Genealog VIII - c blad 1.

GA Vlissingen 1993.12.15.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 108. d.d. 10 october 1902.

Jacob Stroo, oud 19 jaar, van beroep vormer, geboren en wonende te Vlissingen, minderjarige zoon van Willem Stroo, en van Johanna Kegge, beiden overleden, en

Maatje Montezaan, oud 20 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Vlissingen, minderjarige dochter van Jacobus Montezaan en van Christina van Gemst, beiden overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Montezaan, oud 42 jaar, van beroep werkman, oom van de vrouw

2. Pieter Vermeulen, oud 51 jaar, van beroep schipper, behuwd oom van de man

3. Dingeman de Waal, oud 53 jaar, van beroep sloeproeier

4. Anthonij van den Buuse, oud 32 jaar, van beroep koffiehuishouder

Allen wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 240. d.d. 23 juni 1883.

Willem Stroo, oud 28 jaar, van beroep koperslager, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Johanna Kegge, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 22 juni 1883 des avonds ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk F nr. 100 hetzelve de voornaam Jacob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Stroo, oud 61 jaar, van beroep koperslager en van Hendrik van Lapik, oud 22 jaar, van beroep bankwerker, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 621. d.d. 24 november 1902.

Jacob Stroo, oud 19 jaar, van beroep vormer, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Maatje Montezaan, zonder beroep, wonende te Vlissingen, alhier op 23 november 1902 des namiddags ten half twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk A nr. 33 hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Cornelis de Jonge, oud 27 jaar, van beroep schilder en van Cornelis de Jonge, oud 25 jaar, van beroep schilder, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Schiedam Geboorte-acte nr. 664. d.d. 11 augustus 1907.

Jacob Stroo, oud 24 jaar, van beroep metaalwerker, wonende te Schiedam, Hoofdstraat 94, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Maatje Montezaan, zonder beroep, wonende te Schiedam, alhier op 10 augustus 1907 des namiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacobus Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Zon, oud 52 jaar, van beroep metaalwerker en van Petrus Johannes Sterk, oud 50 jaar, van beroep metaalbewerker, beiden wonende te Schiedam.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 22. d.d. 19 januari 1916.

Jacob Stroo, oud 32 jaar, van beroep vormer, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Maatje Montezaan, zonder beroep, wonende te Vlissingen, alhier op 18 januari 1916 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Christina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis de Jonge, oud 37 jaar, van beroep schilder en van Johannes Montezaan, oud 56 jaar, van beroep werkman, beiden wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VIII - c blad 2.

RA Noord-Brabant te s-Hertogenbosch 2003.02.18.

BS s-Hertogenbosch Overlijdensacte nr. 573. d.d. 6 october 1903.

Jacob Stroo, oud 20 jaar, van beroep zandvormer, en Adrianus Johannes Schuller, oud 26 jaar, van beroep metselaar, beide wonende te s-Hertogenbosch, die verklaren dat op 6 october 1903 om des voormiddags vijf uur is overleden Johanna Stroo, oud 10 maanden, zonder beroep, geboren te Vlissingen en wonende alhier, dochter van Jacob Stroo, voornoemd, en van Maatje Montezaan, zonder beroep, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1910. Blad 134. (copie zie Genealog VI - e blad 3.)

4. Montezaan Maatje v. kleindochter geb. 17-12-1881 Vlissingen RC Nieuwstraat H 263.

Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1910 Burgerweeshuis blad 55.

33. Montezaan Maatje v. n. verw. geb. 17-12-1881 Vlissingen RC verpleegde Korenmarkt

C 53.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910 Burgerweeshuis Blad 40.

11. Montezaan Maatje v. n.verw. geb. 17-12-1881 Vlissingen Badhuisstraat 64 zie D 153.

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910 Burgerweeshuis Blad 35.

11. Stroo Jacob m niet verwant geb. 27-6-1883 Vlissingen H 10-10-1902 zie S 475

(S 475 bijgevoegd als fotocopie)

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910 Wijk D blad 153

8. Montezaan Maatje v. n.verw. geb 17-12-1881 Vlissingen NH dienstbode Glazerstraat 161

H 10-10-1902.

 

GA s-Hertogenbosch 1995.05.23

Bevolkingsregister 1900 - 1910 Deel O Blad 633.

