Genealog VIII - b blad 1.

GA Rotterdam 1993.10.06.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 2953. d.d. 29 november 1911.

Leendert Andeweg, oud 24 jaar, van beroep meubelmakersknecht, geboren te Charlois en wonende alhier, meerderjarige zoon van Joost Andeweg, oud 48 jaar, waterstoker en van Maaike van der Waal, oud 50 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Johanna Frederika Montesaan, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren te s-Gravenhage en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan en van Johanna Triep, beiden zonder beroep en wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Willem Hoogenboom, oud 53 jaar, van beroep bediende

2. Willem Velthuijzen, oud 47 jaar, van beroep bediende

3. Tjiepke Steenaart, oud 33 jaar, van beroep bediende

4. Gerrit Hendrik Hooreman, oud 34 jaar, van beroep bediende

Allen wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de vier getuigen.

De ouders van de bruidegom, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.

 

BS Charlois Geboorte-acte nr. 282. d.d. 17 september 1887.

Cornelis Broeksmit, oud 26 jaar, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Maaike van der Waal, huisvrouw van Joost Andeweg, arbeider, wonende alhier, thans tijdelijk afwezig, alhier op 16 september 1887 des avonds ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis 2b in zijn bijzijn, hetzelve de voornaam Leendert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Nugteren, oud 50 jaar, van beroep secretaris, en van Pieter Arie Noordzij, oud 26 jaar, van beroep klerk, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de verloskundige en de twee getuigen.

 

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 1378. d.d. 20 maart 1915. Graf N 903.

Hendricus Smits, oud 25 jaar, van beroep lijkbezorger, en Johannes Adrianus van Leusden, oud 32 jaar, van beroep scheepsroeier, beiden wonende alhier, die verklaren dat op 18 maart 1915 om des namiddags tien uur is overleden Johanna Frederika Montesaan, oud 35 jaar, zonder beroep, geboren te s-Gravenhage en wonende alhier Coolsingel 63, dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan, overleden en van Johanna Triep, zonder beroep, wonende alhier. Gehuwd met Leendert Andeweg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Hoogvliet Huwelijksacte nr. 1. d.d. 26 juli 1917.

Leendert Andeweg, weduwnaar van Johanna Frederika Montesaan, oud 29 jaar, van beroep meubelmaker, geboren te Charlois en wonende te Rotterdam, meerderjarige zoon van Joost Andeweg, oud 54 jaar, waterstoker en van Maaike van der Waal, oud 56 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam, en

Teuntje van der Star, oud 30 jaar, zonder beroep, geboren te Rhoon en wonende te Hoogvliet, meerderjarige dochter van Jan van der Star, veldarbeider en van Neeltje Langstraat, zonder beroep, beiden wonende te Hoogvliet, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Cornelis Arie van der Star, oud 29 jaar, van beroep veldarbeider, broeder van de bruid, wonende te Hoogvliet

2. Soefrein Smit, oud 26 jaar, van beroep huisschilder, wonende te Rotterdam

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de twee getuigen.

 

 


Genealog VIII - b blad 2.

ARA Den Haag 2003.02.20.

BS Rhoon Geboorte-acte nr. 8. d.d. 24 januari 1887.

Jan van der Star, oud 31 jaar, van beroep bouwknecht, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Neeltje Langstraat, zonder beroep, wonende te Rhoon, alhier op 22 januari 1887 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk B nummer 152, hetzelve de voornaam Teuntje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van der Schie, oud 34 jaar, van beroep administrateur, en van Arij Boender, oud 54 jaar, van beroep dienstknecht, beiden wonende te Rhoon.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 

Uittreksel uit het bevolkingsregister van Rotterdam

Kinderen uit het gezin van Leendert Andeweg en Johanna Frederika Montesaan:

1. Maaike Johanna geboren: 21-10-1912 te Rotterdam, vertrekt op 24-10-1934 naar Soest en komt op 19-10-1949 weer terug in Rotterdam.

2. Johanna Jacoba Helena geboren: 13-12-1914 te Rotterdam, woonde na het overlijden van haar moeder vanaf 15-08-1916 bij haar tante Maria Cornelia Montesaan.

 

Leendert Andeweg is na het overlijden van Johanna Frederika Montesaan in Rotterdam blijven wonen.