Genealog VI - z blad 1.

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 97/44.

1. Montizaan Egberdina v dienstbode 27-09-1891 Epe

1 komt op 06-01-1913 van Epe en gaat op 06-05-1913 naar Epe.

Idem 127/183 1 als boven. 1 komt op 28-11-1913 van Epe en gaat naar S 46.

Idem 130/46 1 als boven. 1 komt van S 183 en gaat op 20-04-1914 naar Epe.

 

GA Epe 1994.12.09.

Bevolkingsregister Epe deel XXVIII Oene 1900 - 1920 p. 340.

1. Temmink Willem m hoofd 15-12-1891 Wijhe H NH landbouwer

2. Montizaan Egberdina v vrouw 29-09-1891 Epe H

3. Temmink Janna v dochter 14-09-1917 + 08-10-1917

4. Gerritdina v 02-03-1919

Het gezin woont D 170. 1 komt op 04-10-1917 van Wijhe. Beide gaan inwonen bij Dirk Montizaan (broer) en Geertruida Kamphuis.

Het gezin gaat op 13-05-1919 naar Welsum bij Olst.

Later vertrekken zij naar Veessen.

RA Gelderland te Arnhem 1996.03.01.

 

BS Epe Huwelijksacte nr. 44. d.d. 28 juli 1917.

Willem Temmink, oud 25 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Wijhe, meerderjarige zoon van Gerrit Temmink, oud 67 jaar, daglooner, wonende te Wijhe en van Gerridina de Bone, overleden, en

Egberdina Montizaan, oud 25 jaar, van beroep dienstbode, geboren en wonende te Epe, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Wijhe, meerderjarige dochter van Jan Willem Montizaan en van Janna van Dijk, beiden overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jacob Martinus Temmink, oud 34 jaar, van beroep arbeider te Wijhe, broeder van de bruidegom

2. Dirk Montizaan, oud 39 jaar, van beroep klompenmaker te Epe, broeder van de bruid

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

De vader van de bruidegom kon niet schrijven.

 

RA Gelderland te Arnhem 2002.09.04.

BS Wijhe Geboorte-acte nr. 99 . d.d. 15 december 1891.

Gerrit Temmink, oud 41 jaar, van beroep arbeider, wonende te Wijhe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Gerridina de Bone, zonder beroep, alhier op 15 december 1891 des voormiddags ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis in de buurtschap Wechterholt hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus van Olst, oud 27 jaar, van beroep huisschilder, en van Gerhard Brouwer, oud 26 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.