Genealog   VII - e                                                                                 blad 1.

GA Vlissingen 1993.12.15.

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 22. d.d. 19 mei 1883.

Johannes Montezaan, oud 23 jaar, van beroep werkman, geboren en wonende te Vlissingen, van Staat ongehuwd, meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, van beroep koperslager en van Maatje Brakelι, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Maatje ‘t Gilde, oud 21 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Axel, van Staat ongehuwd, minderjarige dochter van Johan Abraham Stroes ‘t Gilde, overleden te Axel en van Prina de Groote, zonder beroep, wonende te Axel, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Louwerens Ortelee, oud 31 jaar, van beroep werkman, wonende te Axel

2. Leendert van Bel, oud 34 jaar, van beroep schoenmaker

3. Adriaan Stroo, oud 62 jaar, van beroep koperslager

4. Willem Fritz, oud 48 jaar, van beroep timmerman

De drie laatsten wonende te Vlissingen. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom en de vier  getuigen. De moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid konden niet schrijven.

 

(N.B. Louwerens Ortelee is de tweede echtgenoot van Prina de Groote.)

 

RA Zeeland te Middelburg 1999.09.29.

BS Axel Geboorte-acte nr. 24. d.d. 1 maart 1862.

Johan Abraham Stroes ‘t Gilde, oud 40 jaar, van beroep kleermaker, wonende te Axel, welke ons verklaard heeft dat Prina de Groote, zijne huisvrouw, zonder beroep, mede wonende te Axel, alhier op 1 maart 1862 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk A nr. 163,  hetzelve de voornaam Maatje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacob Polderman, oud 49 jaar, van beroep kleermaker, en van Arij Jacobus Blansaert, oud 31 jaar, van beroep wagenmakersknecht, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Vlissingen 1993.12.15.                                                                                                          

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 312. d.d. 3 september 1883.

Johannes Montezaan, oud 23 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 3 september 1883 des morgens ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk H nr. 173, hetzelve de voornaam Maatje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 63 jaar, van beroep koperslager, en van Willem Fritz, oud 48 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 67. d.d. 5 maart 1909.

Christiaan Johannes Nobels, oud 50 jaar, van beroep lijkdienaar, en Jacob van Grol, oud 54 jaar, van beroep huisknecht, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 3 maart 1909 om des namiddags half zeven uur is overleden Maatje Montezaan, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, dochter van Johannes Montezaan, werkman, en van Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VII - e                                                                                 blad 2.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 315. d.d. 25 augustus 1885.

Johannes Montezaan, oud 25 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 24 augustus 1885 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk J nr. 81, hetzelve de voornamen Johanna Martha gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 65 jaar, van beroep barbier, en van Willem Fritz, oud 50 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 27. d.d. 19 januari 1887.

Johannes Montezaan, oud 27 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 19 januari 1887 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 82, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 66 jaar, van beroep koperslager, en van Willem Fritz, oud 52 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 191. d.d. 30 april 1888.

Johannes Montezaan, oud 28 jaar, van beroep hofmeester, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 28 april 1888 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 82, hetzelve de voornamen Abraham Johan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Absalon Jan ‘t Gilde, oud 41 jaar, van beroep rijksveldwachter, en van Willem Fritz, oud 53 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 252. d.d. 22 november 1888.

Johannes Montezaan, oud 28 jaar, van beroep werkman, vader van de overledene en Johannes Montezaan, oud 68 jaar, van beroep barbier, grootvader van de overledene, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 21 november 1888 om des avonds half negen uur is overleden Abraham Johan Montezaan, oud 6 maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van de eerste aangever en van Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 440. d.d. 9 october 1889.

Johannes Montezaan, oud 29 jaar, van beroep zeeman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 9 october 1889 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk J nr. 81, hetzelve de voornaam Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 69 jaar, van beroep barbier, en van Willem Fritz, oud 55 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VII - e                                                                                 blad 3.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 115. d.d. 15 maart 1892.

Johannes Montezaan, oud 32 jaar, van beroep varensgezel, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 15 maart 1892 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 81, hetzelve de voornaam Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 71 jaar, van beroep koperslager, en van Willem Fritz, oud 57 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 497. d.d. 29 october 1894.

Johannes Montezaan, oud 34 jaar, van beroep zeeman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 27 october 1894 des avonds ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk J nr. 81, hetzelve de voornamen Abraham Johan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van  Jacobus Danielse, oud 40 jaar, van beroep werkman, en van Willem Pieters, oud 23 jaar, van beroep zeeman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 248. d.d. 8 december 1919.

