Genealog   VI - u                                                                                    blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 30. d.d. 7 december 1895.

Hendrik Reinders, oud 27 jaar, van beroep brigadier bij de Koninklijke Marechaussé, geboren te Ruinen en wonende te Zwolle, meerderjarige zoon van Koops Reinders, overleden, en van diens huisvrouw Jantien Hendriks ten Bork, landbouwster te Ruinen, en

Anna Louisa Montizaan, oud 22 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, minderjarige dochter van de echtelieden Albertus Montizaan, horlogemaker en van Gerrigje Eikelboom, zonder beroep, beide wonende te Heerde, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Koop Reinders, oud 25 jaar, van beroep landbouwer, broeder van de bruidegom, wonende te Ruinen 

2. Johannes Montizaan, oud 73 jaar, zonder beroep, oom van de bruid, wonende te Heerde

3. Hendrikus Montizaan, oud 62 jaar, van beroep horlogemaker, oom van de bruid, wonende te Epe

4. Johannes Docter, oud 57 jaar, van beroep gemeentebode, wonende te Heerde

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

 

RA Drenthe te Assen 2002.09.18.

BS Ruinen Geboorte-acte nr. 6. d.d. 22 januarij 1868.

Jan Koops Reinders, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Pesse gemeente Ruinen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Jentje Hendriks ten Bork, zonder direct beroep, wonende mede aldaar, alhier op 21 januarij 1868 des voormiddags ten elf  uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Bruins, oud 25 jaar, van beroep gemeente ontvanger, en van Andries Stoker, oud 29 jaar, van beroep veldwachter, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

RA Overijssel te Zwolle 2002.09.17.

BS Ambt Vollenhove Geboorte-acte nr. 60. d.d. 3 october 1896.

Hendrik Reinders, oud 28 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée, wonende te Ambt Vollenhove, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 3 october 1896 des voormiddags ten half vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis staande in de Leeuwte, hetzelve de voornamen Jan Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Egbert Helderman, oud 46 jaar, van beroep klerk ter secretarie te Stad Vollenhove, en van Johannes Tavenier, oud 24 jaar, van beroep Koninklijke Marechaussée te Ambt Vollenhove.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Ambt Vollenhove Geboorte-acte nr. 11. d.d. 10 maart 1898.

Hendrik Reinders, oud 30 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée, wonende te Ambt Vollenhove, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 9 maart 1898 des voormiddags ten half zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis staande in de Leeuwte, hetzelve de voornaam Gerritje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof Greven, oud 39 jaar, van beroep veldwachter te Stad Vollenhove, en van Jan Krol, oud 26 jaar, van beroep Koninklijke Marechaussée te Ambt Vollenhove.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

 


Genealog   VI - u                                                                                    blad 2.

RA Utrecht te Utrecht 2002.10.02.

BS Veenendaal Overlijdensacte nr. 27. d.d. 9 april 1923.

Jurianus de Geit, oud 48 jaar, van beroep timmerman en Daniël Blankespoor, oud 24 jaar, van beroep commies ter secretarie, beide wonende alhier, die verklaren dat op 9 april 1923 om des voormiddags acht uur is overleden Gerritje Reinders, zonder beroep, oud 25 jaar, geboren te Ambt Vollenhove en wonende in het huis wijk F nommer 168 te Veenendaal, dochter van Hendrik Reinders, ambtenaar ter secretarie en van Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Ambt Vollenhove Geboorte-acte nr. 12. d.d. 3 maart 1900.

Hendrik Reinders, oud 32 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée, wonende te Ambt Vollenhove, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 2 maart 1900 des namiddags ten half elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis staande in de Leeuwte, hetzelve de voornaam Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Egbert Helderman, oud 50 jaar, van beroep klerk ter secretarie te Stad Vollenhove, en van Johannes Boskamp, oud 36 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée te Ambt Vollenhove.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Ambt Vollenhove Geboorte-acte nr. 50. d.d. 22 augustus 1901.

Hendrik Reinders, oud 33 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée, wonende te Ambt Vollenhove, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier, alhier op 21 augustus 1901 des namiddags ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis staande in de Leeuwte, hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jannes Ziel, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, en van Johannes Boskamp, oud 37 jaar, van beroep brigadier der Koninklijke Marechaussée, beide wonende te Ambt Vollenhove.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Wageningen Overlijdensacte nr. 150. d.d. 2 november 1908.

