Genealog   VII - w                                                                                  blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 415.

1. Montizaan    Willem     m hoofd 06-09-1891 Epe      H    NH   arbeider

2. Gelderman   Berendina v vrouw 03-12-1883 Heerde H     

3. Montizaan    Jan           m zoon  27-06-1917 Epe       O                          + 17-071917

1 en 2 komen op 14-01-1917 van Heerde.

2 gaat op 12-09-1922 naar het krankzinnigen-gesticht “Reiner van Arkel” te ‘s-Hertogenbosch

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1 en 2 als boven.

3. Montizaan   Willempje Merrigje Berendina v dochter 07-12-1924 Epe O  NH

1 is fabrieksarbeider te Vaassen.  2 komt op 18-09-1923 van ‘s-Hertogenbosch.

2 overlijdt op 29-10-1933.

 

RA Gelderland 1994.06.10.

BS Epe Huwelijksacte nr. 70. d.d. 25 november 1916.

Willem Montizaan, oud 25 jaar, van beroep fabrieksarbeider geboren en wonende te Epe,  meerderjarige zoon van Jan Montizaan, overleden en van Willempje Speldekamp, oud 60 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, welke mede alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming tot dit huwelijk te geven en

Berendina Gelderman, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige dochter van Teunis Gelderman, overleden en van Merrigje van Marle, oud 47 jaar, zonder beroep, wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Heimen Montizaan, oud 28 jaar, van beroep landbouwer, broeder des bruidegoms, wonende te Vaassen

2. Gerrit Gelderman, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, broeder der bruid, wonende te Heerde

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom en de twee getuigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 174. d.d. 5 december 1883.

Hinderina Wijnberg, oud 45 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat de vrouw van de landbouwer Teunis Gelderman, Merrigje van Marle, zonder beroep, wonende beide te Heerde, alhier op 3 december 1883 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis in de wijk Veessen hetzelve de voornaam Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Docter, oud 45 jaar, van beroep gemeentebode, en van Johannes Martens, oud 44 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende te Heerde.

Verklarende de aangeefster tevens dat de vader door ziekte verhinderd is aangifte te doen en zij bij deze bevalling tegenwoordig is geweest.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 113. d.d. 18 juli 1917.

Hendrikus Johannes Hagen, oud 34 jaar, van beroep landbouwer, en Martinus Johannes van Bussel, oud 35 jaar, van beroep planter, beiden wonende te Vaassen, die verklaren dat op 17 juli 1917 om des namiddags vier uur is overleden Jan Montizaan, oud 3 weken, zonder beroep, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Willem Montizaan, fabrieksarbeider en van Berendina Gelderman, zonder beroep, beiden wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 

 


Genealog   VII - w                                                                                  blad 2.

BS Epe Overlijdensacte nr. 112. d.d. 30 october 1933.

Martinus Buitink, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, en Jakob Bats,  oud 24 jaar, van beroep klerk ter secretarie, wonende te Epe, die verklaren dat op 29 october   1933 om des voormiddags half elf uur is overleden Berendina Gelderman, oud 49 jaar, zonder beroep, geboren te Heerde en wonende te Vaassen, dochter van Teunis Gelderman en van Merrigje van Marle, beiden overleden. Gehuwd met Willem Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Amsterdam 2003.03.18.

BS Amsterdam Geboorten Acte nr. 9921. Register 9 folio 27 vo. d.d. 19 augustus 1899.

Anna Egberdina Dietz, oud 56 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat in haar bijzijn Trijntje de Leeuw, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 16 augustus 1899 des namiddags ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Egelantiersgracht 52 hetzelve de voornaam Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Farber, oud 66 jaar, van beroep ambtenaar en van Henri Herens, oud 62 jaar, van beroep beambte, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.