Genealog VII - t blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVI p. 84. 1900 - 1920.

1. de Bruin Gerrit m hoofd 03-03-1886 Vaassen H NH timmerman

2. Montizaan Willemina v vrouw 14-10-1885 H

3. de Bruin Gerrit Hendrikus m zoon 20-09-1909 O + 27-11-1909

4. Hendrika Maria v dochter 28-11-1912 Epe O

5. Willemina Johanna v 13-09-1917 O

6. Gerritje Hendrika v 14-10-1920 O

 

Gezinskaart 1920 - 1938.

1 en 2 als boven.

3. de Bruin Hendrika Maria v dochter 28-11-1912 Epe NH

4. Willemina Johanna v 13-09-1917

5. Gerritje Hendrika v 14-10-1920

6. Willy Johanna v 19-06-1926

Woonplaats: Vaassen. 3 vertrekt op 11-07-1936 naar Hengelo (O) Wernikhofstraat 49.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 33. d.d. 15 mei 1909.

Gerrit de Bruin, oud 23 jaar, van beroep timmerman, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Gerrit de Bruin, oud 70 jaar, timmerman, wonende te Epe en van Hendrika van Laar, overleden, en

Willemina Montizaan, oud 23 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Jan Montizaan, oud 54 jaar, fabrieksarbeider en van Willempje Speldekamp, oud 52 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacob Boeve, oud 76 jaar, van beroep kastelein

2. Johannes van Wageningen, oud 61 jaar, van beroep metselaar

3. Hendrik Jan Vosselman, oud 43 jaar, van beroep landbouwer

4. Herman Veldhuis, oud 31 jaar, van beroep landbouwer

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 66. d.d. 3 maart 1886.

Gerrit de Bruin, oud 47 jaar, van beroep timmerman, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Hendrika van Laar, oud 36 jaar, zonder beroep, alhier op woensdag 3 maart 1886 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Harm de Wilde, oud 47 jaar, van beroep daglooner, en van Hielke Hebers, oud 24 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 136. d.d. 29 november 1909.

Jan van Laar, oud 58 jaar, van beroep doodgraver, en Adriaan Huijsen, oud 36 jaar, van beroep gemeentebode, beiden wonende te Epe, die verklaren dat op 27 november 1909 om des voormiddags vier uur is overleden Gerrit Hendrikus de Bruin, oud 2 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, zoon van Gerrit de Bruin, timmerman en van Willemina Montizaan, zonder beroep, beiden wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.