Genealog VII - y blad 1.

GA Epe 1996.03.01.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 478.

1. Putten van Hendrikus m hoofd 10-09-1897 Epe H NH fabrieksarbeider

2. Montizaan Janna v vrouw 30-11-1898 H

3. Putten van Jan m zoon 23-02-1920 O

4. Willempje Carolina v dochter 08-03-1922 O

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1 t/m 4 als boven.

5. Putten van Karel m zoon 15-02-1924 Epe O NH + 29-05-1924

6. Carolina v dochter 22-04-1925 O

7. Johan m zoon 22-04-1925 O

1 is vormer te Vaassen. 1, 3 en 4 gaan op 16-02-1939 naar Amsterdam Zilverschoonstraat 8.

2, 6 en 7 volgen op 19-04-1939.

 

RA Gelderland 1996.03.01.

BS Epe Huwelijksacte nr. 94. d.d. 13 december 1919.

Hendrikus van Putten, oud 22 jaar, van beroep fabrieksarbeider geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Jan van Putten, oud 45 jaar, fabrieksarbeider en van Carolina Vos, oud 42 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, en

Janna Montizaan, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Jan Montizaan, overleden en van Willempje Speldekamp, oud 63 jaar, landbouwerster wonende te Epe, de moeder des bruidegoms en de ouders der bruid, hierbij tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan Horst, oud 52 jaar, van beroep landbouwer, stiefvader van de bruid

2. Hendrik Montizaan, oud 37 jaar, van beroep fabrieksarbeider, broeder van de bruid

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte Acte nr. 213. d.d. 11 september 1897.

Jan van Putten, oud 23 jaar, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Carolina Vos, zonder beroep, alhier op vrijdag 10 september 1897 des namiddags ten half tien uure verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrikus gevende. de gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van 1. Gerrit Jan Jonker, oud 50 jaar, van beroep gemeentebode en 2. Hielke Hebers, oud 36 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijden Acte nr. 71. d.d. 30 mei 1924.

Martinus Buitink, oud 34 jaar, van beroep landbouwer en Adriaan Huijsen, oud 50 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 29 mei 1924 om des namiddags acht uur is overleden Karel van Putten, oud 3 maanden, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Hendrikus van Putten, fabrieksarbeider en van Janna Montizaan, zonder beroep, beiden wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee aangevers.