Genealog VII - c                                                                                     blad 1.

GA Den Haag 1993.09.02.

Bevolkingsregister 1880 - 1895   Fiche nr. 3027      Deel 108   blad 157.

1. Vrouwenfelder  Johannes Willem   M hoofd 13-9-1854 ‘s Hage H 27-10-1880 NH bediende

2. Montesaan        Sophia                  V vrouw 28-1-1860        “     H                      “

3. Vrouwenfelder  Johannes Willem    M zoon   20-2-1881       “          overl. 27-10-1881

4.            “            Frederik Willem      M    “     13-4-1882       “

5.            “            Johannes Willem     M    “     27-4-1884       “            overl. 15-7-1884

6.            “            Johannes Willem     M    “   25-10-1885       “            overl.   3-9-1886

7.            “            Johannes Willem     M    “     31-3-1887       “

8.            “            Jacobus Karel         M    “   29-10-1888        “           overl. 10-3-1888

9.            “            Jacobus Dirk Karel M    “     24-4-1890        “           overl. 18-7-1890

10.          “            Sophia                  V dochter 14-12-1891     “            overl. 11-4-1893

1. overlijdt op 20-4-1892.

Z.O.Buitensingel 17, Koningstraat 339, Groenewegje 70, Zwarteweg 39.

 

Bevolkingsregister 1895 - 1913    Deel 237   blad 235.

1. Vrouwenfelder geb.

    Montesaan         Sophia                V hoofd 28-1-1860 ‘s Hage W   NH

2. Vrouwenfelder   Frederik Willem M zoon  13-4-1882        “             ”

3.           “              Johannes Willem M    “     31-3-1887       “              ”

Zwarteweg 39     Zie verder deel 105 blad 129.

 

Bevolkingsregister 1895 - 1913        Deel 105 blad 129.

1. Kamerbeek       Jacobus                m hoofd      31-3-1849 ‘s Hage H                  RC

2. Schouten          Maria Geertruida  v vrouw     overleden                                     RC

3. Montesaan        Sophia                  v vrouw     28-1-1860        “     H 12-6-1895 NH

4. Kamerbeek       Gerardus Carel     m  zoon      11-7-1879        “                          RC

5.         “               Cornelia                v dochter     5-4-1883        “                          RC

6.         “               Maria Geertruida   v      “        10-3-1875        “                          RC

7. Vrouwenfelder  Frederik Willem    m beh. zn.  13-4 1882         “                         NH

8.         “               Johannes Willem   m      “        31-3-1887        “                          NH

9. Kamerbeek       Sophia Maria         v dochter     2-3-1896        “                          NH

10.       “               Jacoba Wilhelmina v      “        25-2-1898        “                          NH

11.       “               Cornelia                 v     “          5-4-1883         “                          RC

12.       “               Arie                       m  zoon     25-7-1900         “                         NH

13.       “               Cornelia                 v dochter    5-4-1883         “                          RC

14.       “               Gerardus Carel      m  zoon     11-7-1879         “                          RC

15.Vrouwenfelder Frederik Willem    m beh. zn.  13-4-1882         “                          NH

 

1. arbeider.  4. gaat op 6-7-1900 naar Leiden Doelenkazerne. 

5. gaat op 13-7-1899 naar Haarlem.  6. zie deel 213 blad 3.

7. gaat op 2-5-1900 naar Amsterdam Marinierskazerne.  8. staljongen zie blad 237 - 239.

11. komt op 22-7-1899 van Haarlem. Zie blad 205 - 267.

14. komt op 5-7-1906 van Den Haag Alexanderkazerne (Mariniers).

15. komt op 30-4-1908 van Den Helder Kazerne Willemsoord en gaat op 24-10-1908 naar Ouder-Amstel inwonend bij den Groen zie fol. 128.

 

Gezinskaart 1913 - 1939

1. Kamerbeek  Jacobus m hfd      31-3-1849 den Haag H 12-6-1895 RK arbeider

2. Montesaan   Sophia  v vrouw  28-1-1860       “        H W              NH

 

1. overlijdt op 11-5-1925.  2. vertrekt op 20-5-1926 naar Amsterdam Aurikelstraat 52 en

komt op 24-3-1927 weer terug van Amsterdam.


Genealog VII - c                                                                                     blad 2.

GA  ‘s-Gravenhage 1993.09.17.

