Genealog   VII - d                                                                                  blad 1.

GA Vlissingen 1993.12.15.                                                                                                          

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 382. d.d. 19 december 1881.

Maria Magdalena Florisse, huisvrouw van Cornelis Rudolph Wielix, oud 55 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Christina van Gemst, zonder beroep, wonende te Vlissingen, ongehuwd, alhier op 17 december 1881 des avonds ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk K nr. 125,  hetzelve de voornaam Maatje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit de Vos, oud 69 jaar, van beroep klerk ter secretarie, en van Cornelis de Vries, oud 46 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vroedvrouw en de twee getuigen.

 

Dit kind is door Jacobus Montezaan en Christina van Gemst bij hun huwelijk erkend en gewettigd.

 

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 17. d.d. 19 april 1882.

Jacobus Montezaan, oud 24 jaar, van beroep werkman, geboren en wonende te Vlissingen, van Staat ongehuwd, meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, barbier en van Maatje Brakelι, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Christina van Gemst, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren te Ossenise en wonende te Vlissingen, van Staat ongehuwd, meerderjarige dochter van Pieter Francois van Gemst, van beroep werkman en wonende te Amsterdam en van Maria Anthoneta Damarez, overleden te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Adriaan Stroo, oud 60 jaar, van beroep koperslager

2. Herman Bekker, oud 47 jaar, zonder beroep

3. Daniλl de Kam, oud 34 jaar, van beroep werkman

4. Carolus Bormius Verbert, oud 54 jaar, van beroep werkman

Allen wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de vader van de bruidegom en de vier  getuigen. De bruid en de moeder van de bruidegom konden niet schrijven.

 

Bijlagen:

1. hunne geboorte-acten.

2. het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den man.

3. de schriftelijke toestemming tot dit huwelijk van den Kommanderende officier van het      Korps, waarbij de man is diende.

4. de mondelinge toestemming tot dit huwelijk der ouders van den man.

5. de schriftelijke toestemming tot dit huwelijk des vaders van de vrouw, gegeven bij acte      verleden door den Notaris Clemens Joan Carp te Amsterdam den 7 april 1882.

6. de overlijdensacte der moeder van de vrouw.

En nadat dezelve alzoo door den echt waren verbonden, hebben de echtgenooten verklaard dat uit hen is geboren een kind ingeschreven in het Register van Geboorten ban de gemeente

Vlissingen onder den naam van Maatje als aldaar geboren den 17 december 1881, hetwelk zij bij deze verklaren voor hunne dochter te erkennen, met het verzoek dat van deze wettiging op den kant der acte van geboorte van dit hun kind zal worden melding gemaakt.

 


Genealog   VII - d                                                                                  blad 2.

RA Zeeland te Middelburg 2002.11.05.

BS Ossenisse Geboorte-acte nr. 15. d.d. 8 september 1858.

Pieter Francois van Gemst, oud 39 jaar, van beroep werkman, wonende te Ossenisse, welke ons verklaard heeft dat Maria Anthonetta Damarez, werkvrouw, wonende te Ossenisse, zijne huisvrouw, alhier op 7 september 1858 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk D nr. 13,  hetzelve de voornaam Christina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Benedictus Kint, oud 45 jaar, van beroep hoefsmit, en van Jacobus van Passen, oud 35 jaar, van beroep schoolonderwijzer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Vlissingen 1993.12.15.                                                                                                          

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 31. d.d. 24 januari 1883.

Jacobus Montezaan, oud 25 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Christina van Gemst, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 24 januari 1883 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk L nr. 64, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 62 jaar, van beroep barbier, en van Petrus Johannes van Gemst, oud 30 jaar, van beroep werkman, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 125. d.d. 2 juni 1883.

Jacobus Montezaan, oud 25 jaar, van beroep werkman, vader van de overledene en Johannes Montezaan, oud 62 jaar, van beroep barbier, grootvader van de overledene, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 1 juni 1883 om des namiddags drie uur is overleden Johannes Montezaan, oud 4 maanden, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van de eerste aangever   en van Christina van Gemst, zonder beroep, wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 159. d.d. 19 juli 1883.

Jacobus Montezaan, oud 25 jaar, van beroep werkman, man van de overledene en Johannes Montezaan, oud 63 jaar, van beroep koperslager, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 19 juli 1883 om des morgens elf uur is overleden Christina van Gemst, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Ossenisse en wonende te Vlissingen, dochter van Pieter Franciscus van Gemst, werkman, wonende te Amsterdam en van Maria Anthonetta Damarez, overleden   te Vlissingen. Gehuwd met de eerste aangever.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Huwelijksacte nr. 34. d.d. 21 mei 1884.

