Genealog VII - g blad 1.

GA Vlaardingen

Bevolkingsregister Vlaardingen 1880 - 1900 Deel D blad 46.2.

1. Meijer Hugo m Hoofd 26-11-1862 Vlaardingen H NH kuipersknecht

2. Montezaan Jacoba v vrouw 02-03-1863 Maassluis H

3. Meijer Neeltje d 01-09-1890 O

4. Johannes z 06-01-1892 O

5. Jacoba d 09-12-1892 O overl. 20-6-1893

 

Jacob van Dijkstraat J 163/7

Het gezin komt op 17-6-1893 van Maassluis en vertrekt op 10-1-1895 naar Maassluis.

 

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1890 - 1899 Blad 305. Lijnstraat 211.

1. Meijer Hugo hoofd 26-11-1862 Vlaardingen H kuiper

2. Montezaan Jacoba vrouw 02-03-1863 Maassluis

3. Meijer Neeltje dochter 01-09-1890

4. Johannes zoon 06-01-1892

5. Willem 16-09-1895

6. Johanna Petronella dochter 06-01-1897

7. Johanna 04-06-1898

 

Het gezin komt op 10-1-1895 van Vlaardingen en vertrekt op 2-4-1899 naar Vlaardingen.

Gedempte Biersloot.

 

GAS Vlaardingen

Bevolkingsregister Vlaardingen 1880 - 1900 Deel M Blad 240.1

1. Meijer Hugo m hfd 26-11-1862 Vlaardingen H NH kuiper

2. Montezaan Jacoba v vrw 02-03-1863 Maassluis H

3. Meijer Neeltje v d 01-09-1890 O

4. Johannes m z 06-01-1892 O

5. Willem m z 16-09-1895 O

6. Johanna Petronella v d 06-01-1897 O

7. Johanna v d 04-06-1898 O

8. Jacob m z 07-06-1899 O

 

Delftse Veer 16 het gezin komt op 24-4-1899 van Maassluis.

 


Genealog VII - g blad 2.

Bevolkingsregister Vlaardingen 1900 - 1935 Deel 10 blad 61.

1. 1-1-1900 Meijer Hugo M hfd 26-11-1862 Vlaardingen NH kuiper

2. Montezaan Jacoba V vrw 02-03-1863 Maassluis

3. Meijer Neeltje V d 01-09-1890

4. Johannes M z 06-01-1892

5. Willem M z 16-09-1895

6. Johanna Petronella V d 06-01-1897

7. Johanna V d 04-06-1898

8. Jacob M z 07-06-1899 Vlaardingen

9. 5-12-1900 Johannes M broer 28-01-1869 kuiper

10. 11-11-1902 Jacob M z 11-11-1902

11. 12-4-1905 Catharina V d 12-04-1905

12. 3-7-1911 Johannes M broer 28-01-1869 fustkuiper

13. 22-6-1912 Willem M z 16-09-1895 Maassluis

14. 15-4-1914 Johannes M broer 28-01-1869 Vlaardingen fustkuiper

15. 22-11-1921 Johanna Petronella V d 06-01-1897 Maassluis

 

Het gezin verhuist op 9-8-1905 van Delftse Veer nr.16 naar nr.15. 1. overlijdt op 20-2-1909.

2. overlijdt op 30-10-1930. 3. vertrekt op 31-7-1912 naar Den Haag.

4. is bankwerker (n.d. 6 - 178). 5. gaat op 14-6-1911 naar Vlaardingerambacht.

6. gaat op 21-11-1917 naar Den Haag. 7. gaat op 3-4-1918 naar Den Haag.

8. overlijdt op 6-1-1902. 9. v/d 9-156; n.d. 14-38. 10. is fabrieksarbeider.

11. is fabriekarbeidster.

13. is zwavelzuurperser in kunstmestfabriek en komt op 17-6-1912 van A/6.

15. komt op 17-11-1921 van den Haag en trouwt op 28-2-1923.

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 3. d.d. 21 maart 1889.