Jacobus van der Hoeven, oud 49 jaar, van beroep lijkdienaar, en Jakob van Geel, oud 65 jaar, van beroep huisknecht, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 7 december 1919 om des namiddags vijf uur is overleden Abraham Johan Montezaan, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van Johannes Montezaan, werkman en van Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 198. d.d. 5 april 1897.

Johannes Montezaan, oud 37 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 5 april 1897 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk M.M nr. 112, hetzelve de voornamen Jacoba Janna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Arend Laport, oud 52 jaar, van beroep werkman, en van Pieter Koolwijk, oud 46 jaar, van beroep werkman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 170. d.d. 22 september 1913.

Pieter Raamsdonk, oud 48 jaar, van beroep lijkdienaar, en Jacob van Geel, oud 58 jaar, van beroep huisknecht, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 21 september 1913 om des voormiddags drie uur is overleden Jacoba Janna Montezaan, oud 16 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, dochter van Johannes Montezaan, werkman en van Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 292. d.d. 23 mei 1899.

Johannes Montezaan, oud 39 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 22 mei 1899 des namiddags ten kwart voor vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk M.M nr. 112, hetzelve de voornamen Pieter Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van  Johannes Cornelis Jongman, oud 30 jaar, van beroep werkman, en van Johannes Duivewaardt, oud 21 jaar, van beroep werkman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VII - e                                                                                 blad 4.

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 194. d.d. 9 april 1901.

Johannes Montezaan, oud 41 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat zijn echtgenoote Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen,  alhier op 9 april 1901 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk M.M nr. 74, hetzelve de voornaam Geertruida gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Laport, oud 30 jaar, van beroep werkman, en van Adrianus Cornelis Franciscus van Dongen, oud 30 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 463. d.d. 23 augustus 1902.

Johannes Montezaan, oud 43 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat zijn echtgenoote Maatje ‘t Gilde, zonder beroep, wonende te Vlissingen,  alhier op 22 augustus 1902 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk M.M nr. 74, hetzelve de voornaam Cato gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus Adrianus van Boekhorst, oud 43 jaar, zonder beroep, en van Christiaan van den Berge, oud 37 jaar, van beroep werkman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 141. d.d. 25 juni 1925.

Christiaan Johannes Kesteloo, oud 55 jaar, van beroep lijkdienaar, en George Thomas van Kesselen, oud 55 jaar, van beroep ambtenaar ter secretarie, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 24 juni 1925 om des voormiddags zes uur is overleden Cato Montezaan, oud 22 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, dochter van Johannes Montezaan en van Maatje ‘t Gilde, beiden zonder beroep en wonende te Vlissingen. Ongehuwd.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Overlijdensadvertentie.

heden overleed, plotseling, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer

                                                            Johannes Montezaan

                                                  in den ouderdom van bijna 84 jaar

Uit aller naam, Wed. M. Montezaan- ‘t Gilde, Hoeven, 26 November 1943, Groot Seminarie.

De teraardebestelling zal plaats hebben te Koudekerke op Woensdag 1 December a.s.,

des middags 12 uur van Vlissingschestraat B 364 af.

 

RA Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch 2003.02.18.

BS Hoeven Overlijdensacte nr. 44. d.d. 26 november 1943.

Renoldus Hendrikus Adrianus Maria van Dartmond, oud 44 jaar, van beroep arts, wonende te Hoeven, die verklaart dat op 26 november 1943 om twee uur is overleden Johannes Montezaan, oud 83 jaar, zonder beroep, geboren te Vlissingen en wonende te Koudekerke, zoon van wijlen de echtelieden Johannes Montezaan en Maatje Brakelι. Gehuwd met Maatje ‘t Gilde.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

BS Hoeven Overlijdensacte nr. 12. d.d. 26 januari 1946.

Hendrik Jacobus Johannes van der Made, oud 49 jaar, van beroep kantoorbediende, wonende te Rotterdam, die verklaart dat op 25 januari 1946 om twee en twintig uur en vijftien minuten is overleden Maatje ‘t Gilde, oud 83 jaar, zonder beroep, geboren te Axel en wonende te Hoeven, dochter Johan Abraham Stroes ‘t Gilde en van Prina de Groote, beiden overleden. Weduwe van Johannes Montezaan.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 


Genealog   VII - e                                                                                                                                                     blad 5.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1860 - 1890.   Blad 456.                            

