Genealog VII - x blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII p. 413. 1900 -1920.

1. Montizaan Gerrit m hoofd 08-03-1896 Epe H NH fabrieksarbeider

2. Visch Geertje v vrouw 06-03-1899 H

3. Montizaan Willempje v dochter 02-11-1919 O

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1 t/m 3 als boven.

4. Montizaan Reinder m zoon 30-11-1922 Epe O NH

5. Jan m 02-09-1927 O

1 is vormer te Vaassen. 3 gaat naar kaart van H. Bossenbroek.

 

RA Gelderland 1994.06.10.

BS Epe Huwelijksacte nr. 37. d.d. 21 juni 1919.

Gerrit Montizaan, oud 23 jaar, van beroep fabrieksarbeider geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Jan Montizaan, overleden en van Willempje Speldekamp, oud 62 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, en

Geertje Visch, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van Reinder Visch, oud 69 jaar, landbouwer en van Aaltje Koetsier, oud 58 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, de moeder des bruidegoms en de ouders der bruid, hierbij tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Willem Montizaan, oud 28 jaar, van beroep fabrieksarbeider, broeder van de bruidegom

2. Jan Horst, oud 52 jaar, van beroep landbouwer, stiefvader van de bruidegom

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de ouders van de bruid en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 58. d.d. 7 maart 1899.

Reinder Visch, oud 49 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Aaltje Koetsier, zonder beroep, alhier op maandag 6 maart 1899 des voormiddags ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Geertje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Boeve, oud 66 jaar, van beroep herbergier, en van Gerrit Jan Jonker, oud 52 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.