Hugo Meijer, oud 26 jaar, van beroep kuiper, geboren te Vlaardingen en wonende te Maassluis meerderjarige zoon van Johannes Meijer, van beroep visscher en van Wilhelmina de Kromme, zonder beroep, beiden wonende te Vlaardingen, hierbij tegenwoordig en hun toestemming gevende en

Jacoba Montezaan, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Maassluis, meerderjarige dochter van Jacob Montezaan, van beroep timmerman en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, beiden wonende te Maassluis, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan Ommenbroek, oud 47 jaar, van beroep stukadoor

2. Willem van Drimmelen, oud 24 jaar, van beroep zeilmaker, zwager van de bruid

3. Pieter van der End, oud 57 jaar, van beroep grafdelver, oom van de bruidegom

4. Jacob Drop, oud 27 jaar, van beroep kuiper

Allen wonende te Maassluis. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruidegom kon niet schrijven.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 100. d.d. 22 juni 1889.

Hugo Meijer, oud 28 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zijne echtgenoote, wonende te Maassluis, alhier op 22 juni 1889 des voormiddags ten een en een half uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Bruigomstraat 139, hetzelve de voornaam Wilhelmina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel van Gulden, oud 51 jaar, van beroep kuiper, en van Arie van Tielen, oud 24 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - g blad 3.

ARA Den Haag 2003.02.20.

BS Vlaardingen Geboorte-acte nr. 287. d.d. 28 november 1862.

Elisabeth den Hoed, oud 66 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Vlaardingen, welke ons verklaard heeft dat Wilhelmina de Kromme, zonder beroep, mede wonende te Vlaardingen. echtgenoot van Johannes Meijer, schippersknecht, alhier woonachtig, doch uithoofde van afwezigheid buiten de gemeente verhinderd in persoon deze aangifte te doen, alhier op 26 november 1862 des namiddags ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis aan het Koningsveld wijk F nommer 28, hetzelve de voornaam Hugo gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van der End, oud 30 jaar, van beroep kuiper, en van Willem Schippers, oud 35 jaar, van beroep zeeman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 95. d.d. 16 juli 1889.

Willem Prins, oud 62 jaar, van beroep bedienaar, en Jan Prins, oud 24 jaar, van beroep bedienaar, beide wonende te Maassluis, die verklaren dat op 15 juli 1889 om des voormiddags elf uur is overleden Wilhelmina Meijer, oud 23 dagen, zonder beroep, geboren en wonende te Maassluis, Bruigomstraat 139, dochter van Hugo Meijer, kuiper en van Jacoba Montezaan, zonder beroep, beiden wonende te Maassluis. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 187. d.d. 1 september 1890.

Hugo Meijer, oud 27 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zijne echtgenoote, wonende te Maassluis, alhier op 1 september 1890 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Goudsteen 142, hetzelve de voornaam Neeltje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel van Gulden, oud 52 jaar, van beroep kuiper, en van Arie van Tielen, oud 25 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 4. d.d. 6 januari 1892.

Hugo Meijer, oud 29 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zijne echtgenoote, wonende te Maassluis, alhier op 6 januari 1892 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Goudsteen 142, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Martinus Bakhuizen, oud 26 jaar, van beroep kuiper, en van Steven Kleijn, oud 26 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 263. d.d. 10 december 1892.

Hugo Meijer, oud 30 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jacoba Montezaan, zonder beroep, wonende te Maassluis, alhier op 9 december 1892 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Goudsteen 142, hetzelve de voornaam Jacoba gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Dam, oud 54 jaar, van beroep kuiper, en van Cornelis Boer, oud 37 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - g blad 4.

GA Vlaardingen 1994.01.13

BS Vlaardingen Overlijdensacte nr. 137. d.d. 21 juni 1893.

Pieter van Gijn, oud 61 jaar, van beroep arbeider, en Johannes Jacobus Peereboom, oud 64 jaar, van beroep koperslager, beide wonende te Vlaardingen, die verklaren dat op 20 juni 1893 om des voormiddags elf uur is overleden Jacoba Meijer, oud 6 maanden, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende te Vlaardingen, Jacob van Dijkstraat wijk J nr. 163, dochter van Hugo Meijer, kuiper en van Jacoba Montezaan, zonder beroep, beiden wonende te Vlaardingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 196. d.d. 17 september 1895.

