Genealog   VII - b - 2                                                                             blad 1.

GA Rotterdam

Uittreksel uit het bevolkingsregister van Rotterdam

Het gezin van Jacobus Johannes Montesaan en Adriana Elisabeth Weldrager heeft van 1905 tot 5 juni 1924 in Rotterdam gewoond. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.

 

GA Den Haag

Gezinskaart 1913 - 1939     Fiche nr. 8419.

1. Montesaan  Jacobus Johannes M Hfd  2-1-1875 Den Haag  H   NH kurkensnijder

2. Weldrager   Adriana Elisabeth V   vr.  3-7-1873 Rotterdam H   NH

 

Inschrijving 5-6-1924 van Rotterdam. 

Het gezin woont in 13-6-1924 in de V. Ravensteinstraat 388 en in 3-7-1930 in de Poeldijkstraat 58.

 

CBG Den Haag

Overlijdensadvertentie.

Jacobus Johannes Montesaan is op 28 Maart 1952 na een kortstondig lijden overleden in de ouderdom van 77 jaar.  Mevrouw de Weduwe J.J. Montesaan, geboren A.E. Weldrager

Den Haag    Poeldijkstraat 58.

 

Bericht in “Het Vaderland” d.d. 27-08-1956

De 83-jarige mevrouw A.E. Montesaan - Weldrager is zaterdag op de Hoefkade door een wielrijder aangereden. Gisteren is zij aan de gevolgen overleden. De 53-jarige wielrijder H.G.werd zwaar gewond.

 

GA Rotterdam 1993.10.06.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 2659. d.d. 29 november 1905.

Jacobus Johannes Montesaan, oud 30 jaar, van beroep kurkensnijder, geboren te ‘s-Gravenhage en wonende te Rotterdam, meerderjarige zoon van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder en van Johanna Triep, zonder beroep, beiden wonende alhier, en

Adriana Elizabeth Weldrager, oud 32 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Rotterdam, meerderjarige dochter van Christiaan Gerardus Weldrager, overleden, en van Adriana Bras, zonder beroep, wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Christiaan Gerardus Weldrager, oud 35 jaar, van beroep handelsagent, broeder der bruid

2. Edewaard Gustav Maltha, oud 33 jaar, van beroep adjunctcommies ter secretarie

3. Anthonij Eikenhout, oud 48 jaar, van beroep stadssergeant

4. Adrianus Jan Klink, oud 38 jaar, van beroep stadssergeant

Allen wonende te Rotterdam.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS Rotterdam Geboorte-acte nr. 2503. d.d. 3 juli 1873.

Dina Cornelia Drost, weduwe van Johannes van der IJssel, oud 48 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te Rotterdam, Breedstraat, welke ons verklaard heeft dat Adriana Bras, zonder beroep, huisvrouw van Christiaan Gerardus Weldrager, verwer, alhier op 3 juli 1873 des namiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis in de Rubroekstraat, hetzelve de voornamen Adriana Elizabeth gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Martinus Brustina, oud 29 jaar, van beroep klerk, wonende Wagenstraat, en van Adrianus Marinus, oud 56 jaar, van beroep klerk, wonende aan de Tussenstraat, alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.