Genealog VIII - a blad 1.

GA Rotterdam 1993.10.06.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 1002. d.d. 30 mei 1901.

Christiaan Gerardus Weldrager, oud 31 jaar, van beroep kantoorbediende, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Christiaan Gerardus Weldrager, overleden en van Adriana Bras, zonder beroep, wonende alhier, en

Maria Cornelia Montesaan, oud 28 jaar, zonder beroep, geboren te s-Gravenhage en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder en van Johanna Triep, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Dirk Petrus van Wageningen, oud 37 jaar, zonder beroep

2. Gerrit Laurens van den Hoek, oud 30 jaar, van beroep tandarts

3. Petrus Johannes van Waasdijk, oud 27 jaar, van beroep gemeenteklerk

4. Jacobus Johannes Montesaan, oud 26 jaar, zonder beroep, broeder van de bruid

Allen wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

De ouders der bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven.

 

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier gewezen op dertig Mei 1910 is het huwelijk tusschen Christiaan Gerardus Weldrager en Maria Cornelia Montesaan door echtscheiding ontbonden.

 

BS Rotterdam Geboorte-acte nr. 4368. d.d. 23 december 1869.

Dina Cornelia Drost, weduwe van Johannes van den IJssel, oud 44 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende alhier Breedstraat 10, welke ons verklaard heeft dat Adriana Bras, zonder beroep, huisvrouw van Christiaan Gerardus Weldrager, verwer, alhier op 21 december 1869 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Rubroekstraat 13, hetzelve de voornamen Christiaan Gerardus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Martinus Brinkman, oud 25 jaar, van beroep klerk, wonende Wagenstraat 42 en van Carel Christiaan van der Schans, oud 24 jaar, van beroep klerk, wonende aan de Oppert 115.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vroedvrouw en de twee getuigen.

 

BS Rotterdam Geboorte-acte nr. 8868. d.d. 17 september 1901.

Maretje Zoekende, huisvrouw van Jan Bikkers, oud 29 jaar, van beroep verloskundige, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Maria Cornelia Montesaan, zonder beroep, huisvrouw van Christiaan Gerardus Weldrager, kantoorbediende, alhier op 15 september 1901 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Zomerhofstraat, hetzelve de voornamen Christiaan Gerardus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Leereman, oud 53 jaar, van beroep gemeenteklerk, en van Willem Dierkens, oud 36 jaar, van beroep gemeenteklerk, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vroedvrouw en de twee getuigen.

 

GA Rotterdam 2003.02.11.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 3939. d.d. 21 augustus 1905. Graf n 2451.

Leendert Leeflang, oud 33 jaar, van beroep lijkbezorger, en Frans van Es, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode, beiden wonende alhier, die verklaren dat op 19 augustus 1905 om des voormiddags tien uur is overleden Jeanne Marie Cornelia Weldrager, oud 2 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier in een huis aan de Heemsteestraat, dochter van Christiaan Gerardus Weldrager, handelsreiziger en van Maria Cornelia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.


Genealog VIII - a blad 2.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 3532. d.d. 19 juli 1907.

Leendert Leeflang, oud 35 jaar, van beroep lijkbezorger, en Frans van Es, oud 54 jaar, van beroep gemeentebode, beiden wonende alhier, die verklaren dat op 17 juli 1907 om des namiddags zeven uur is overleden Jacobus Marius Weldrager, oud 11 maanden, zonder beroep, geboren en wonende alhier in een huis aan de Benthemstraat nummer 26, zoon van Christiaan Gerardus Weldrager, handelsreiziger en van Maria Cornelia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Register van scheiding der gemeente Rotterdam Acte 110 blz. 64.

Op 24 - 8- 1910 bij exploit van den deurwaarder Abraham Johannes Christiaan Harcksen, wonende alhier, ten verzoeke van Maria Cornelia Montesaan, zonder beroep, wonende alhier, ter inschrijving aangeboden een vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier, gewezen bij verstek op 30 mei 1910, waarbij het huwelijk van Christaan Gerardus Weldrager, kantoorbediende, wonende alhier en Maria Cornelia Montesaan, voornoemd, voltrokken alhier op 30 mei 1901 door echtscheiding is ontbonden op grond van door genoemden Christiaan Gerardus Weldrager gepleegd overspel. Voorts is mij nog ter hand gesteld eene verklaring afgegeven door den griffier bij voormelde rechtbank op 15 augustus 1910, waaruit blijkt dat tegen bovengemeld vonnis geen verzet is aangeteekend.

Waarvan akte.

 

Uittreksel uit het bevolkingsregister van Rotterdam

De kinderen uit het gezin van Christiaan Gerardus Weldrager en Maria Cornelia Montesaan:

1. Christiaan Gerardus geboren: 15-09-1901 te Rotterdam

2. Johanna Frederika geboren: 14-10-1903 te Rotterdam

3. Jeanne Marie Cornelia geboren: 27-05-1905 te Rotterdam, overleden: 19-08-1905 te Rotterdam

4. Jacobus Marinus geboren: 19-07-1906 te Rotterdam, overleden: 17-07-1907 te Rotterdam

 

Maria Cornelia Montesaan is na haar scheiding in Rotterdam blijven wonen.

De kinderen Christiaan Gerardus en Johanna Frederika zijn na de scheiding bij de moeder gebleven.

Maria Cornelia Montesaan was van beroep naaister.