BS ‘s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 864. d.d. 27 october 1880.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 26 jaar, van beroep bediende, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, overleden, en van Catharina Sara Cornelia Immink, zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, en

Sophia Montesaan, oud 20 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, minderjarige dochter van Jacobus Johannes Montesaan, huisschilder, en van Maria van den Berg, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Dirk Carel Montesaan, oud 32 jaar, van beroep kurkensnijder, broeder van de bruid

2. Thomas Willem Straatman, oud 42 jaar, van beroep geweermaker

3. Wardenerus Cornelis Vrouwenfelder, oud 24 jaar, van beroep instrumentmaker, broeder van de bruidegom

4. Willem Carel Herman de Groot, oud 29 jaar, van beroep stoffeerder

Allen wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

GA ‘s-Gravenhage 2002.10.16.

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1759. d.d. 14 september 1854.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 36 jaar, van beroep behanger, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Catharina Sara Cornelia Immink, alhier op 13 september  1854 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Johannes Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 64 jaar, van beroep behanger, en van Nicolaas Hofland, oud 32 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 778. d.d. 22 februarij 1881.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 26 jaar, van beroep apotheker, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 20 februarij 1881 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Johannes Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Montesaan, oud 60 jaar, van beroep huisschilder, en van Wardenierus Cornelis Vrouwenfelder, oud 25 jaar, van beroep instrumentmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2498. d.d. 28 october 1881.

Tobias Adam, oud 70 jaar, van beroep bode, en Dirk van der Tas, oud 59 jaar, zonder beroep, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 27 october 1881 om des avonds acht   uur is overleden Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 8 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, en van zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VII - c                                                                                     blad 3.

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1467. d.d. 14 april 1882.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 28 jaar, van beroep bediende, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 13 april 1882 des morgens ten half vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Frederik Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Montesaan, oud 61 jaar, van beroep huisschilder, en van Jacobus Montesaan, oud 33 jaar, van beroep kurkensnijder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1674. d.d. 29 april 1884.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 29 jaar, van beroep apotheker, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 27 april 1884 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Johannes Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Montesaan, oud 63 jaar, zonder beroep, en van Carel Willem Herman de Groot, oud 31 jaar, van beroep stoffeerder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1962. d.d. 17 juli 1884.

Coenraad Karel Vincent Adam, oud 36 jaar, van beroep bidder, en Tobias Adam, oud 72 jaar, van beroep bidder, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 16 juli 1884 om des morgens elf uur is overleden Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 2 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, en van zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 4201. d.d. 27 october 1885.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 31 jaar, van beroep bediende, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 25 october 1885 des avonds ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Johannes Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Johan van Ommen, oud 23 jaar, van beroep behanger, en van Carel Willem Herman de Groot, oud 35 jaar, van beroep stoffeerder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2357. d.d. 4 september 1886.

Tobias Adam, oud 74 jaar, van beroep bidder, en Dirk van der Tas, oud 64 jaar, zonder beroep,  beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 3 september 1886 om des morgens negen uur is overleden Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 10 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, en van zijne huisvrouw Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1430. d.d. 1 april 1887.

Johannes Willem Vrouwenfelder, oud 32 jaar, van beroep bediende, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 31 maart 1887 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Johannes Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Carel Herman de Groot, oud 35 jaar, van beroep stoffeerder, en van Johannes Cornelis Blommers, oud 36 jaar, van beroep bediende, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog VII - c                                                                                    blad 4.

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 4510. d.d. 29 october 1888.

Anna Elisabeth Diehl, geboren Couvée, oud 50 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, beiden wonende alhier, alhier op 29 october 1888 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Jacobus Karel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 73 jaar, zonder beroep, en van Engelbertus Heilbron, oud 45 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 680. d.d. 12 maart 1889.

Johannes Jacobus de Jongh, oud 38 jaar, van beroep bode, en Tobias Adam, oud 78 jaar, van beroep bidder, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 10 maart 1889 om des avonds tien uur is overleden Jacobus Karel Vrouwenfelder, oud 4 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, en van zijne echtgenoote Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1768. d.d. 25 april 1890.

Anna Elisabeth Diehl, geboren Couvée, oud 51 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, beiden wonende alhier, alhier op 24 april 1890 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornamen Jacobus Dirk Karel gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud 46 jaar, van beroep bode, en van Engelbertus Heilbron, oud 46 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1953. d.d. 19 juli 1890.

Coenraad Karel Vincent Adam, oud 42 jaar, van beroep bidder, en Engelbertus Heilbron, oud 46 jaar, zonder beroep, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 18 juli 1890 om des morgens elf uur is overleden Jacobus Dirk Karel Vrouwenfelder, oud 2 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, bediende, en van zijne echtgenoote Sophia Montesaan, zonder beroep, beiden wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 5240. d.d. 14 december 1891.

Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 53 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Johannes Willem Vrouwenfelder, assistent-apotheker, beiden wonende alhier, alhier op 14 december 1891 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht  hetzelve de voornaam Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud 47 jaar, van beroep bode, en van Engelbertus Heilbron, oud 48 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 


Genealog VII - c                                                                                    blad 5.

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1065. d.d. 12 april 1893.

Bernardus Johannes Frericks, oud 42 jaar, van beroep bode, en Engelbertus Heilbron, oud 49 jaar, zonder beroep, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 11 april 1893 om des avonds half twaalf uur is overleden Sophia Vrouwenfelder, oud 1 jaar en 3 maanden, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, dochter van Johannes Willem Vrouwenfelder, overleden, en van Sophia Montesaan, werkster, wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1349. d.d. 21 april 1892.

Johannes Aalsloot, oud 41 jaar, van beroep bidder, en Engelbertus Heilbron, oud 48 jaar, zonder beroep, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 20 april 1892 om des morgens elf uur is overleden Johannes Willem Vrouwenfelder, apothekersbediende, oud 37 jaar, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Johannes Willem Vrouwenfelder, overleden, en van Catharina Sara Cornelia Immink, zonder beroep, wonende te ‘s-Gravenhage,

gehuwd met Sophia Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 595. d.d. 12 juni 1895.

Jacobus Kamerbeek, weduwnaar van Maria Geertruida Schouten, oud 46 jaar, zonder beroep,  geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Gerardus Kamerbeek,zonder beroep, wonende alhier, en van Dirkje van Look, overleden, en

Sophia Montesaan, weduwe van Johannes Willem Vrouwenfelder oud 35 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, meerderjarige dochter van Jacobus Johannes Montesaan, overleden, en van Maria van den Berg, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Pieter Cornelis Innemee, oud 43 jaar, van beroep ziekenverpleger

2. Franciscus Adrianus Wilhelmus Kouwenberg, oud 36 jaar, van beroep schoenmaker

3. Hendrik van Heijningen, oud 42 jaar, van beroep stukadoor

4. Willem Schepman, oud 50 jaar, van beroep bediende

Allen wonende te ‘s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 691. d.d. 31 maart 1849.

Gerardus Kamerbeek, oud 28 jaar, van beroep schoenmaker, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Dirkje van Look, alhier op 31 maart 1849 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht  hetzelve de voornaam Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Pijpers, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker, en van Pieter Stade, oud 51 jaar, van beroep behanger, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 970. d.d. 2 maart 1896.

Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 57 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Jacobus Kamerbeek, arbeider, beiden wonende alhier, alhier op 2 maart 1896 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Sophia Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jonas Regenboog, oud 32 jaar, van beroep bode, en van Engelbertus Heilbron, oud 52 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 


Genealog VII - c                                                                                    blad 6.

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 698. d.d. 25 februari 1898.

Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 59 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Jacobus Kamerbeek, arbeider, beiden wonende alhier, alhier op 25 februari 1898 des morgens ten twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacoba Wilhelmina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Dieben, oud 44 jaar, van beroep bode, en van Engelbertus Heilbron, oud 54 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 3274. d.d. 25 juli 1900.

Anna Elisabeth Couvée, echtgenoote van Hendrik Diehl, oud 61 jaar, beroep vroedvrouw, wonende alhier en bij de geboorte tegenwoordig geweest, welke ons verklaard heeft dat Sophia Montesaan, zonder beroep, echtgenoote van Jacobus Kamerbeek, arbeider, beiden wonende alhier, alhier op 25 juli 1900 des morgens ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Arie gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Franciscus Dieben, oud 46 jaar, van beroep bode, en van Engelbertus Heilbron, oud 56 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1373. d.d. 13 mei 1925.

Martinus Petrus Schoenmakers, oud 34 jaar, van beroep bode, en Jan Timp, oud 58 jaar, van beroep bode, beide wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaren dat op 11 mei 1925 om des namiddags zes uur is overleden Jacobus Kamerbeek, arbeider, oud 76 jaar, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, zoon van Gerardus Kamerbeek, en van Dirkje van Look, beiden overleden, gehuwd met Sophia Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS ‘s-Gravenhage Overlijdensacte nr. B 1957. d.d. 27 september 1943.

Joseph Broehard, oud 42 jaar, van beroep bedienaar, wonende te ‘s-Gravenhage, die verklaart dat op 24 september 1943 om 23 uur 45 minuten is overleden Sophia Montesaan, zonder beroep, oud 83 jaar, geboren en wonende te ‘s-Gravenhage, dochter van Jacobus Johannes Montesaan en van Maria van den Berg, beiden overleden, weduwe van Jacobus Kamerbeek, eerder weduwe van Johannes Willem Vrouwenfelder.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.