Genealog VII - a blad 1.

GA Den Haag 1993.09.02.

Bevolkingsregister 1861 - 1879 Deel 61 blad 180. Fiche nr. 1436

1. Vloodorp van Josephus Petrus Alexander M hoofd 23-12-1842 s Hage H 5-1-1870 NH

2. Montesaan Johanna Frederica V vrouw 8- 1 -1845 H

3. Vloodorp van Johanna Maria Sophia V dochter 13-2-1870 O

4. Frederika Johanna V 23-2-1872 O

5. Josephus Petrus Alexander M zoon 10-2-1873 O

6. Maria Helena V dochter 10-2-1873 O

7. Johanna Maria Sophia V 10-1-1875 O

8. Josephus Alexander M zoon 3-6-1877 O

9. Everhardus Engelbertus M 12-1-1878 O

10. Sophia Wilhelmina V dochter 17-4-1879 O

 

1. smid bediende Heerenstraat 25, Pasteurstraat 43, N. Molstraat 62, Snoekstraat 9.

3 mei 1867 alhier gepasseerd. naar ZO Buitensingel zie deel 170 blad 59.

3. overleden 7 - 12 - 1873

5. 5 - 11 - 1873

6. 26 - 8 - 1873

 

Bevolkingsregister 1880 - 1895

1. Vloodorp van Josephus Petrus Alexander m hoofd 23-12-1842 s Hage H NH

2. Hubscher Jacoba Frederika v vrouw 23-12-1848 H 7-12-1881

3. Montezaan Johanna Frederika v vrouw 8 - 1- 1845 H

4. Vloodorp van Frederika Johanna v dochter 23-2 - 1872 O

5. Johanna Maria Sophia v 10- 1- 1875 O

6. Josephus Alexander m zoon 3 - 1 - 1877 O

7. Everhardus Engelbertus m 12 - 1- 1878 O

8. Sophia Wilhelmina v dochter 17 - 4 -1879 O

9. Maria Helena v 27-11-1880 O

 

1. vischkopersknecht Kerkstraat 28, Z Binnensingel 599, Bleijenburg 74, Heerenstraat 24.

3. overleden 28 - 12 - 1880

7. 2 - 7 - 1893

9. 7 - 5 - 1881

 

Bevolkingsregister 1895 - 1913 Boek 233 blad 202

1. Vloodorp v. Josephus Petrus Alexander M Hoofd 23-12-1842 s Hage H 7-12-1881 NH

2. Hubscher Jacoba Frederika V vrouw 23 - 5 -1848 H

3. Vloodorp v. Josephus Alexander M zoon 3 - 1 -1877 O

 

1. vischkooper Heerenstraat 24

3. kapper gaat naar Londen.

 

Gezinskaart 1913 - 1939

1. van Vloodorp Josephus Petrus Alexander m hoofd 23-12-1842 s-Gravenhage H 7-12-1881

2. Hubscher Jacoba Frederika v vrouw 23- 5-1848 H

 

1.vischkoper overleden 7- 1 - 1920 2. overleden 14 - 5- 1926.

 


Genealog VII - a blad 2.

GA s-Gravenhage 1993.09.23.

BS s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 1. d.d. 5 januari 1870.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 27 jaar, van beroep smid, geboren en wonende te s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, kleermaker en van Johanna Maria Ravestein, beiden wonende alhier en de vader alhier tegenwoordig en consenterende verklaarde dat ook de toestemming is gevraagd geworden aan de moeder, en

Johanna Frederika Montesaan, oud 25 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te

s-Gravenhage, meerderjarige dochter van Frederika Montesaan, werkster, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Willem Breedveld, oud 39 jaar, van beroep stoffeerder

2. Johannes Gerardus van der Burch, oud 44 jaar, van beroep behanger

3. Dirk van t Hoff, oud 28 jaar, van beroep bloemist

4. Jacob Dirk Snakenbroek, oud 39 jaar, van beroep hoedenmaker

Allen wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de moeder van de bruid en de vier getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 2276. d.d. 24 december 1842.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 23 jaar, van beroep kleermaker, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Maria Ravestein, alhier op 23 december 1842 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Josephus Petrus Alexander gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendricus Johannes Waanders, oud 39 jaar, van beroep schoenmaker, en van Hendricus Hemmes, oud 30 jaar, van beroep verwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 389. d.d. 14 februarij 1870.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 27 jaar, van beroep smid, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Frederika Montesaan, alhier op 13 februarij 1870 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Johanna Maria Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 50 jaar, van beroep kleermaker, en van Willem Breedveld, oud 39 jaar, van beroep stoffeerder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2431. d.d. 8 december 1873.

