Genealog   VII - e - 6                                                                              blad 1.

GA Vlissingen 2002.11.04.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 144. d.d. 5 november 1915.

Jacobus Montezaan, oud 23 jaar, van beroep plaatwerker, geboren en wonende te Vlissingen,  meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, oud 55 jaar, van beroep werkman en van Maatje ‘t Gilde, oud 53 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Anna Elizabeth Visser, oud 21 jaar, zonder beroep, geboren te Sluis en wonende te Vlissingen,  meerderjarige dochter van Pieter Visser, oud 47 jaar, van beroep brievenbesteller en van Janneke van der Hooft, oud 48 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jannes Visser, oud 70 jaar, van beroep timmerman, wonende alhier, achterneef van de vrouw

2. Jacob Stroo, oud 32 jaar, van beroep vormer, wonende alhier, behuwdneef van den man

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de bruid en de twee  getuigen.

 

RA Zeeland te Middelburg 2002.11.05.

BS Sluis Geboorte-acte nr. 22. d.d. 31 mei 1894.

Pieter Visser, oud 26 jaar, van beroep werkman, wonende te Sluis, welke ons verklaard heeft dat Janneke van der Hooft, zonder beroep, wonende te Sluis, zijne huisvrouw, alhier op 30 mei 1894 des namiddags ten half vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Zuid nommer 56,  hetzelve de voornamen Anna Elizabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Ghijsels, oud 43 jaar, van beroep smid, en van Abraham Johannes du Fossé, oud 35 jaar, van beroep vrachtrijder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 132. d.d. 14 juni 1916.

Jacobus van der Hoeven, oud 45 jaar, van beroep lijkdienaar, en Christiaan Johannes Kesteloo, oud 47 jaar, van beroep lijkdienaar, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 13 juni  1916 om des namiddags zes uur is overleden Jacobus Montezaan, oud 24 jaar, van beroep plaatwerker, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van Johannes Montezaan, werkman, en van Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen. Gehuwd met Anna Elizabeth Visser.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Vlissingen 2002.11.04.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 196. d.d. 15 october 1920.

Jacob Jan Ortelee, oud 19 jaar, van beroep monteur, geboren en wonende te Axel,  minderjarige zoon van Leendert Ortelee, oud 56 jaar, van beroep werkman, wonende te Axel en van Martha Wiemes, overleden, en

Anna Elizabeth Visser, weduwe van Jacobus Montezaan, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren te Sluis en wonende te Vlissingen,  meerderjarige dochter van Pieter Visser, oud 52 jaar, van beroep brievenbesteller en van Janneke van der Hooft, oud 53 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacobus Daniëlse, oud 65 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, behuwd oom van de man

2. Marcus Pieter Ortelee, oud 26 jaar, van beroep grossiersbediende, wonende te Axel, broeder van den man

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom en de ouders van de bruid en de twee  getuigen.

 

 


Genealog   VII - e - 6                                                                              blad 2.

RA Zeeland te Middelburg 2002.11.05.

BS Axel Geboorte-acte nr. 112. d.d. 16 september 1901.

Leendert Ortelée, oud 38 jaar, van beroep werkman, wonende te Axel, welke ons verklaard heeft dat Martha Wiemes, zijne huisvrouw, van beroep werkvrouw, mede wonende te Axel, alhier op 16 september 1901 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk A nommer 504,  hetzelve de voornamen Jacob Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Smies, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker, en van François Harinck, oud 54 jaar, van beroep koekbakker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Amsterdam

Bevolkingsregister Amsterdam 1891/3 - 1933/9     Deel 196 folio 98.

1. Visser   Anna Elisabeth v 30-5-1894 Sluis   NH Weduwe Jacobus Montezaan

    Huishoudster 

komt op 18-2-1919 van Vlissingen en vertrekt op 10-4-1919 naar Vlissingen Kasteelstraat 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   VII - e - 6                                                                                                                                        blad 3

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921.   Blad 434.                            

 1     2              3                 4           5      6         7             8        9    10     11        12               13          14          15         16          17           18     

 1 15 Mrt  Montezaan  Jacobus        m hoofd  15 Mrt Vlissingen H 5 Nov NH plaatwerker Kasteelstr                                                       13 Juni

     1892                                                           1892                        1915                                37                                                                1916

 2 25 Nov Visser         Anna Elizabeth  v  vrouw 30 Mei    Sluis      H                                                      25 Nov Waterland- 20 Feb Amsterdam

       1898                                                           1894                                                                             1898      kerkje     1919

 

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921.   Blad 248.                            

 1      2          3               4         5      6          7          8      9    10      11     12       13         14         15         16          17      18              20

 1  25 Nov  Visser    Pieter          m hoofd   23 Apr   Sluis  H 10 Mei NH Brieven- Kasteel- 25 Nov Waterland-

        1898                                                   1868                   1893          besteller  straat      1898   kerkje

 2            Hooft    Janneke       v vrouw   16 Aug BiervlietH                               48           

                      van der                                                1867                                                                 37              

 3            Visser   Anna Elizabeth v dochter 30 Mei   Sluis  H 5 Nov                    39                                                                            Zie M² 434.

                                                                   1894                   1915                                                  

11 14 April Visser   Anna Elizabeth v dochter 30 Mei   Sluis  W                                        14 Apr Amsterdam 27 Oct Amsterdam        Wed. Jacobus Montezaan

      1919                                                    1894              H 15 Oct                                1919                   1920                          H met Jacob Jan Ortelee

                                                                                            1920                                                                                                geb. Axel 16. 9. 1901

                                                                                                                                                                                                                                                           motormonteur

 

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving.          3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).      

4 = Voornamen (Voluitgeschreven).      5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk). 

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)   

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening.  11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente.  15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente.  17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden.  19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.