Genealog VII - p                                                                                    blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 2003.02.07.

BS Aalten Geboorte-acte nr. 24. d.d. 16 februari 1891.

Jan Hendrik Wissink, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Lintelo, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Berendina Gesina Schepers, zonder beroep, alhier op zondag 15 februari 1891 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Hendrika Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arent Jan Gussinklo, oud 68 jaar, van beroep landbouwer, en van Hendrik Jan Rots, oud 36 jaar, van beroep bode, beide wonende te Aalten.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Winterswijk Huwelijksacte nr. 1. d.d. 8 januari 1920.

Lubbertus Jan Hendrik Hesselink, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Winterswijk, meerderjarige zoon van Abraham Hesselink, overleden, en van Diderika Willemina Hijink, zonder beroep, wonende te Winterswijk, en

Hendrika Willemina Wissink, oud 28 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Aalten, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Wissink, oud 66 jaar, landbouwer en van Berendina Gesina Schepers, oud 63 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Aalten, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan Derk Hendrik Hesselink, oud 36 jaar, van beroep landbouwer, broeder des bruidegoms

2. Arend Jan Wissink, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, broeder der bruid

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruid en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 40. d.d. 15 januari 1940.

Hermanus van Vemde, oud 59 jaar, van beroep bouwkundige, die verklaart dat op 12 januari  1940 om des namiddags half acht uur is overleden Johannes Montizaan, oud 55 jaar, van  beroep landbouwer, geboren en wonende te Apeldoorn, zoon van Reint Montizaan, en van Magteldje Broekhuis, beiden overleden. Gehuwd met Hendrika Wilhelmina Wissink.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

H.W. Wissink is weduwe van L.J.H. Hesselink en gaat na het overlijden van Johannes bij haar dochter en schoonzoon in Vaassen wonen.