Genealog VII - q blad 1.

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVII Vaassen 1900 - 1920 p. 468.

1. Pas Reinder m hoofd 26-04-1878 Voorst H NH landbouwer

2. Montizaan Everdina v vrouw 14-04-1888 Apeldoorn H

3. Pas Gerrit Jan m zoon 22-05-1908 Vaassen O

4. Reinder Marinus m 04-01-1911 O

5. Reintje Hendrika v dochter 21-03-1915 Epe O

6. Margaretha Johanna v 08-09-1918 O

7. Everdina Reina v 07-08-1920 O

Het gezin woont in de Geerstraat 387. 1 komt van nr. 464.

2 komt op 23-03-1908 van Apeldoorn.

 

GA Epe 1996.03.01.

Gezinskaart 1920 - 1938. Vaassen.

1 t/m 7 als boven.

8. Veldhoen Reindje v moeder 15-12-1842 Voorst W NH + 24-11-1934

9. Pas Johan Willem m zoon 21-10-1924 Epe O

10. Hendrik Arnold m 17-11-1930 O

3 is landarbeider. 8 is weduwe van Gerrit Jan Pas.

 

CBG Den Haag 1997.03.11.

Arier- verklaring van Reinder Pas Buitengewoon Gemeente Veldwachter.

Geboren: 26-04-1878 te Nijbroek gem. Voorst. Woonplaats: Vaassen Geerstraat J 93.

Ned. herv. trouwt 07-03-1908 Everdina Montizaan geboren: 14-04-1888 te Apeldoorn.

Ouders van de vrouw: Reint Montizaan Landbouwer geboren: 28-02-1844 te Apeldoorn en overleden op 26-09-1932 te Apeldoorn. Ned. Herv.

Machteldje Broekhuis geboren 28-12-1848 te Heerde en overleden op 15-12-1928 te Apeldoorn. Ned. Herv.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Epe Huwelijksacte nr. 7. d.d. 7 maart 1908.

Reinder Pas, oud 29 jaar, van beroep landbouwer, geboren te Voorst en wonende te Epe, meerderjarige zoon van Gerrit Jan Pas, oud 70 jaar, klompenmaker, en van Reindje Veldhoen, oud 65 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Epe, en

Everdina Montizaan, oud 19 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Apeldoorn, minderjarige dochter van Reint Montizaan, oud 64 jaar, en van Magteldje Broekhuis, beiden landbouwers wonende te Apeldoorn, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Antonie Pas, oud 32 jaar, van beroep klompenmaker, broeder van de bruidegom, wonende te Voorst

2. Derk Logtenberg, oud 25 jaar, van beroep metselaar, zwager van de bruidegom, wonende te Epe

3. Willem Rieskamp, oud 23 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Epe

4. Gerrit Jan Jonker, oud 61 jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Epe

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruid kon niet schrijven.

 


Genealog VII - q blad 2.

BS Voorst Geboorte-acte nr. 88. d.d. 27 april 1878.

Gerrit Jan Pas, oud 43 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Nijbroek, welke ons verklaard heeft dat Reindje Veldhoen, zijne echtgenoote, zonder beroep, alhier op 17 april 1878 des voormiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Reinder gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus Palaster, oud 27 jaar, zonder beroep, en van Johannes Pieters Velkers, oud 58 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Twello.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.