Johan Jacob Schmidt, oud 37 jaar, van beroep bode, en Pieter van den Berg, oud 48 jaar, zonder beroep, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 7 december 1873 om des morgens zeven uur is overleden Johanna Maria Sophia van Vloodorp, oud 3 jaar, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, smid en van Johanna Frederika Montesaan, zijne huisvrouw, beiden wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VII - a blad 3.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 554. d.d. 24 februarij 1872.

Ida Stam, weduwe Verheijdt, oud 52 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Frederika Montesaan, huisvrouw van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, smid, beiden wonende alhier, alhier op 23 februarij 1872 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Frederika Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 56 jaar, zonder beroep, en van Pieter van den Berg, oud 47 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 429. d.d. 10 februarij 1873.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 30 jaar, van beroep ketelmaker, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Frederika Montesaan, alhier op 10 februarij 1873 des morgens ten half drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, zijnde een eerstgeboren tweeling, hetzelve de voornamen Josephus Petrus Alexander gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 53 jaar, van beroep kleermaker, en van Everhardus Engelbertus van Vloodorp, oud 23 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2209. d.d. 6 november 1873.

Louis Henri Gordeau, oud 69 jaar, van beroep bode, en Jacobus de Vriend, oud 67 jaar, van beroep bode, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 5 november 1873 om des morgens vier uur is overleden Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 8 maanden, geboren en wonende te s-Gravenhage, zoon van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, smid en van Johanna Frederika Montesaan, zijne huisvrouw, beiden wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 430. d.d. 10 februarij 1873.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 30 jaar, van beroep ketelmaker, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Frederika Montesaan, alhier op 10 februarij 1873 des morgens ten drie uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, zijnde een laatstgeboren tweeling, hetzelve de voornamen Maria Helena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 53 jaar, van beroep kleermaker, en van Everhardus Engelbertus van Vloodorp, oud 23 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1774. d.d. 27 augustus 1873.

Johannes Hemmes, oud 72 jaar, van beroep bode, en Jacobus de Vriend, oud 67 jaar, van beroep bode, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 26 augustus 1873 om des morgens twee uur is overleden Maria Helena van Vloodorp, oud 6 maanden, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, smid en van Johanna Frederika Montesaan, zijne huisvrouw, beiden wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VII - a blad 4.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 127. d.d. 11 januarij 1875.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, oud 32 jaar, van beroep lantaarnaansteker, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Johanna Frederika Montesaan, alhier op 10 januarij 1875 des morgens ten negen uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johanna Maria Sophia gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk Arend van der Burg, oud 56 jaar, van beroep schoenmaker, en van Hendricus Johannes van Vloodorp, oud 23 jaar, van beroep beeldhouwer, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 52. d.d. 6 januarij 1877.

Maria van den Hoogenband, weduwe Zwennis, oud 50 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Frederika Montesaan, huisvrouw van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, arbeider, beiden wonende alhier, alhier op 3 januarij 1877 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Josephus Alexander gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van der Tas, oud 54 jaar, zonder beroep, en van Cornelis Pronk, oud 74 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 167. d.d. 14 januarij 1878.

Maria van den Hoogenband, weduwe Zwennis, oud 51 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Frederika Montesaan, huisvrouw van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, bediende, beiden wonende alhier, alhier op 12 januarij 1878 des morgens ten half vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Everhardus Engelbertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 62 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 55 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1821. d.d. 4 juli 1893.

Mattheus Wilhelmus Adams, oud 42 jaar, van beroep bidder, en Henricus Lambertus Vorst, oud 31 jaar, van beroep bidder, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 2 juli 1893 om des namiddags half zes uur is overleden Everhardus Engelbertus van Vloodorp, zonder beroep, oud 15 jaar, geboren en wonende te s-Gravenhage, zoon van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, vischhandelaar, wonende alhier, en van wijlen zijne echtgenoote Johanna Frederika Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 1365. d.d. 19 april 1879.

