Genealog    VI - s                                                                                   blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XVI 1889 - 1900 p.858.

1. Kasteel        Johannes Hendrikus M hoofd 06-03-1867 Epe H Geref.   timmerman

2. Montizaan   Anna                        V vrouw 01-02-1869   “   H     “

3. Kasteel        Hendrikus                M zoon   19-12-1897   “   O     “

4.      “             Barthus Johannes     M    “      23-04-1899   “   O    “

 

Idem deel XXIII 1900 - 1920 p. 684.

1 t/m 4 als boven.

5. Kasteel        Johanna V dochter      26-04-1901 Epe O   Geref.

6. Montizaan   Aartje    V beh. zuster 16-08-1875    “   O      “

7. Kasteel        Johan     M zoon         09-11-1905    “   O      “

6 komt op 14-10-1902 van Heerde en gaat op 29-01-1903 naar Amsterdam.

 

Gezinskaart   Epe 1920 - 1938

1 t/m 5 als boven.

6. Kasteel   Jan m zoon 09-11-1905 Epe O   GK

5 gaat op 17-05-1939 naar Utrecht Roggestraat 29.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.01.26.

BS Epe Huwelijksacte nr. 44. d.d. 29 augustus 1896.

Johannes Hendrikus Kasteel, oud 29 jaar, van beroep timmerman, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van wijlen Hendrikus Kasteel en van diens weduwe Johanna van Wiglinkhuizen, oud 67 jaar, winkelierster, wonende te Epe, alhier tegenwoordig, en

Anna Montizaan, oud 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Hendrik Montizaan en van Bartha Durant, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan Kasteel, oud 51 jaar, van beroep timmerman te Epe, broeder van de bruidegom

2. Evert Kasteel, oud 37 jaar, van beroep timmerman te Epe, broeder van de bruidegom 

3. Albertus Montizaan, oud 62 jaar, van beroep horlogemaker te Heerde, oom van de bruid

4. Lambertus Hendrikus Beekamp, oud 23 jaar, zonder beroep te Apeldoorn, neef van de bruidegom.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruidegom en de vier getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 53. d.d. 7 maart 1867.

Hendrikus Kasteel, oud 47 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Johanna van Wiglinkhuizen, zonder beroep, oud 38 jaren, zijne huisvrouw alhier op woensdag 6 maart 1867 des avonds ten negen uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Johannes Hendrikus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van Wiglinkhuizen, oud 76 jaar, van beroep landbouwer,  en van Hermanus van Lohuizen, oud 27 jaar, van beroep smid, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 275. d.d. 20 december 1897.

Johannes Hendrikus Kasteel, oud 30 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Montizaan, zonder beroep, alhier op zondag 19 december 1897 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Hendrikus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Kasteel, oud 39 jaar, van beroep timmerman, en van Jetze Jans Das, oud 52 jaar, van beroep zaakwaarnemer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en twee getuigen.

 


Genealog    VI - s                                                                                   blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 93. d.d. 24 april 1899.

Johannes Hendrikus Kasteel, oud 32 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Montizaan, zonder beroep, alhier op zondag 23 april 1899 des voormiddags ten half zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Barthus Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Kasteel, oud 40 jaar, van beroep timmerman, en van Dries Bosch, oud 24 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 85. d.d. 26 april 1901.

Johannes Hendrikus Kasteel, oud 34 jaar, van beroep timmerman, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Anna Montizaan, zonder beroep, alhier op vrijdag 26 april 1901 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Kasteel, oud 42 jaar, van beroep timmerman, en van Dries Bosch, oud 26 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en twee getuigen.

 

Notariλle akten, waarbij Anna Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris W.J.M. Verkouteren te Epe van 1884 t/m 1915.


   Inv. nr.

 

 

    Datum

 

 

                            Omschrijving

 

 

 

 

 

Vindplaats

 

5543/ 2938

 

09-06-1897

 

 Voorlopige toewijzing van een huis met annex schuur,    erven en tuin te Epe van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

5

 

  V - r - 2

5543/ 2951

 

23-06-1897

 

 Tweede veiling en toewijzing van bovengenoemd huis.

 

5

 

  V - r - 2

5543/ 2952

 

23-06-1897

 

 Veiling van de boedel van wijlen Jannes G. Montizaan.

 

5

 

  V - r - 2