Jacobus Montezaan, oud 26 jaar, van beroep werkman, geboren en wonende te Vlissingen, van Staat weduwnaar van Christina van Gemst, overleden te Vlissingen, meerderjarige zoon van Johannes Montezaan, koperslager en van Maatje Brakelι, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Anna Maria Abeelen, oud 38 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, van Staat weduwe van Gerardus Pieter Gilles Telleman, overleden te Vlissingen, natuurlijke niet erkende meerderjarige dochter van Johanna Abeelen, overleden te Vlissingen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Montezaan, oud 24 jaar, van beroep werkman, broeder van den man

2. Gerardus Franciscus Hendrikus Frank, oud 48 jaar, zonder beroep, neef der vrouw

3. Adriaan Stroo, oud 62 jaar, van beroep koperslager

4. Franciscus Didericus van Steijn, oud 59 jaar, zonder beroep

Allen wonende te Vlissingen.

 


Genealog   VII - d                                                                                  blad 3.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de vader van de bruidegom en de vier  getuigen. De bruid en de moeder van de bruidegom konden niet schrijven.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 13. d.d. 12 januari 1846.

Maria Elizabeth Draeck, huisvrouw van Johannes Gens, oud 29 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Johanna Abeelen, zonder beroep, wonende te Vlissingen, ongehuwd, alhier op 12 januari 1846 des morgens ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk D nr. 170, hetzelve de voornamen Anna Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Maartens, oud 47 jaar, van beroep adsistent loods, en van Pieter Cornelis van de Velde, oud 48 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier. Onder de akte staan de handtekeningen van de vroedvrouw en de tweede getuige, de eerste getuige kon niet schrijven.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 432. d.d. 24 november 1884.

Jacobus Montezaan, oud 27 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Anna Maria Abeelen, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 24 november 1884 des morgens ten half twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk K nr. 160, hetzelve de voornaam Leendert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Montezaan, oud 64 jaar, van beroep barbier, en van Herman Bekker, oud 50 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 108. d.d. 29 april 1897.

Thomas Kreel, oud 50 jaar, zonder beroep, en Johannes Kwekkeboom, oud 65 jaar, zonder beroep, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 27 april 1897 om des morgens tien uur is overleden Leendert Montezaan, oud 12 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van Jacobus Montezaan, overleden en van Anna Maria Abeelen, zonder beroep, wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Vlissingen Geboorte-acte nr. 435. d.d. 27 november 1886.

Jacobus Montezaan, oud 29 jaar, van beroep werkman, wonende te Vlissingen, welke ons verklaard heeft dat Anna Maria Abeelen, zonder beroep, wonende te Vlissingen, zijne huisvrouw, alhier op 27 november 1886 des morgens ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk K nr. 72, hetzelve de voornaam Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Pieter Blinkhof, oud 38 jaar, van beroep werkman, en van Louwris Schipper, oud 37 jaar, van beroep werkman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Vlissingen Overlijdensacte nr. 87. d.d. 5 april 1888.

Jacobus Montezaan, oud 30 jaar, van beroep werkman, vader van de overledene en Johannes Montezaan, oud 67 jaar, van beroep barbier, grootvader van de overledene, beide wonende te Vlissingen, die verklaren dat op 5 april 1888 om des morgens vijf uur is overleden Jacobus Montezaan, oud 16 maanden, geboren en wonende te Vlissingen, zoon van de eerste aangever   en van Anna Maria Abeelen, zonder beroep, wonende te Vlissingen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VII - d                                                                                  blad 4.

GA Middelburg 1998.03.30.

BS Middelburg Overlijdensacte nr. 323. d.d. 28 novembert 1890.

Johannes Verwijs, oud 53 jaar, van beroep lijkdienaar, en Stephanus de Jongh, oud 57 jaar, van beroep lijkdienaar, beide wonende te Middelburg, die verklaren dat op 27 november 1890 om des namiddags tien uur is overleden Jacobus Montezaan, oud 33 jaar, van beroep werkman, geboren te Vlissingen en wonende te Middelburg, zoon van Johannes Montezaan, werkman en van Maatje Brakelι, zonder beroep, beiden wonende te Vlissingen. Weduwnaar van Christina van Gemst en gehuwd met Anna Maria Abeelen, zonder beroep, wonende te Middelburg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Amsterdam 1994.01.19.

BS Amsterdam Overlijdensacte nr. 4930. blz. 14. d.d. 10 juli 1918.

