scherpenisse, oud 23 jaar, van beroep hofmeester, geboren en wonende te Vlissingen, meerderjarige zoon van Lambrecht Scherpenisse, olieman en van Josina van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, en

Johanna Martha Montezaan, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, meerderjarige dochter van Johannes Montezaan, werkman en van Maatje t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Pieter Bastiaan Scherpenisse, oud 27 jaar, van beroep stoker, broeder van den man, wonende te Oost en West Souburg

2. Cornelis t Gilde, oud 44 jaar, van beroep werkman, neef van de vrouw, wonende te Vlissingen

3. Johan Willem David Trampe, oud 49 jaar, van beroep donkeyman, wonend te Vlissingen

4. Jacob Stroo, oud 25 jaar, van beroep werkman, wonende te Middelburg

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 403. d.d. 6 november 1884.

Lambrecht Scherpenisse, oud 31 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Josina van der Linden, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 6 november 1884 des morgens ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk B nr. 21, hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Kroon, oud 52 jaar, van beroep timmerman en van Pieter Pieters, oud 27 jaar, van beroep timmerman, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 47. d.d. 26 januari 1910.

Bij afwezigheid des vaders, Anna van Dam, oud 24 jaar, van beroep verloskundige, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Johanna Martha Montezaan, zonder beroep, echtgenoote van Willem Scherpenisse, hofmeester, beiden wonende te Vlissingen, alhier op 25 januari 1910 des namiddags ten half twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Lambrecht Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Abraham Brevet, oud 38 jaar, van beroep klerk en van Johannes Hendrik Appel, oud 51 jaar, van beroep gemeentebode, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de verloskundige en de twee getuigen.

 

BS Vlisingen Overlijdensacte nr. 128. d.d. 21 juni 1937.

Adriaan Cornelis van Staedel, oud 61 jaar, van beroep lijkdienaar, wonende alhier, die verklaart dat op 21 juni 1937 om des voormiddags tien minuten voor acht uur is overleden Johanna Martha Montezaan, oud 51 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier dochter van Johannes Montezaan en van Maatje t Gilde, beiden zonder beroep en wonende te Koudekerke. Gehuwd met Willem Scherpenisse.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog VIII - d blad 4.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 297. d.d. 10 juni 1893.

Kornelis Moens, oud 28 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maria Catharina Cornelissen, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 9 juni 1893 des namiddags ten half twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk L nr. 21, hetzelve de voornaam Josina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus Moerland, oud 26 jaar, van beroep werkman en van Pieter Moens, oud 25 jaar, van beroep werkman, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.