Genealog VII - m blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 156/427.

1. Kamphuis Willem M hoofd 04-10-1873 Apeldoorn H NH schoenmaker

2. Montizaan Hendrika Johanna V vrouw 22-05-1873 Heerde H

3. Kamphuis Hendrik Reinier M zoon 24-07-1899 Apeldoorn O

 

Idem 109/38.

1, 2 en 3 als boven.

4. Kamphuis Reinder Willem M zoon 22-05-1905 Apeldoorn O NH

5. Hendrika Johanna V dochter 16-04-1913 O

3 is schoenmaker en trouwt op 03-11-1924 en verhuist naar 16/155 Kweekweg 21.

 

Idem 24/38.

1, 2, 4 en 5 als boven.

Het gezin woont sinds 19-03-1936 op de Zwolseweg 78. 1 overlijdt op 11-04-1927.

2 wordt daarna begrafenisondernemer. 4 is kantoorbediende.

5 is onderwijzeres en trouwt op 09-08-1938 en vertrekt op die datum naar Maartensdijk.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Apeldoorn Huwelijksacte nr. 166. d.d. 5 november 1898.

Willem Kamphuis, oud 25 jaar, van beroep schoenmaker, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige zoon van Hendrik Kamphuis, overleden en van Grietje van der Kolk, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, en

Hendrika Johanna Montizaan, oud 25 jaar, van beroep dienstbode, geboren te Heerde en wonende te Apeldoorn, meerderjarige dochter van de echtelieden Reint Montizaan, van beroep landbouwer en van Machteltje Broekhuis, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Teunis Kamphuis, oud 30 jaar, van beroep letterzetter, broeder van de bruidegom

2. Lambertus Koller, oud 24 jaar, van beroep landbouwer

3. Hendrik Jan Bos, oud 28 jaar, van beroep concierge

4. Jacob Slijkhuis, oud 51 jaar, van beroep gemeentebode

Allen wonende te Apeldoorn. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 337. d.d. 6 october 1873.

Hendrik Kamphuis, oud 30 jaar, van beroep timmerman, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Grietje van der Kolk, oud 32 jaar, zonder beroep, alhier op zaterdag 4 october 1873 des namiddags ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Kluin, oud 31 jaar, van beroep veldwachter, en van Gerrit van Boord, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - m blad 2.

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 498. d.d. 24 juli 1899.

Willem Kamphuis, oud 25 jaar, van beroep schoenmaker, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Hendrika Johanna Montizaan, zonder beroep, alhier op maandag 24 juli 1899 des voormiddags ten half vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Hendrik Reinier gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan Heinrich Christiaan Kortebein, oud 73 jaar, van beroep kleermaker, en van Lubbertus Leijenhorst, oud 31 jaar, van beroep smid, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 218. d.d. 12 april 1927.

Gerhardus Lucas Jacobs, oud 23 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Muis, oud 53 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Apeldoorn, die verklaren dat op 11 april 1927 des voormiddags half tien uur is overleden Willem Kamphuis, oud 53 jaar, van beroep begrafenisondernemer, geboren en wonende te Apeldoorn, zoon van Hendrik Kamphuis en van Grietje van der Kolk, beiden overleden. Gehuwd met Hendrika Johanna Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.