Ida Stam, weduwe Verheijdt, oud 59 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te

s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Frederika Montesaan, zonder beroep, huisvrouw van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, bediende, beiden wonende alhier, alhier op 17 april 1879 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Sophia Wilhelmina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 64 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 57 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 


Genealog VII - a blad 5.

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 4193. d.d. 30 november 1880.

Maria Adriana van Koert, weduwe Verheijdt, oud 28 jaar, van beroep vroedvrouw, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat Johanna Frederika Montesaan, zonder beroep, huisvrouw van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, bediende, beiden wonende alhier, alhier op 27 november 1880 des morgens ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Maria Helena gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud 65 jaar, zonder beroep, en van Dirk van der Tas, oud 58 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de aangeefster en de twee getuigen.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1147. d.d. 9 mei 1881.

Jacobus de Vriend, oud 75 jaar, van beroep bode, en Johan Jacob Schmidt, oud 45 jaar, van beroep bode, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 7 mei 1881 om des morgens elf uur is overleden Maria Helena van Vloodorp, oud 5 maanden, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, bediende, wonende alhier en van wijlen zijne huisvrouw Johanna Frederika Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 2931. d.d. 29 december 1880.

Wilhelmus Leonardus Paulinus Hemmes, oud 28 jaar, van beroep bode, en Dirk van der Tas, oud 58 jaar, zonder beroep, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 28 december 1880 om des morgens half twaalf uur is overleden Johanna Frederika Montesaan, zonder beroep, oud 35 jaar, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Frederika Montesaan, zonder beroep, wonende te s-Gravenhage, gehuwd met Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, winkelbediende, wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Huwelijksacte nr. 941. d.d. 7 december 1881.

Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, weduwnaar van Johanna Frederika Montesaan, oud 38 jaar, van beroep bediende, geboren en wonende te s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, kleermaker en van Johanna Maria Ravestein, beiden wonende alhier, en

Jacoba Frederika Hubscher, weduwe van Pieter Nicolaas Johannes Pasdeloup, oud 33 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te s-Gravenhage, meerderjarige dochter van Hendrik Hubscher, kleermaker en van Frederika Grenu, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Johannes Wimmers, oud 61 jaar, van beroep schoenmaker

2. Willem Fiks, oud 24 jaar, van beroep behanger

3. Hendrik Johannes van Vloodorp, oud 30 jaar, van beroep beeldhouwer, broeder van de bruidegom

4. Everhardus Engelbertus van Vloodorp, oud 32 jaar, van beroep timmerman, broeder van de bruidegom, allen wonende te s-Gravenhage.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS s-Gravenhage Geboorte-acte nr. 967. d.d. 25 mei 1848.

Hendrik Hubscher, oud 34 jaar, van beroep kleermaker, wonende te s-Gravenhage, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Frederika Grenu, alhier op 23 mei 1848 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Jacoba Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van Ginkel, oud 32 jaar, van beroep winkelier, en van Joseph Lochtenbergh, oud 30 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VII - a blad 6.

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 106. d.d. 9 januari 1920.

Jurianus Gerardus Siliakus, oud 70 jaar, van beroep bode, en Jan Fring, oud 52 jaar, van beroep bode, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 7 januari 1920 om des morgens elf uur is overleden Josephus Petrus Alexander van Vloodorp, zonder beroep, oud 77 jaar, geboren en wonende te s-Gravenhage, zoon van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp en van Johanna Maria Ravestein, beiden overleden, gehuwd met Jacoba Frederika Hubscher, eerder weduwnaar van Johanna Frederika Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS s-Gravenhage Overlijdensacte nr. 1535. d.d. 17 mei 1926.

Nicolaas Siliakus, oud 49 jaar, van beroep bode, en Jan Timp, oud 59 jaar, van beroep bode, beide wonende te s-Gravenhage, die verklaren dat op 14 mei 1926 om des namiddags acht uur is overleden Jacoba Frederika Hubscher, zonder beroep, oud 77 jaar, geboren en wonende te s-Gravenhage, dochter van Hendrik Hubscher en van Frederika Grenu, beiden overleden, weduwe van Josephus Petrus Alexander van Vloodorp.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.