Genealog    VI - q                                                                                   blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XIII 1871 - 1880 p. 424.

1. Montizaan     Jan                           m hoofd   23-03-1855 Epe       H    NH daglooner

2. Speldekamp   Willempje                v vrouw   20-07-1856             H     

3. Montizaan     Johannes Hendrikus m zoon     11-11-1877 Vaassen O     

4.                     Jan                          m vader    13-02-1811             W         landbouwer

5.                     Dirkje                      v dochter 15-08-1880              O     

Het gezin woont Westerenk 160, later 180.

 

Idem deel XX 1881 - 1900 p. 483.

1 t/m 5 als boven.

6. Montizaan   Hendrik   m zoon    03-12-1882 Vaassen O   NH

7.                  Willemina v dochter 16-10-1885             O    

8.                  Heimen    m zoon     03-11-1888             O    

9.                  Reintje     v dochter  06-09-1891             O    

10.                Willem     m zoon     06-09-1891             O    

11.               Gerrit       m            08-03-1896             O    

12.                Janna        v dochter 30-11-1898              O    

4 overlijdt op 20-09-1886.  5 gaat op 27-10-1894 naar Baarn.

 

Idem deel XXVII p. 413.  1900 - 1920.

1 t/m 3  als boven.

4. Montizaan  Hendrik    m zoon     02-12-1882 Vaassen O   NH huwt 1912 zie fol. 412.

5.                  Willemina v dochter  16-10-1885             O               1909 “          84.

6.                  Heimen     m zoon     03-11-1888             O               1910 “        414.

7.                  Reintje      v dochter  06-09-1891             O               1914 “          96.

8.                  Willem      m zoon     06-09-1891             O               1916 “        415.

9.                  Gerrit        m           08-03-1896              O               1919

10.                Janna         v dochter 30-11-1898              O               1919 “        478.

11.                Willem Jan m zoon    15-04-1901

Het gezin woont Hegge 214. 1 overlijdt op 19-04-1912.   3 is kleermaker.

2 trouwt op 11-10-1913 met Jan Horst zie fol. 541.

 

GA Epe 1996.03.01.

Gezinskaart 1920 - 1938.

1. Speldekamp   Willempje                v hoofd    20-07-1856 Epe S geen  zonder

2. Montizaan     Willem Jan               m zoon     15-04-1901      O         fabrieksarbeider

3.                     Johannes Hendrikus m zwager 11-11-1877      O          kleermaker

1 is weduwe van Jan Montizaan en gescheiden van Jan Horst (vonnis 22-03-1928) .

1 overlijdt op 16-01-1930.

2 vertrekt op 30-08-1934 naar Olst, Wezepe p/a Kloosterboer.

 

Idem   Horst Jan   m hoofd 28-04-1867 Epe S geen                  landbouwer te Emst,

later grondwerker te Vaassen, gescheiden van Willempje Speldekamp.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 140. d.d. 22 juli 1856.

Willem Speldekamp, oud 31 jaar, van beroep daglooner, wonende te Epe, welke ons verklaard heeft dat Dirkje van Egteren, oud 31 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 20 juli 1856 des morgens  ten zeven uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Willempje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan van de Vlekkert, oud 62 jaar, van beroep landbouwer, en van Gerrit van Laar, oud 53 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.


Genealog   VI - q                                                                                    blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 44. d.d. 25 augustus 1877.

Jan Montizaan, oud 22 jaar, van beroep daglooner, geboren en wonende te Vaassen onder Epe, minderjarige zoon van de echtelieden Jan Montizaan, oud 66 jaar, en van Hendrika Kamphuis, oud 54 jaar, beiden dagloners te Vaassen, en

Willempje Speldekamp, oud 21 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van Willem Speldekamp, oud 51 jaar, daglooner te Epe, en van wijlen diens echtgenoot Dirkje van Egteren, te Epe overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hermen Bruin, oud 24 jaar, van beroep daglooner

2. Harmen Jan Hulsman, oud 33 jaar, van beroep vrachtrijder

3. Herm Berden, oud 29 jaar, van beroep landbouwer

4. Hendrikus Montizaan, oud 44 jaar, van beroep horlogiemaker

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid konden niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 237. d.d. 12 november 1877.

Jan Montizaan, oud 22 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Willempje Speldekamp, dagloonster, oud 21 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 11 november 1877 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Johannes Hendrikus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik Schuck, oud 32 jaar, van beroep metselaar, en van Johannes Hendrikus Esman, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 91. d.d. 11 juni 1941.

Jan Willem van Laar, oud 55 jaar, van beroep timmerman te Vaassen, die verklaart dat op 10 juni 1941 om zes uur nul minuten is overleden Johannes Hendrikus Montizaan, zonder beroep, oud 63 jaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Jan Montizaan en van Willempje Speldekamp, beiden overleden, ongehuwd.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 172. d.d. 16 augustus 1880.

Jan Montizaan, oud 25 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Willempje Speldekamp, oud 24 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 15 augustus  1880 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Dirkje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Visch, oud 70 jaar, van beroep doodgraver, en van Gerrit Jan Jonker, oud 33 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 250. d.d. 4 december 1882.

Jan Montizaan, oud 27 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Willempje Speldekamp, dagloonster, oud 26 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 3 december 1882 des voormiddags ten half tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Horst, oud 36 jaar, van beroep daglooner, en van Gerrit Jan Jonker, oud 35 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VI - q                                                                                    blad 3.

BS Epe Geboorte-acte nr. 213. d.d. 17 october 1885.

