Genealog VII - e - 3 blad 1.

CBG te Den Haag 1994.02.08.

BS Ter Aar Huwelijksacte nr. 23. d.d. 23 augustus 1912.

Johannes Montezaan, oud 25 jaar, van beroep machine-smid, geboren te Vlissingen en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, oud 52 jaar, van beroep smid en van Maatje t Gilde, oud 50 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen, en

Catharina Johanna de Pree, oud 28 jaar, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende te Ter Aar, meerderjarige dochter van Izak de Pree, oud 60 jaar, van beroep rijksveldwachter, wonende te ter Aar en van Johanna Geertruida t Gilde, overleden, de ouders van de bruidegom en de vader van de bruid alhier tegenwoordig, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Gijsbertus Hendrikus Leijssen, oud 62 jaar, van beroep nachtwaker, wonende te Amsterdam

2. Johannes Peelen, oud 38 jaar, van beroep stoker, wonende te Amsterdam, neef van de bruidegom

3. Johan de Pree, oud 21 jaar, van beroep timmerman, wonende te Ter Aar, broer van de bruid

4. Willem Esveldt, oud 23 jaar, van beroep timmerman, wonende te Ter Aar

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen.

 

GA Amsterdam 1994.01.19.

BS Amsterdam Geboorte-acte nr. 6181. d.d. 5 juni 1884, blz. 116.

Izaak de Pree, oud 32 jaar, van beroep veldwachter, wonende Quellijnstraat 132 te Amsterdam, welke ons verklaard heeft dat Johanna Geertruida t Gilde, zonder beroep, zijne echtgenoote, alhier op 2 juni 1884 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Catharina Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Karmerood, oud 39 jaar, van beroep veldwachter, en van Hendrik Haak, oud 26 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Amsterdam Overlijdensacte nr. 6187. d.d. 12 october 1914.

Albertus Ophof, oud 37 jaar, van beroep bode, en Jan Voogd, oud 37 jaar, van beroep bode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 11 october 1914 om des voormiddags negen uur is overleden Johannes Montezaan, oud 27 jaar, van beroep vuurwerker, geboren te Vlissingen en wonende alhier, zoon van Johannes Montezaan en van Maatje t Gilde, beiden zonder beroep en wonende te Vlissingen. Gehuwd met Catharina Johanna de Pree.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Amsterdam 1994.01.19.

BS Amsterdam Geboorte-acte nr. 10.038. blz. 81. d.d. 13 november 1879.

Hendrik Peelen, oud 35 jaar, van beroep timmerman, wonende Oetgenspad 24 te Amsterdam, welke ons verklaard heeft dat Antje Hester, zonder beroep, zijne echtgenoote, alhier op 12 november 1879 des voormiddags ten half vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Piet gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andreus Gregorius de Wolf, oud 31 jaar, van beroep timmerman, wonende Vetgenspad 26 en van Willem Jansen, oud 27 jaar, van beroep timmerman, wonende Danil St alpertstraat 127.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - e - 3 blad 2.

BS Amsterdam Overlijdensacte nr. 5488. blz. 60 vo. d.d. 17 october 1928.

Bernard Heilman, oud 55 jaar, van beroep aanspreker en Johannes Ingwersen, oud 57 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 15 october 1928 om des voormiddags negen uur is overleden Piet Peelen, oud 48 jaar, van beroep tramconducteur, geboren en wonende alhier, zoon van Hendrik Peelen en van Antje Hester, beiden overleden. Gehuwd met Catharina Johanna de Pree, weduwnaar van Anna Catharina Maria Scheulderman.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Streekarchief Rijnlands Midden te Alphen aan den Rijn 2003.03.18.

BS Ter Aar Huwelijksacte nr. 3. d.d. 25 februari 1916.

Piet Peelen, weduwnaar van Anna Catharina Maria Scheulderman, oud 36 jaar, van beroep tremconducteur, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Hendrik Peelen en van Antje Hester, beiden overleden, en

Catharina Johanna de Pree, weduwe van Johannes Montezaan, oud 31 jaar, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende te Ter Aar, meerderjarige dochter van Izak de Pree, van beroep rijksveldwachter, wonende te Ter Aar en van Johanna Geertruida t Gilde, overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Peelen, oud 41 jaar, van beroep stoker, wonende te Amsterdam, broeder van de bruidegom

2. Willem Esveldt, oud 23 jaar, van beroep timmerman, wonende te Ter Aar

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

 

Bevolkingsregister Amsterdam 1891/3 - 1933/9 Deel 196 folio 98.

1. Montezaan Johannes M hoofd 19-01-1887 Vlissingen NH H 23-8-1912

2. Pree de Catharina Johanna v vrouw 02-06-1884 Amsterdam H ter Aar

3. Johan Abraham Jacobus m broer 30-12-1890 Noordeloos

 

W.E. Oosterparkstraat 51 r/ 55 huis.

1. is smid en komt op 3-9-1912 van Vlissingen en overlijdt op 11-10-1914.

3. is koopman en komt op 26-11-1914 van Ter Aar. 2. gaat op 29-1-1915 naar Ter Aar.