Hermanus Spaan, oud 42 jaar, van beroep aanspreker, en Franciscus Spaan, oud 68 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende te Amsterdam, die verklaren dat op 7 juli 1918 om des voormiddags negen uur is overleden Anna Maria Abeelen, oud 72 jaar, zonder beroep, geboren te Vlissingen en wonende te Amsterdam, dochter van Johanna Abeelen, overleden, weduwe van eerst Gerardus Pieter Gilles Telleman, daarna van Jacobus Montezaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Amsterdam

Bevolkingsregister Amsterdam   1891/3 - 1933/9 Deel 104 fol. 114.

1. Abeelen Anna Maria, wed. Jacobus Montezaan, geb. 12-1-1846 Vlissingen NH

   op 1-6-1897 van Vlissingen en op 21-2-1898 naar Vlissingen Breewaterstraat

Adres in Amsterdam: F. Oostenburgermiddenstraat 77

 op 10-10-1898 van Vlissingen

Deel 87 fol. 106.

op 21-1-1908 naar Rotterdam.

GA Vlissingen

Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921 blad M 432.

1. Abeelen Anna Maria v geb. 12-1-1846 Vlissingen wed. Jacobus Montezaan

    Breewaterstraat 13.  Komt op 10-8-1915 van Amsterdam en vertrekt 5-11-1915 naar                Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genealog VII - d                                                                                                                                                      blad 5.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1860 - 1890.   Blad 425.

1      2           3               4         5      6           7             8       9     10       11        12            13          14        15       16         17         18         20     

1 1 Dec  Montezaan  Jacobus   M Hoofd  31 Octob Vlissingen H W 19 Juli  NH  Werkman Palingstr.                         13 Aug Antwerpen                                1861                                                      1857                         1888                              K 160                             1885

                                                                                             H 21 Mei                                                          

                                                                                                1884 Vs

2 21 Mrt   Gemst van  Christina  V Vrouw  7 Sept  Ossenisse H               RC                                  21 Maart Ossenise                          19 Juli

    1872                                                                   1858                                                                             1872                                         1883

317 Dec Montezaan  Maatje     V Dochter  17 Dec  Vlissingen                    “                                                                                               Zie M 466.

    1881                                                      1881                                             

4 24 Jan          “        Johannes  M Zoon    24 Jan         id.                             “                                                                                                              1 Juni     

               1883                                                      1883                                                                                                                              1883

5 1 Dec  Abeelen      Anna Maria  v Vrouw  12 Jan         id.     H  21 Mei                                                                  13 Aug Antwerpen  

    1861                                                     1846                        1884 Vs                                                                 1885                                        6 24 Nov  Montezaan  Leendert  m Zoon     24 Nov         id.                        NH                                                             “

    1884                                                     1884                                                                                                         “

 

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1860 - 1890.   Blad 504.                            

1     2             3               4         5      6           7           8         9  10   11        12            13          14           15        16         17          18         20

1 22 Maart Montezaan  Jacobus   m Hoofd  31 Octob Vlissingen H          NH  Werkman Breewater      22 Maart Antwerpen 1 Sept.  Middelburg                                 1886                                                       1857                                                       straat 130      1886                  1890

2     “       Abeelen      Anna Maria v Vrouw 12 Jan          “        H          “                    Gevangen-          “               ”             “               ”

                                                                                      1846                                                                       huisstr.C82a                                           

3     “       Montezaan Leendert  m Zoon     24 Nov         “                    ”                                          “          ”          “           ” 

                                                                  1884

4 27 Nov           ”          Jacobus   m     “      27 Nov         “                    ”                                                                                           5 Apr.                     1886                                                       1886                                                                                                                             1888

            

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 133.                            

1     2             3               4         5      6          7           8          9  10   11        12            13             14          15        16        17          18         20

1 22 Maart Montezaan  Jacobus   m Hoofd  31 Octob Vlissingen H          NH  Werkman   Gevangen-    22 Maart Antwerpen 1 Sept.  Middelburg                               1886                                                       1857                                                        huisstr.C82a    1886      (Belg.)    1890

2     “       Abeelen      Anna Maria v Vrouw 12 Jan          “        H          “                                                  “               ”             “               ”

                                                                                      1846                                                                                                                  

3     “       Montezaan Leendert  m Zoon     24 Nov         “                      ”                                          “            ”          “           ” 

                                                                  1884


Genealog VII - d                                                                                                                                                      blad 6.

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 193.                            

