Genealog VII - f                                                                                     blad 1.

GA Vlissingen 1993.12.15.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 39. d.d. 8 juni 1894.

Jakob Abraham Colpaart, oud 34 jaar, van beroep schilder, geboren te Oostburg en wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, minderjarige zoon van Adriaan Jannis Colpaart, zonder beroep, wonende te Vlissingen en van Adriana Fremoun, overleden, en

Catharina Maria Montezaan, oud 29 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, van staat ongehuwd, meerderjarige dochter van Johannes Montezaan, overleden en van Maatje Brakelé, zonder beroep, wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Cornelis Gillis Brakelé, oud 68 jaar, van beroep werkman, oom van de vrouw

2. Johannes van Loenen, oud 45 jaar, van beroep werkman, neef van de vrouw

3. Willem Fritz, oud 59 jaar, zonder beroep

4. Jacobus Veekman, oud 43 jaar, van beroep kastelein

Allen wonende te Vlissingen. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de laatste drie getuigen. De moeder van de bruid en de eerste getuige konden niet schrijven.

 

RA Zeeland te Middelburg 1998.03.31.

BS Oostburg Geboorte-acte nr. 26. d.d. 27 april 1860.

Adriaan Jannis Colpaart, oud 36 jaar, van beroep huisschilder, wonende te Oostburg, welke ons verklaard heeft dat Adriana Fremoun, zonder beroep, wonende te Oostburg, zijne huisvrouw, alhier op 26 april 1860 des avonds ten half elf uren verlost is van een kind van het nannelijk geslacht in het huis wijk Zuid nommer 13,  hetzelve de voornamen Jakop Abraham gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Porreij, oud 41 jaar, van beroep schoenmaker, en van Dignis Johannis Anthonie Anemast oud 36 jaar, van beroep rijksveldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Vlissingen 1993.12.15.                                                                                                          

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 335. d.d. 3 juli 1895.

Jakob Abraham Colpaart, oud 35 jaar, van beroep schilder, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Catharina Maria Montezaan, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 2 juli 1895 des avonds ten half acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk E nr. 52, hetzelve de voornamen Adriaan Jannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Danielse, oud 40 jaar, van beroep werkman, en van Jan Coenraad Struijk, oud 33 jaar, van beroep bierhuishouder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 575. d.d. 14 0ctober 1897.

Jakob Abraham Colpaart, oud 37 jaar, van beroep schilder, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Catharina Maria Montezaan, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 14 october 1897 des morgens ten half drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk F nr. 28, hetzelve de voornamen Maatje Adriana  gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Cornelis Kokelaar, oud 35 jaar, van beroep draaier, en van Andreas Meulenbroek, oud 25 jaar, van beroep draaier,  beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - f                                                                                     blad 2.

BS Oostende (België) Overlijdensacte nr. 466. d.d. 9 september 1927.

Jacob Abraham Colpaart, oud 67 jaar, van beroep schilder, echtgenoot der overledene en Adriaan Colpaart, oud 32 jaar, van beroep bediende, zoon der overledene, beiden alhier wonende, die verklaren dat op 8 september 1927 om des avonds half elf uur is overleden Catharina Maria Montezaan, geboren te Vlissingen, Nederland, den 7 april 1865, alhier wonende Frère Orbanstraat barak 3, zonder beroep, echtgenoote van Jacob Abraham Colpaart, voornoemd, dochter van Johannes Montezaan en van Maatje Brakelé, beiden overleden.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Uit schrijven van de Stad Oostende (België) d.d. 25 september 1995 het volgende:

Adriana Maria Catharina Colpaart, geboren te Oostende op 22 januari 1902

Johannes Adrianus Jacobus Colpaart, geboren te Oostende op 14 november 1905

 

De vader Jacob Abraham Colpaart is niet te Oostende overleden.

 

Uit schrijven van de Stad Gent (België) d.d. 17 april 2003 het volgende:

Jacob Abraham Colpaart is op 25 mei 1934 te Gent overleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Genealog VII - f                                                                                                                                                       blad 3.

                                                                            Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 97.                             

 1       2            3               4               5      6            7            8         9     10     11      12            13           14        15         16       17            20  

  1  30 Juli   Colpaart    Jacob Abraham  m  hoofd   26 April Oostburg H  8 Juni  NH Schilder   Gravestr.   30 Juli  Rotterdam 14 Aug.  Brussel

      1892                                                               1860                        1894                            K 4         1892                 1899

  2 7 April  Montezaan Catharina Maria  v   vrouw  7 April  Vlissingen H                               Vlamingstr.                         27 Sept   Ostende 

      1865                                                              1865                                                              J 75                                 1900    (Belgie)

  3  3 Juli     Colpaart    Adriaan Jannes  m  zoon      3 Juli   Vlissingen                                    Nieuwstraat                                           

      1895                                                               1895                                                          H 163                                         

  4 17 Nov  Glindt de      Lena Gerdina    v  n. verw. 1 Dec.  Zierikzee                       dienstbode Kolvenierstr.   17 Nov  Zierikzee

      1896                                               in dienst   1877                                                           E 52a            1896

  5 14 Oct    Colpaart    Maatje Adriana  v  dochter 14 Oct  Vlissingen                                   Korte Noordstr                         27 Sept   Ostende

      1897                                                               1897                                                          F 28                                   1900

  6 1 Dec      Brakelé        Matje         v   beh.      8 Juni   Vlissingen W 22 Feb                         13                                                       Wed. Johannes

      1861                                                moeder   1825                          1893                                                                                           Montezaan

                                                                                                                                                                                                             Zie M. 419

 

                                                                            Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910.   Blad 54.                             

 1       2             3                  4          5      6            7            8         9    10     11      12            13           14   15          16        17             20         

  1 7 April  Montezaan Catharina Maria v   Hoofd  7 April  Vlissingen H 8 Juni NH              Korte Noordstr                         27 Sept   Ostende       H met Jacob

      1865                                                              1865                        1894                             F 13                          1900       (Belgie)  Abraham Colpaart

  2  3 Juli     Colpaart    Adriaan Jannes  m  zoon      3 Juli  Vlissingen                                                                                       

      1895                                                              1895                                                                                             

  3 14 Oct    Colpaart   Maatje Adriana  v  dochter 14 Oct  Vlissingen                                                                                       

      1897                                                              1897                                                         

 

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving.          3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).      

4 = Voornamen (Voluitgeschreven).      5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk). 

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)   

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening.  11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente.  15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente.  17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden.  19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.