1     2              3               4              5      6             7              8        9 10  11        12              13           14          15       16 17    18         19    20   

1 1 Dec    Montezaan Johannes       M Hoofd    16 Dec   Vlissingen H      NH Werkman Breewaterstr.

    1861                                                               1859                                                      D 136 K

2 4 Juni   ‘t Gilde       Maatje           V Vrouw    1 Maart     Axel      H        “                   Vlamingstr.   4 Juni Zaamslag

    1881                                                                1862                                                         J 90          1881

3 3 Sept   Montezaan Maatje           V Dochter  3 Sept    Vlissingen            “                        J 81

    1883                                                               1883

4 25 Aug       “           Johanna Martha  V “             24 Aug         “                    ”

    1885                                                               1885

5 19 Jan        “           Johannes        m Zoon      19 Jan          “                    ”

    1887                                                               1887

6 30 Apr       “            Abraham Johan   m    “          28 Apr         “                    ”                                                                           21 Nov

    1888                                                               1888                                                                                                               1888

7 9 Oct         “           Maria             v  dochter   9 Oct           “                    ”

   1889                                                                1889

 

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving.          3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).      

4 = Voornamen (Voluitgeschreven).                                                                                          5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk).           

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)               

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening.  11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente.  15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente.  17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden.  19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   VII - e                                                                                                                                                     blad 6.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 135.                            

 1       2            3               4               5      6            7            8         910  11       12              13            14          15      16   17      18       19    20  

  1 1 Dec   Montezaan  Johannes       m  hoofd    16 Dec Vlissingen H     NH Werkman Vlamingstr.

      1861                                                               1859                                                       J 81

  2 4 Juni   ‘t Gilde       Maatje           v   vrouw   1Maart     Axel     H       “                   Kolvenierstr. 4 Juni Zaamslag

      1881                                                                1862                                                     E 55          1881

  3 3 Sept   Montezaan Maatje           v  dochter  3 Sept  Vlissingen           “                    M.M. 112a

      1883                                                               1883                                                         74

  4 25 Aug Montezaan  Johanna Martha  v  dochter 24 Aug Vlissingen           ”

      1885                                                               1885

  5 19 Jan   Montezaan  Johannes       m zoon      19 Jan  Vlissingen           ”

      1887                                                               1887

  6 9 Oct    Montezaan  Maria            v  dochter   9 Oct  Vlissingen           ”

     1889                                                                1889

  7 15 Mrt  Montezaan   Jacobus       m  zoon      15 Mrt Vlissingen           “

     1892                                                               1892         

  8 29 Oct  Montezaan  Abraham Johan  m  zoon     27 Oct Vlissingen            “

      1894                                                             1894

  9 5 April  Montezaan  Jacoba Janna     v  dochter  5 April Vlissingen            “

       1897                                                             1897

10 23 Mei  Montezaan Pieter Jacobus    m  zoon     22 Mei Vlissingen            “

      1899                                                             1899

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   VII - e                                                                                                                                                     blad 7.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1900 - 1910.   Blad 203.                            

 1       2            3                  4            5      6            7            8         910  11       12           13         14         15        16         17        18        20  

  1 1 Dec   Montezaan  Johannes       m  Hoofd   16 Dec Vlissingen H     NH Werkman  Dijkstr.

      1861                                                               1859                                                 M.M. 74   

  2 4 Juni   ‘t Gilde       Maatje           v  Vrouw   1Maart     Axel     H       “                      129      4 Juni  Zaamslag

      1881                                                                1862                                                                1881

  3 3 Sept   Montezaan Maatje           v  dochter  3 Sept  Vlissingen           “                                                                                                                          3 Mrt

      1883                                                               1883                                                                                                                  1909

  4 25 Aug Montezaan  Johanna Martha  v  dochter 24 Aug Vlissingen           ”                                                                                              Zie J.45.

      1885                                                               1885

  5 19 Jan   Montezaan  Johannes       m zoon      19 Jan  Vlissingen           ”     smid                                            29 Oct    Delft

      1887                                                               1887                                                                                         1908

  6 9 Oct    Montezaan  Maria            v  dochter   9 Oct  Vlissingen           ”                                                                                               Zie S4 659.

