Genealog VII - j blad 1.

GA Rotterdam 1994.10.13.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 695. d.d. 21 maart 1917.

Theodorus Montizaan, oud 22 jaar, van beroep agent van politie, geboren te Arnhem en wonende alhier, meerderjarige zoon van Egbert Montizaan, oud 53 jaar, van beroep kleermaker en van Geertruida Montizaan, oud 55 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Geertje Lijntje van Brugge, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren te IJsselmonde en wonende alhier, minderjarige dochter van Marinus van Brugge, oud 42 jaar, van beroep ijzerwerker en van Neeltje Huijssen, oud 40 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Theodorus Kloeg, oud 43 jaar, van beroep bediende

2. Gerardus Herscheid, oud 36 jaar, van beroep bediende

Beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de vader van de bruid en de twee getuigen. De moeder van de bruid was niet aanwezig maar heeft schriftelijk toestemming gegeven.

 

GA Rotterdam 2003.01.30.

BS IJsselmonde Geboorte-acte nr. 28. d.d. 23 maart 1896.

Marinus van Brugge, oud 22 jaar, van beroep ijzerwerker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Neeltje Huijser, zonder beroep, zijne echtgenoote, wonende alhier, alhier op 22 maart 1896 des namiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, in het huis Wijk A Nommer 7a hetzelve de voornamen Geertje Lijntje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Vogelaar, oud 40 jaar, van beroep gemeente veldwachter, en van Cornelis Plaisier, oud 43 jaar, van beroep secretarie beambte, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 3855. d.d. 19 juli 1918. Graf nr. 2253.

Martinus Gerla, oud 44 jaar, van beroep lijkbezorger, en Marten Boonstra, oud 67 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 18 juli 1918 om des voormiddags vier uur is overleden Theodorus Montizaan, oud 8 dagen, zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Theodorus Montizaan, agent van politie en van Geertje Lijntje van Brugge, zonder beroep, beiden wonende alhier. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog VII - j blad 2.

Gezinskaart M 825 Rotterdam. aankomst van vertrek naar

1. Montizaan Theodorus m Hfd 5/5 1894 Arnhem H 21/3 NH agent van 19/12 1913 GK Egbert

politie Montizaan

2. Brugge van Geertje Lijntje v vrw 22/3 1896 IJsselmonde H 1917 Ger 29/8 1902

Ridderkerk AK 24/4 1918 GK

3. Montizaan Egbert m zoon 1/7 1917 Rotterdam

4. Brugge van Geertje Lijntje v vrw 22/3 1896 IJsselmonde H 1917 29/8 1902 GK

Ridderkerk

5. Montizaan Egbert m zoon 1/7 1917 Rotterdam 20/1 1939 Loosdrecht Korps Politie

(Nieuwersluis)

6. Neeltje Geertruida v dr 16/3 1920 NH

 

Het gezin woont op diverse adressen.

 

Gezinskaart M 824 Rotterdam van vertrek naar

1. Montizaan Geertje Lijntje v hfd 22/3 1896 IJsselmonde H Ger 29/8 1902 GK Theodorus 31/7 18 GK Theodorus

geb. Brugge van Ridderkerk Montizaan

2. Montizaan Egbert m zn 1/7 1917 Rotterdam

3. Theodorus m 10/7 1918 + 18/7 18