Genealog VII - b blad 1.

GA Dordrecht 2001.04.03.

Bevolkingsregister Dordrecht Dienstbaren 1862 - 1867. Nommer van het blad 60. Fiche 300.

13. Montesaan Jacobus Dirk Carel m 14-1-1849 s-Gravenhage O N.H. kurkensnijder D 643

op 22-6-1867 van s-Gravenhage op 5-10-1869 naar s Hage.

Adresboek 1868. D 643 is Lange Breestraat.

 

GA Den Haag 1993.09.02.

Bevolkingsregister 1861 - 1879 Fiche nr. 1549 Supplement-register deel 74 blad 55

1. Montesaan Jacobus Dirk Carel M Hoofd 14-6-1849 s Hage H 30-8-1871 NH kurkensnijder

2. Triep Johanna V vrouw 19-7-1847 H

3. Montesaan Maria Cornelia v dochter 30-7-1872

4. Jacobus Johannes m zoon 2 -1-1875

5. Sophia v dochter 29-11-1877 overl. 28-10-1878

6. Johanna v 17-10-1879

 

Kapenstraat 64, Hekkelaan 199, Z.O. Buitensingel 242 175 75.

1 komt op 5-10-1869 van Dordrecht.

 

Bevolkingsregister 1880 - 1895 Fiche nr. 2584 Deel 69 blad 7.

1. Montesaan Jacobus Dirk Carel M Hfd 14-1-1849 Den Haag H NH kurkensnijder

2. Triep Johanna V vrouw 21-7-1847 H

3. Montesaan Maria Cornelia V dochter 30-7-1872

4. Jacobus Johannes M zoon 2-1-1875

5. Johanna Frederika V dochter 17-10-1879

6. Sophia V 5-3-1881 overl. 21-5-1881

7. Cornelia Maria V 30-7-1886 overl. 7-9-1886

 

ZO Buitensingel 97/75, Rubensstraat 16, Rembrandstraat 190, Jacob Catsstraat 65/88

1, 2, 3 en 4 vertrekken op 29-4-1891 naar Rotterdam.

5 vertrekt op 7-10-1887 naar Rotterdam Gouvernestraat 34 bij broer.

 

GA s-Gravenhage 1993.09.17.

BS s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 518. d.d. 30 augustus 1871.

Jacobus Dirk Carel Montesaan, oud 22 jaar, van beroep kurkensnijder, geboren en wonende te s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Jacobus Johannes Montesaan, huisschilder en van Maria van den Berg, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, en

Johanna Triep, oud 24 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te

s-Gravenhage, meerderjarige dochter van Leendert Johan Triep, metzelaar, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, en van Cornelia van Meurs, overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Evert Verkruissen, oud 49 jaar, van beroep broodbakker

2. Frederik Elsing, oud 31 jaar, zonder beroep

3. Johannes Wouterus Spilmer, oud 35 jaar, van beroep kleermaker

4. Pieter van den Berg, oud 46 jaar, zonder beroep

Allen wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de vader van de bruid en de vier getuigen. De moeder van de bruidegom kon niet schrijven.

 


Genealog VII - b blad 2.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1411. d.d. 24 julij 1847.

Johannes Hendrik Triep, oud 30 jaar, van beroep metselaar, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Cornelia van Meurs, alhier op 21 julij 1847 des avonds ten half twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Vulling, oud 40 jaar, van beroep metselaar, en van Jan van Poelgeest, oud 52 jaar, van beroep metselaar, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 2064. d.d. 1 augustus 1872.

Jacobus Dirk Carel Montesaan, oud 24 jaar, van beroep kurkensnijder, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Triep, alhier op 30 juli 1872 des namiddags ten half twee uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Maria Cornelia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Pardoen, oud 27 jaar, van beroep kurkensnijder, en van Hendrik van der Rhee, oud 30 jaar, van beroep kurkensnijder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 37. d.d. 4 januarij 1875.

Jacobus Dirk Carel Montesaan, oud 27 jaar, van beroep kurkensnijder, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Triep, alhier op 2 januarij 1875 des avonds ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacobus Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Abraham Johannes de Gouw, oud 31 jaar, van beroep kurkensnijder, en van Leendert Martinus Kamer, oud 28 jaar, van beroep kurkensnijder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 3828. d.d. 30 november 1877.

Ida Stam, oud 58 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Triep, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, beiden wonende alhier, alhier op 29 november 1877 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 62 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 55 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2510. d.d. 29 october 1878.

Johannes Martinus Geneste, oud 63 jaar, zonder beroep, en Dirk van der Tas, oud 56 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 28 october 1878 om des morgens tien uur is overleden Sophia Montesaan, zonder beroep, oud 11 maanden, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, en van Johanna Triep, zonder beroep, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VII - b blad 3.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 3546. d.d. 20 october 1879.

Ida Stam, oud 60 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Triep, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, beiden wonende alhier, alhier op 29 november 1877 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Johanna Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 64 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 57 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 921. d.d. 7 maart 1881.

Anna Elisabeth Diehl, geboren Couvee, oud 42 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Triep, zonder beroep, huisvrouw van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, beiden wonende alhier, alhier op 5 maart 1881 des namiddags ten half acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 65 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 59 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 213. d.d. 23 mei 1881.

Tobias Adam, oud 69 jaar, van beroep bode, en Dirk van der Tas, oud 59 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 mei 1881 om des morgens vier uur is overleden Sophia Montesaan, zonder beroep, oud 2 maanden, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, en van zijne huisvrouw, Johanna Triep, zonder beroep, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 3054. d.d. 1 augustus 1886.

Jacobus Dirk Carel Montesaan, oud 37 jaar, van beroep kurkensnijder, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Johanna Triep, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier op 30 juli 1886 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Cornelia Maria gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Montesaan, oud 66 jaar, van beroep huisschilder, en van Willem Marinus Habedunk, oud 28 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2389. d.d. 8 september 1886.

Tobias Adam, oud 74 jaar, van beroep bidder, en Dirk van der Tas, oud 64 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 7 september 1886 om des namiddags drie uur is overleden Cornelia Maria Montesaan, zonder beroep, oud 1 maand, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Jacobus Dirk Carel Montesaan, kurkensnijder, en van zijne huisvrouw, Johanna Triep, zonder beroep, beiden wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VII - b blad 4.

GA Rotterdam 1993.10.06.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 5622. d.d. 22 december 1911. Graf nr. 3575.

Hendricus Smits, oud 22 jaar, van beroep lijkbezorger, en Johannes Adrianus van Leusden, oud 29 jaar, van beroep scheepsroeier, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 december 1911 om des namiddags een uur is overleden Jacobus Dirk Carel Montesaan, van beroep kurkensnijder, oud 62 jaar, geboren te s-Gravenhage en wonende in de Simonstraat te Rotterdam, zoon van Jacobus Johannes Montesaan, en van Maria van den Berg, beiden overleden, gehuwd met Johanna Triep.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Rotterdam 1993.10.06.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 1311. d.d. 1 maart 1920. Graf nr. 815.

Jan Onos, oud 49 jaar, van beroep lijkbezorger, en Marten Boonstra, oud 69 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 29 februari 1920 om des voormiddags tien uur is overleden Johanna Triep, zonder beroep, oud 72 jaar, geboren te s-Gravenhage en wonende in de Simonstraat 46b te Rotterdam, dochter van Leendert Triep, en namen der moeder niet bekend, beiden overleden, weduwe van.Jacobus Dirk Carel Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.