     1889                                                                1889

  7 15 Mrt  Montezaan   Jacobus       m  zoon      15 Mrt Vlissingen           “   Ketelmaker

     1892                                                               1892         

  8 29 Oct  Montezaan  Abraham Johan  m  zoon     27 Oct Vlissingen            “

      1894                                                             1894

  9 5 April  Montezaan  Jacoba Janna     v  dochter  5 April Vlissingen            “

       1897                                                             1897

10 23 Mei  Montezaan Pieter Jacobus    m  zoon     22 Mei Vlissingen            “

      1899                                                             1899

11 18 Apr  Montezaan Geertruida     v   dochter 9 Apr   Vlissingen            “

      1901                                                              1901

12 23 Aug Montezaan Cato              v   dochter 22 Aug Vlissingen            “

      1902                                                              1902

13 22 Apr  Montezaan Johannes       m   zoon     19 Jan  Vlissingen            “     smid                   22 Apr   Delft   22 Oct Amsterdam

      1909                                                              1887                                                                  1909                1909

14  9 Oct   Montezaan Maria             v  dochter   9 Oct  Vlissingen            “

      1889                                                              1889

 

   

 

 

 

 


Genealog   VII - e                                                                                                                                                     blad 8. 

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921.   Blad 238.                            

 1       2            3                  4            5      6            7            8         9   10     11       12             13          14       15     16 17   18      19         20  

  1 1 Dec   Montezaan  Johannes       m   hoofd   16 Dec Vlissingen H 19 Mei NH Werkman  Dijkstraat

      1861                                                               1859                        1883                             129

  2 4 Juni   ‘t Gilde       Maatje           v   vrouw   1Maart     Axel     H             “                  Bankertstr. 4 Juni Zaamslag

      1881                                                                1862                                                              7        1881

  3 9 Oct    Montezaan  Maria            v  dochter   9 Oct  Vlissingen                 ”  winkelierster Groenewoud                                                              1889                                                                1889                                                                   76

  4 15 Mrt  Montezaan   Jacobus       m  zoon      15 Mrt Vlissingen    H          “   Ketelmaker                                                                       Zie M 434.

     1892                                                               1892         

  5 29 Oct  Montezaan  Abraham Johan  m  zoon     27 Oct Vlissingen                 “                                                                    7 Dec

      1894                                                             1894                                                                                                           1919

  6 5 April  Montezaan  Jacoba Janna     v  dochter  5 April Vlissingen                 “                                                                    21 Sept

       1897                                                             1897                                                                                                          1913

  7 23 Mei  Montezaan Pieter Jacobus    m  zoon     22 Mei Vlissingen                 “    hofmeester

      1899                                                             1899

  8   9 Apr  Montezaan Geertruida     v   dochter 9 Apr   Vlissingen                 “

      1901                                                              1901

  9 23 Aug Montezaan Cato              v   dochter 22 Aug Vlissingen                 “

      1902                                                              1902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog   VII - e                                                                                 blad 9.

                                    Samenstelling van het gezin Montezaan te Vlissingen.

 Jaar                                                                                         Geslacht                       Aantal kinderen

1883                                                                                                    1 d.                                          1

1884                                                                                                    1 d.                                          1

1885                                                                                                    2 d.                                          2

1886                                                                                                    2 d.                                          2

1887                                                                                                    2 d. + 1 z.                                3

1888                                                                                                    2 d. + 2 z.                                4

1889                                                                                                    3 d. + 1 z.                                4

1890                                                                                                    3 d. + 1 z.                                4

1891                                                                                                    3 d. + 1 z.                                4

1892                                                                                                    3 d. + 2 z.                                5

1893                                                                                                    3 d. + 2 z.                                5

1894                                                                                                    3 d. + 3 z.                                6

1895                                                                                                    3 d. + 3 z.                                6

1896                                                                                        3 d. + 3 z.                                6

1897                                                                                                    4 d. + 3 z.                                7

1898                                                                                                    4 d. + 3 z.                                7

1899                                                                                                    4 d. + 4 z.                                8

1900                                                                                                    4 d. + 4 z.                                8

1901                                                                                                    5 d. + 4 z.                                9

1902 t/m 1908                                                                         6 d. + 4 z.                              10         

1909 t/m 1912                                                             5 d. + 4 z.                                9

1913                                                                                                    4 d. + 4 z.                                8

1914                                                                                                    4 d. + 3 z.                                7

1915                                                                                        4 d. + 3 z.                                7

1916 t/m 1918                                                             4 d. + 2 z.                                6

1919 t/m 1924                                                             4 d. + 1 z.                                5

1925                                                                                                    3 d. + 1 z.                                4