Hendrik Reinders, oud 40 jaar, van beroep wachtmeester der marechaussée, vader van de overledene, en Engelbertus Poulie, oud 34 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 1 november  1908 om des namiddags half een uur is overleden Dirkje Johanna Reinders, zonder beroep, oud 2 jaar en 6 maanden, geboren en wonende te Wageningen Wilhelminaweg B 260, dochter van den eersten comparant en van diens huisvrouw Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Anna L. vertrekt op 23 december 1891 van Heerde naar Hattem en werd kamermeisje op huize “De Hezenberg”. Op 1 november 1894 ging zij van Hattem naar Heerde.

Op 5 augustus 1896 gaat het echtpaar naar Ambt Vollenhove en in 1905 naar Wageningen en vandaar naar Veenendaal.

 


Genealog   VI - u                                                                             NA blad 1.

Notariële akten, waarbij Anna Louisa Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

 

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3352/  198

 

23-11-1895

 

 Testament van Hendrik Reinders.

 

1

 

     VI - u

3352/  199

 

23-11-1895

 

 Testament van Anna Louisa Montizaan

 

1

 

     VI - u

H100/ 217

 

20-09-1909

 

 Roijement o.a. Hendrik Reinders te Wageningen t.b.v.

 Evert Rorije te Wapenveld.

 

4

 

        -


 

2. Notaris J. Verdenius te Heerde van 1914 t/m 1915.


H121/ 174

 

23-06-1914

 

 Eerste veiling van een huis en bouwland door Geurt

 Montizaan.

 

5

 

     VI - v

H121/ 189

 

07-07-1914

 

 Tweede veiling en toewijzing daarvan.

 

5

 

     VI - v 


 

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3352.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den drie en twintigsten November achttien honderd vijf en negentig

   1895 verscheen voor mij Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in

23 November          tegenwoordigheid der na te noemen getuigen

    Nº 198.        Hendrik Reinders, brigadier bij de Koninklijke Marechaussée, wonende te Zwolle.

Die genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijne aanstaande echtgenoote Anna Louisa Montizaan te Heerde, het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, haar leven lang en met vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil des erflaters aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijnen wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen, dezen uitersten wil aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan hem erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van Albertus Montizaan, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, candidaat-notaris en Rijk Jacobus van Ark, bakker, beide wonende te Heerde, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.                                              

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

J R Romijn                                                                                                       H. Reinders                         

  R. J. van Ark                                                                                                     P. Crezée                        

                                                                                                                                                Nots                      

 


Genealog   VI - u                                                                              NA blad 2.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 3352.                                                                                                                          fol. 1.

 

Op heden den drie en twintigsten November achttien honderd vijf en negentig

   1895 verscheen voor mij Pieter Crezée Notaris ter standplaats Heerde Arrondissement Zutphen, in

23 November          tegenwoordigheid der na te noemen getuigen

    Nº 199.        Anna Louisa Montizaan, zonder beroep, wonende te Heerde.

Die genegen zijnde om bij uitersten wil te beschikken, bij eene tot dat einde aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen gedane zakelijke opgave, heeft verklaard:

Ik herroep alle voor deze door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Ik legateer aan mijn aanstaanden echtgenoot Hendrik Reinders, Brigadier bij de Koninklijke Marechaussée het vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap, zijn leven lang en met vrijstelling van de verplichting om daarvoor zekerheid te stellen.

Dit opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde en den wil der erflaatster aldus in duidelijke bewoordingen hebbende doen schrijven, zooals die zakelijk door hem aan mij notaris is opgegeven, heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven, daarna heb ik notaris, mede in tegenwoordigheid der getuigen, dezen uitersten wil aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in dezelfde tegenwoordigheid aan haar erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Heerde ten huize van de comparante, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van den Heer Jan Reint Romijn, candidaat-notaris en Rijk Jacobus van Ark, bakker, beide wonende te Heerde, als getuigen, met de comparante mij notaris bekend.                                              

En heeft de comparante met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

J R Romijn                                                                                                  A L Montizaan                         

  R. J. van Ark                                                                                                     P. Crezée                        

                                                                                                                                                Nots