1. 9-10-1903 Stroo Jacob m hoofd 22-06-1883 Vlissingen H NH vormer

2. Montezaan Maatje v vrouw 17-12-1881 H

3. Stroo Johanna v dochter 23-11-1902 O

4. Willem Jacobus m zoon 24-09-1903 s-Hertogenbosch O NH Gezin komt op 24-8-1903 van Vlissingen en vertrekt op 13-2-1904 naar Utrecht.

3. overlijdt op 6-10-1903.

 

GA Utrecht 1994.10.14.

Bevolkingsregister Utrecht 1900 - 1910 Deel 18 Folio 5103 Wijk 3 Loevenhoutsedijk 15.

1. 5-3-1904 Stroo Jacob m hoofd 22-06-1883 Vlissingen H NH

2. Montezaan Maatje v vrouw 17-12-1881 H

3. Stroo Willem Jacobus m zoon 24-09-1903 s-Hertogenbosch O

1. is vormer bij Smulders.

Het gezin komt op 13-2-1904 van -Hertogenbosch en vertrekt op 18-6-1906 naar Schiedam.

 

GA Schiedam 1994.10.13.

Bevolkingsregister Schiedam 1900 - 1910 Deel 40 blad 225. Fiche 1425.

1. 19-6-1906 Stroo Jacob m Hoofd 22-06-1883 Vlissingen H NH

2. Montezaan Maatje v vrouw 17-12-1881 H

3. Stroo Willem Jacobus m zoon 24-09-1903 s-Hertogenbosch

4. Jacobus Willem m 10-08-1907 Schiedam

1. vormer bij Smulders.

Het gezin komt op 18-6-1906 van Utrecht en vertrekt op 13-4-1908 naar Middelburg.

 

GA Middelburg 1998.03.30.

Bevolkingsregister Middelburg 1900 - 1937 Deel 5 blad 84 Fiche 31.

1. t/m 4. als boven. 1. ijzergieter. Gezin woont in de Brakstraat 62/65.

Het gezin komt op 13-4-1908 van Schiedam en vertrekt op 18-1-1909 naar Vlissingen.

Zie verder de bladen 731 en 424 van het bevolkingsregister van Vlissingen als fotocopie bijgevoegd.


Genealog VIII - c blad 3.

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910. Blad 475.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 23 Juni Stroo Jacob m Hoofd 22 Juni Vlissingen H 10 Oct. NH Vormer Scherminkelstr. 10 Oct. s-Hertogenbosch 1883 1883 1902 A 33. 1903

2 17 Dec Montezaan Maatje V Vrouw 17 Dec Vlissingen H

1881 1881

3 24 Nov Stroo Johanna v dochter 23 Nov Vlissingen

1902 1902

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910. Blad 731.

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 20 Jan Stroo Jacob m Hoofd 22 Juni Vlissingen H NH Vormer Flesschenstr. 20 Jan Middelburg

1909 1883 IJzergieter 9 1909

2 Montezaan Maatje v Vrouw 17 Dec Vlissingen H 19

1881

3 Stroo Willem Jacobus m zoon 24 Septs-Hertogenbosch 1903

4 Stroo Jacobus Willem m zoon 10 Aug Schiedam 1907

 

Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921. Blad 424

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 20

1 20 Jan Stroo Jacob m Hoofd 22 Juni Vlissingen H NH Vormer Flesschenstr. 20 Jan Middelburg

1909 1883 19 1909

2 Montezaan Maatje v Vrouw 17 Dec Vlissingen H Glacisstr

1881 174

3 Stroo Willem Jacobus m zoon 24 Sept s-Hertogenbosch 1903

4 Stroo Jacobus Willem m zoon 10 Aug Schiedam 1907

5 19 Feb Peskens Jozeph Bernard m nverw 3 Sept Blerik RK Vormer 19 Feb Gladbach 25 Sept O en W Soeburg

1915 1886 1915 1916

6 19 Jan Stroo Christina v dochter 18 Jan Vlissingen

1916 1916

 

 


Genealog VIII - c blad 4.

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving. 3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).

4 = Voornamen (Voluitgeschreven). 5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk).

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening. 11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente. 15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen). 16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente. 17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen). 18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden. 19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.