Genealog VII - k                                                                                    blad 1.

GA Rotterdam 1994.10.13.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 3426. d.d. 15 october 1919.

Huibrecht Schippers, oud 27 jaar, van beroep bankwerker, geboren te Krimpen aan de Lek en wonende alhier, meerderjarige zoon van Dirk Schippers, overleden en van Gerritje Adriana Schippers, oud 47 jaar, zonder beroep, wonende alhier, en

Johanna Hendrika Montizaan, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren te Arnhem en wonende alhier, meerderjarige dochter van Egbert Montizaan, oud 57 jaar, van beroep kleermaker en van Geertruida Montizaan, oud 57 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Theodorus Kloeg, oud 45 jaar, van beroep bediende

2. Willem Velthuijzen, oud 54 jaar, van beroep bediende

Beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de ouders van de bruid en de twee getuigen.

 

ARA Den Haag 2003.02.20.

BS Krimpen op de Lek Geboorte-acte nr. 78. d.d. 5 november 1891.

Dirk Schippers, oud 23 jaar, van beroep huisschilder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Gerritje Adriana Schippers, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 3 november 1891 des morgens ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk A numero 150, hetzelve de voornaam Huibrecht gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Helleman, oud 55 jaar, van beroep broodbakker, en van Johannes Adrianus van Wijnen, oud 48 jaar, van beroep gemeentebode, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Rotterdam 1994.10.13.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 1231. d.d. 26 februari 1920. Graf nr. D.

Marinus de Leede, oud 38 jaar, van beroep lijkbezorger, en Marten Boonstra, oud 69 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 februari 1920 om des namiddags twee uur is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Johanna Hendrika Montizaan, zonder beroep, echtgenoote van Huibrecht Schippers, waterfitter, beiden wonende alhier, in de Blokmakerstraat 4, welk kind zij als levenloos hebben aangegeven.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Johanna Hendrika is in 1898 van Arnhem naat Zutphen vertrokken en op 24 augustus 1899 van Zutphen naar Apeldoorn gegaan.