Hugo Meijer, oud 32 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jacoba Montezaan, zonder beroep, wonende te Maassluis, alhier op 16 september 1895 des namiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Lijnstraat 206, hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Burg de Rave, oud 29 jaar, van beroep kuiper, en van Arie van Tielen, oud 30 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 5. d.d. 7 januari 1897.

Hugo Meijer, oud 34 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jacoba Montezaan, zonder beroep, wonende te Maassluis, alhier op 6 januari 1897 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Lijnstraat 206, hetzelve de voornamen Johanna Petronella gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Bouman, oud 24 jaar, van beroep kuiper, en van Pieter Koek, oud 25 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 115. d.d. 4 juni 1898.

Hugo Meijer, oud 35 jaar, van beroep kuiper, wonende te Maassluis, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Jacoba Montezaan, zonder beroep, wonende te Maassluis, alhier op 4 juni 1898 des voormiddags ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Lijnstraat 211, hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Stephanus Cornelis Bronwasser, oud 28 jaar, van beroep kuiper, en van Arie van Tielen, oud 33 jaar, van beroep kuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Vlaardingen 1994.01.13.

BS Vlaardingen Geboorte-acte nr. 351. d.d. 8 juli 1899.

Hugo Meijer, oud 36 jaar, van beroep fustkuiper, wonende te Vlaardingen, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zonder beroep, zijne echtgenoote, alhier op 7 juli 1899 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Kortedijk, hetzelve de voornaam Jacob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Meijer, oud 59 jaar, van beroep los werkman, en van Arie van der Windt, oud 36 jaar, van beroep fustkuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - g blad 5.

BS Vlaardingen Overlijdensacte nr. 7. d.d. 7 januari 1902.

Johannes van der Vlies, oud 44 jaar, van beroep fustkuiper, en Gillis de Willigen, oud 27 jaar, van beroep fustkuiper, beide wonende te Vlaardingen, die verklaren dat op 6 januari 1902 om des namiddags twaalf uur is overleden Jacob Meijer, oud 2 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlaardingen, zoon van Hugo Meijer, fustkuiper en van Jacoba Montezaan, zonder beroep, beiden wonende te Vlaardingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlaardingen Geboorte-acte nr. 628. d.d. 11 november 1902.

Hugo Meijer, oud 39 jaar, van beroep fustkuiper, wonende te Vlaardingen, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zonder beroep, zijne echtgenoote, alhier op 11 november 1902 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis Delftsche veer, hetzelve de voornaam Jacob gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Betist, oud 41 jaar, van beroep fustkuiper, en van Johannes van der Vlies, oud 43 jaar, van beroep fustkuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlaardingen Geboorte-acte nr. 243. d.d. 12 april 1905.

Hugo Meijer, oud 42 jaar, van beroep fustkuiper, wonende te Vlaardingen, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Montezaan, zonder beroep, zijne echtgenoote, alhier op 12 april 1905 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Delftsche veer, hetzelve de voornaam Catharina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Coenraad Bader, oud 61 jaar, van beroep fustkuiper, en van Arie Wijnhorst, oud 41 jaar, van beroep fustkuiper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlaardingen Overlijdensacte nr. 41. d.d. 22 februari 1909.

Jan Groeneveld, oud 51 jaar, van beroep fustkuiper, en Simon de Bruijn, oud 56 jaar, van beroep winkelier, beide wonende te Vlaardingen, die verklaren dat op 20 februari 1909 om des namiddags twaalf uur is overleden Hugo Meijer, oud 46 jaar, van beroep fustkuiper, geboren en wonende te Vlaardingen, zoon van Johannes Meijer, koopman en van Wilhelmina de Kromme, zonder beroep, beiden wonende te Vlaardingen. Gehuwd met Jacoba Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlaardingen Overlijdensacte nr. 228. d.d. 31 october 1930.

Leendert Philippus Eigenraam, oud 54 jaar, van beroep kuiper, en Anthonius Thomas Magielsen, oud 29 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende te Vlaardingen, die verklaren dat op 30 october 1930 om des voormiddags zes uur is overleden Jacoba Montezaan, oud 67 jaar, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende te Vlaardingen, dochter van Jacob Montezaan en van Neeltje Valkenburg, beiden overleden. Weduwe van Hugo Meijer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.