Genealog VII - i                                                                                     blad 1.

GA Rotterdam 1994.10.13.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 2553. d.d. 6 september 1916.

Gerrit Montizaan, oud 27 jaar, van beroep tramwagenbestuurder, geboren te Apeldoorn en wonende alhier, meerderjarige zoon van Egbert Montizaan, oud 53 jaar, van beroep kleermaker en van Geertruida Montizaan, oud 54 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, en

Johanna Adriana van de Luitgaren, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Alblasserdam en wonende alhier, meerderjarige dochter van Machiel van de Luitgaren, overleden en van Lucia Hugina Boom, oud 43 jaar, zonder beroep, wonende alhier, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Theodorus Kloeg, oud 42 jaar, van beroep bediende

2. Martinus Ivo, oud 36 jaar, van beroep bediende

Beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de moeder van de bruid en de twee getuigen.

 

ARA Den Haag 2003.02.20.

BS Alblasserdam Geboorte-acte nr. 40. d.d. 15 maart 1892.

Machiel van de Luitgaren, oud 20 jaar, van beroep werkman, wonende te Alblasserdam, welke ons verklaard heeft dat Lucia Hugina Boom, zijne echtgenoote, zonder beroep, woonende te Alblasserdam, alhier op maandag 14 maart 1892 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Johanna Adriana gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Duren, oud 27 jaar, van beroep werkman, en van Bartus Stout, oud 61 jaar, van beroep werkman, beide wonende te Alblasserdam.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Rotterdam 2003.01.30.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 4592. d.d. 30 november 1937.   Graf nş 3125.

Antonius Johannes Martinus Gerlo, oud 33 jaar, van beroep lijkbezorger, wonende te Rotterdam, die verklaart dat op 29 november 1937 om des namiddags drie uur is overleden Johanna Adriana van de Luitgaren, oud 45 jaar, zonder beroep, geboren te Alblasserdam en wonende alhier, dochter van Machiel van de Luitgaren en van Lucia Hugina Boom, beiden overleden. Gehuwd met Gerrit Montizaan.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

RA Utrecht te Utrecht 2003.02.05.

BS Maarsseveen Geboorte-acte nr. 53. d.d. 4 december 1890.

Simon van Putten, oud 24 jaar, van beroep werkman, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijn echtgenoot Hendrika de Ridder, zonder beroep, mede aldaar woonachtig, alhier op 3 december 1890 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk A Nommer 101, hetzelve de voornaam Elizabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johan George Klein, oud 33 jaar, van beroep werkman, en van Stephanus Nijboer, oud 25 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende te Maarssen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - i                                                                                     blad 2.

Gezinskaart M 824 Rotterdam.

1. Montizaan      Gerrit           m hoofd  21/2 1889 Apeldoorn Ger Kantoor 19/12 1913 GK Egbert

                                                                                                       looper     Delft      Montizaan

2. Luitgaren van de Johanna Adriana v vrouw 14/3 1892 Alblasserdam NH               11/8 1897         AK

                                                                                                                   IJsselmonde +29/11 ‘37

3. Montizaan      Egbert          m zoon    3/7  1917 Rotterdam    “

4.        “             Lucia Hugina      v  dochter   12/9 1918       “             ”

5.        “             Geertruida     v    “      24/2 1923       “             ”