1     2            3               4       5      6         7           8         9  10   11  12      13           14          15            16        17              18      19          20

1 4 Aug.  Abeelen     Anna Maria v  Hoofd 12 Jan Vlissingen W       NH       Baljuwstr. 4 Aug Middelburg 3 Juni Amsterdam                         Wed. J.

   1891                                                    1846                                           H 41        1891                      1897                                           Montezaan   2     “    Montezaan Leendert  m Zoon    24 Nov Vlissingen              “         Kerkstr.         “               ”                                               27 Juni                                                                                                           1884                                                          J 58                                                                  1897

                                                                                                                                                                                                     

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1890 - 1900.   Blad 358.                            

1     2            3            4       5      6         7           8         9  10   11  12      13             14            15            16           17             18    19          20

1 22 Mrt. Abeelen  Anna Maria v  Hoofd 12 Jan Vlissingen W       NH      Breewater-  22 Mrt. Amsterdam 10 Oct. Amsterdam                      Wed. J.

   1898                                                1846                                         straat D 113 1898                         1898                                          Montezaan                                                                                                      

                                                                           Bevolkingsregister Vlissingen 1910 - 1921.   Blad 432.                                                                                             

1     2            3            4       5      6         7           8         9  10   11  12      13             14            15            16           17          18    19          20

1 10 Aug. Abeelen  Anna Maria v  Hoofd 12 Jan Vlissingen W      NH      Breewater- 10 Aug. Amsterdam 5 Nov. Amsterdam                   Wed. Jacobus      1915                                                1846                                          straat 13     1915                         1915                                         Montezaan 

 

1. Volgnommer. 2.Dagteekening en Jaar der Inschrijving.          3 = Familienaam (Familienaam der vrouw).      

4 = Voornamen (Voluitgeschreven).      5 = Geslacht (M = mannelijk; V = vrouwelijk). 

6 = Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin. (Niet in te vullen voor afzonderlijk levende)   

7 = Dagteekening en Jaar der Geboorte.8 = Geboorteplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).Burgerlijke staat: H = gehuwd; W = weduwenstaat; S = gescheiden van echt. 9 = Tijdens de inschrijving. 10 = Veranderingen en hare dagteekening.  11 = Kerkgenootschap (Elk bepaald op te geven). 12 = Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen. (Elk soort bepaald aanduiden, voor gepatenteerden in overeenstemming met het patent.

13 = Huizing (Straat, gracht enz., wijk, huisnummer).

14 = Dagteekening en Jaar der vestiging in de Gemeente.  15 = Vorige Woonplaats (Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  16 = Dagteekening en Jaar van vertrek uit de Gemeente.  17 = Waarheen vertrokken (Gemeente enprovincie voor inboorlingen, van het land voor vreemdelingen).  18 = Dagteekening en Jaar van het Overlijden.  19 = Opgave omtrent het wettig Domicilie.

20 = Aanmerkingen.

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 


Genealog   VII - d                                                                       M.v.S. blad 1.

RAZ Middelburg 1998.04.02.

Memories van Successie      Kantoor Middelburg

Reg. 4 art. 5/1629                                                                    Memorie van Aangifte            

ingeleverd 1 februari 1884                                                        der nalatenschap van Christina  

dag reg. 20.16.2/5763                                                  van Gemst laatst gedomicilieerd

Vbis 16.56.57.                                                             geweest te Vlissingen.              

De ondergeteekende Jacobus Montezaan, werkman wonende te Vlissingen,

Domicilie kiezende ten kantore van den notaris Jan Alidanus de Wolff,                residerende aldaar, verklaart als vaderlijke voogd over na te noemen                    minderjarige, dat den 19 Juli 1883 te Vlissingen, ab intestato is overleden zijne    echtgenoot Christina van Gemst tot hare eenige erfgenaam nalatende hare           minderjarige dochter Maatje Montezaan, verwekt uit haar huwelijk met hem        aangever.

                       Dat zij geene onroerende goederen of rechten heeft nagelaten.

                       Dat zij geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat.

                       Dat door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn                                    overgegaan of vervallen.

                       Dat zij in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd met hem aangever.

                       En dat die gemeenschap bestaat uit eenige huishoudelijke goederen ter waarde                           van                                                                                                                                                           ¦ 32, -  

                       Mans en vrouwekleederen tot                                                                  15, -

                                                                                                                             Samen      ¦ 47, -  

                       Waar in de nalatenschap de helft of                                                               ¦ 23,50 

                                                                                                                                          ======

                       Geteekend te Vlissingen den Januari 1884

                                                     J. Montezaan