Genealog†† VI - w†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† blad 1.

NotariŽle akten, waarbij Dirkje Johanna Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

†††††††††† 2 = transcriptie van een akte;

†††††††††† 3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

†††††††††† 4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

†††††††††† 5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris P. Crezťe te Heerde van 1881 t/m 1913.


†† Inv. nr.

 

††† Datum

 

††††††††††††††††††††††††††† Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

H 98/162

 

01-08-1907

 

Eerste veiling van bouwland.

 

3

 

blad NA.1.

H 98/175

 

15-08-1907

 

Tweede veiling en toewijzing aan Dirkje J. Montizaan.

 

3

 

blad NA.1.

H100/ 217

 

20-09-1909

 

Roijement o.a. Dirkje Johanna Montizaan te Heerde††† t.b.v. Evert Rorije te Wapenveld.

 

4

 

††††††† -


 

2. Notaris J. Verdenius te Heerde van 1914 t/m 1915.


H121/ 174

 

23-06-1914

 

Eerste veiling van een huis, grasgrond en bouwland door

Geurt Montizaan.

 

5

 

††† VI - v

H121/ 189

 

07-07-1914

 

Tweede veiling en toewijzing.

 

5

 

††† VI - v


 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 33. d.d. 2 juni 1910.

Cornelis van der Zanden, oud 25 jaar, van beroep kleermaker, geboren en wonende te Putten, meerderjarige zoon van Johannes van der Zanden, oud 58 jaren, bakker en van Maartje van Malenstein, oud 54 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Putten, en

Dirkje Johanna Montizaan, oud 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige dochter van Albertus Montizaan, overleden en van Gerrigje Eikelboom, oud 74 jaar, zonder beroep, wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Geurt Montizaan, oud 34 jaar, van beroep bakker te Heerde, broeder van de bruid

2. Albert Dragt, oud 34 jaar, van beroep wagenmaker te Heerde, zwager van de bruidegom

3. Gerrit van der Zanden, oud 32 jaar, van beroep bakker te Ermelo, broeder van de bruidegom

4. Elbert van der Zanden, oud 28 jaar, van beroep bleeker te Ermelo, broeder des bruidegoms

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, ouders van de bruidegom, de moeder van de bruidegom en de vier getuigen.

 

BS Putten Geboorte-acte nr. 114. d.d. 13 september 1884.

Johannes van der Zanden, oud 33 jaar, van beroep bakker, wonende te Putten, welke ons verklaard heeft dat Maartje van Malestein, zonder beroep, wonende te Putten, alhier op vrijdag 12 september 1884 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk A nommer 120 hetzelve de voornaam Cornelis gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Klok, oud 51 jaar, van beroep vrachtrijderen van Nicolaas Hendrik Sonnenberg, oud 33 jaar, van beroep schilder, beide wonende te Putten.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

Dirkje is op 22 mei 1894 van Heerde naar Driebergen vertrokken. Op 2 juni 1910 is zij naar Putten gegaan.

Albertus van der Zanden is op 2 november 1944 in Schwezing (Duitsland) gestorven als slachtoffer van de Duitsers.

 


Genealog†† VI - w††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† blad NA. 1.

Notaris P. Crezťe te Heerde van 1881 t/m 1913.

Eerste veiling.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inv. nr. H 98/ 162.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Perceel 7.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† d.d. 01-08-1907.

Bouwland in de Horsthoekerenk, nabij den spoorweg, kadaster Sectie H nummer 1622,

groot 34 aren, 95 centiaren. Aanvaarding na inoogsting der rogge in het volgend jaar.

Perceel 7 is ingezet door Willem Jan van Apeldoorn, landbouwer te Heerde op†††††††††††††††††††† 100,-

die dat bod verhoogde met†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† 10,-

 

Tweede veiling en toewijzing.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Inv. nr.H 98/ 175.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† d.d. 15 -08-1907.

Perceel 7 is gemijnd door Jacob Verdenius, kandidaat-notaris te Heerde op††††††††††††††††††††††††† 190,-

Verdenius, voornoemd, verklaarde dat hij perceel 7 heeft gekocht als mondeling gemachtigde van Dirkje Johanna Montizaan, zonder beroep, wonende te Heerde.