Genealog   VII - h                                                                                  blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.07.05.

BS Apeldoorn Huwelijksacte nr. 108. d.d. 6 juni 1908.

Johannes Jacobus Montizaan, oud 21 jaar, van beroep arbeider, geboren en wonende te Apeldoorn, meerderjarige zoon van Egbert Montizaan, van beroep kleermaker en van Geertruida Montizaan, zonder beroep, beiden wonende te Delft, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, en

Zwaantje Hajee, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Apeldoorn, minderjarige dochter van Derk Hajee, van beroep metselaar en van Dina Wassink, zonder beroep, beiden wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Anthonij Herman Stolte, oud 34 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

2. jhr. Cornelis Adriaan Mollerus, oud 31 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

3. Hendrik Muis, oud 34 jaar, van beroep gemeentebode

4. Jan Hendrik de Wijk, oud 42 jaar, van beroep gemeenteambtenaar

Allen wonende te Apeldoorn. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier  getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 257. d.d. 23 mei 1888.

Derk Hajee, oud 28 jaar, van beroep metselaar, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Dina Wassink, zonder beroep, alhier op dinsdag 22 mei 1888 des namiddags ten half acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Zwaantje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Peters, oud 30 jaar, van beroep metselaar, en van Jan van den Bosch, oud 44 jaar, van beroep metselaar, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Schiedam 1994.10.13.

BS Schiedam Geboorte-acte nr. 59. d.d. 18 januari 1910.

Johannes Jacobus Montizaan, oud 23 jaar, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Schiedam, Laan Ons Genoegen 30, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Zwaantje Hajee, zonder beroep, wonende te Schiedam, alhier op 17 januari 1910 des voormiddags ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Derk gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Marinus Middendorp, oud 29 jaar, van beroep boekdrukker, en van Nicolaas in ‘t Hol, oud 21 jaar, van beroep mouter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Rotterdam 1994.10.13.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 2913. d.d. 26 mei 1922.   Graf nş D.

Martinus Gerla, oud 48 jaar, van beroep lijkbezorger, en Marten Boonstra, oud 71 jaar, zonder beroep, beide wonende te Rotterdam, die verklaren dat op 25 mei 1922 om des voormiddags twee uur is overleden Gerard Montizaan, oud 9 maanden, zonder beroep, geboren alhier en wonende Rosenveldtstraat 72b, zoon van Johannes Jacobus Montizaan, kraanmachinist en van Zwaantje Hajee, zonder beroep, beiden wonende te Rotterdam. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VII - h                                                                                  blad 2.

GA Schiedam 1994.10.13.

Bevolkingsregister Schiedam     Fiche 1308.  Deel 27 blad 231.

1. Montizaan   Johannes Jacobus m hoofd  04-07-1886 Apeldoorn H   NH arbeider glasfabriek

2. Hajee          Zwaantje               v vrouw 22-05-1888          “       H     “

3. Montizaan   Egbert                  m zoon   24-07-1908 Vrijenban  O     “

4.        “           Derk                    m    “      17-01-1910 Schiedam  O     “

1 t/m 3 komen op 02-01-1910 van Delft. Het gezin woont op Laan Ons Genoegen 30.

Het gezin vertrekt op 17-05-1910 naar Hof van Delft.

 

GA Delft 1994.10.13

Bevolkingsregister Hof van Delft   Boek 24 blad 96.

1 t/m 4 als boven. 

5. Montizaan   Johannes Jacobus m zoon 04-09-1911 Hof van Delft O  NH

Het gezin woont in de Singelstraat 91 en vertrekt op 19-02-1912 naar Delft, Vischsteeg 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   VII - h                                                                                                                                             blad 3.

GA Rotterdam 2003.01.30.

Gezinskaart M 284. Rotterdam.                                                                                             aankomst    van                vertrek            naar          

1. Montizaan   Johannes Jacobus m hoofd  04-07-1886 Apeldoorn H   NH kraanmachinist   04-03-1914 Delft

                                                                                                                   bestuurder RET

2. Hajee          Zwaantje               v vrouw 22-05-1888          “       H     “                                    ”             “

3. Montizaan   Egbert                  m zoon   24-07-1908 Vrijenban   O     “                                   ”              “              20-03-1934          GK

4.        “           Derk                    m    “      17-01-1910 Schiedam   O     “                                   ”              “              22-05-1935          GK

5.        “          Johannes Jacobus  m    “      04-09-1911 Hof van Delft O     “                                   ”              “              31-05-1935 Utrecht

6.        “           Hendrik               m    “      29-05-1915 Rotterdam  O     “                                                                   08-12-1928 Hoenderloo

7. Hajee           Hendrik               m zwager  13-02-1889 Apeldoorn  O     “  rietwerker           17-06-1920 Apeldoorn   05-11-1925          GK

8. Montizaan    Gerard                m zoon    25-08-1921 Rotterdam  O    “                                                                   + 25-05-1922