Jan Montizaan, oud 30 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, oud 29 jaren, alhier op vrijdag 16 october 1885 des namiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 52 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit Jan Jonker, oud 38 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 217. d.d. 5 november 1888.

Jan Montizaan, oud 33 jaar, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, alhier op zaterdag 3 november 1888 des namiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Heimen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 55 jaar, van beroep horlogemaker, en van Willem Jan Mulder, oud 44 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 207. d.d. 7 september 1891.

Jan Montizaan, oud 36 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Willempje Speldekamp, alhier op zondag 6 september 1891 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Reintje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 58 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit Jan Jonker, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 208. d.d. 7 september 1891.

Jan Montizaan, oud 36 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, alhier op zondag 6 september 1891 des namiddags ten half twaalf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 58 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit Jan Jonker, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 169. d.d. 11 november 1893.

Jan Montizaan, oud 38 jaar, van beroep fabrieksarbeider en  Johannes van Lohuizen, oud 36 jaar, van beroep smid, beide wonende te Epe, die verklaren dat op zaterdag 11 november 1893 om des voormiddags vier uur ten huize van de eerste comparant te Vaassen is bevallen van een kind Willempje Speldekamp, zonder beroep, echtgenoote van de eerste comparant, hetwelk als levenloos wordt aangegeven..

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 65. d.d. 9 maart 1896.

Jan Montizaan, oud 40 jaar, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, alhier op zondag 6 maart 1896 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Jonker, oud 49 jaar, van beroep gemeentebode, en van Hielke Hebers, oud 34 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog   VI - q                                                                                    blad 4.

BS Epe Geboorte-acte nr. 230. d.d. 30 november 1898.

Jan Montizaan, oud 43 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, alhier op woensdag 30 november 1898 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Janna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Jonker, oud 51 jaar, van beroep gemeentebode, en van Hielke Hebers, oud 37 jaar, van beroep ambtenaar, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 79. d.d. 16 april 1901.

Jan Montizaan, oud 46 jaar, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Willempje Speldekamp, alhier op maandag 15 april 1901 des namiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Willem Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hielke Hebers, oud 39 jaar, van beroep ambtenaar, en van Gerrit Jan Jonker, oud 54 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 62. d.d. 19 april 1912.

Jan Horst, oud 44 jaar, van beroep landbouwer en Adriaan Huijsen, oud 38 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op 19 april 1912 om des voormiddags drie uur is overleden Jan Montizaan, van beroep fabrieksarbeider, oud 57 jaar, geboren  en wonende te Epe, zoon van Jan Montizaan en Hendrika Kamphuis, beiden overleden, gehuwd met Willempje Speldekamp.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

GA Epe 1996.03.01.

BS Epe Huwelijksacte nr. 66. d.d. 11 october 1913.

Jan Horst, oud 46 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Epe, meerderjarige zoon van  Jan Horst, overleden, en van Janna van der Haar, zonder beroep, wonende te Epe,  en

Willempje Speldekamp, weduwe van Jan Montizaan, oud 57 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Epe, meerderjarige dochter van Willem Speldekamp en van Dirkje van Egteren,  beiden overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Lubbertus van Zuuk, oud 30 jaar, van beroep landbouwer, neef van de bruid

2. Adrian Huijsen, oud 40 jaar, van beroep gemeenteveldwachter en bode

Allen wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de twee getuigen.

 

Het huwelijk in nevenstaande akte vermeld is door echtscheiding ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van den 22 maart 1928 en ingeschreven in het register van voltrokken huwelijken dezer gemeente op de 26 mei 1928.

 

RA Gelderland te Arnhem 1994.12.22.

BS Epe Geboorte-acte nr. 94. d.d. 29 april 1867.

Jan Horst, oud 45 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Janna van der Haar, dagloonster, oud 44 jaar, zijne huisvrouw, alhier op zondag 28 april 1867 des morgens ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 34 jaar, van beroep horlogiemaker, en van Gerrit van Laar, oud 64 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.


Genealog   VI - q                                                                                    blad 5.

BS Epe Overlijdensacte nr. 5. d.d. 17 januari 1930.

Herman Scholten, oud 48 jaar, van beroep landbouwer te Vaassen en Alexander Philippus Piper, oud 53 jaar, van beroep commies ter secretarie te Epe, die verklaren dat op 16 januari  1930 om des namiddags half twaalf uur is overleden Willempje Speldekamp, zonder beroep,  oud 73 jaar, geboren te Epe en wonende te Vaassen, dochter van Willem Speldekamp en van Dirkje van Egteren, beiden overleden, gescheiden van echt van Jan Horst, eerder weduwe van Jan Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

Notariële akten, waarbij Jan Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats 

4530/    52

 

03-05-1886

 

 Koop van stuk land door Jan Montizaan.

 

1

 

     VI - q


 

2. Notaris J.H.B. Becking te Vaassen van 1898 t/m 1915.


5907/  534

 

26-04-1904

 

 Eerste veiling van grond.

 

3

 

blad NA.  2.

5907/  539

 

10-05-1904

 

 Toeslag. o.a. aan Jan Montizaan.

 

3

 

blad NA.  2.

5926/ 1518

5926/ 1522

5926/ 1572

 

10-03-1910

24-03-1910

01-07-1910

 

 Eerste veiling van o.a. bouwland.

 Toeslag voor o.a Jan Montizaan.

 Hypotheek. Jan Montizaan debiteur.

 

5

5

1

 

   VII - s

   VII - s

     VI -q

5928/ 2018

 

04-06-1913

 

 Boedelscheiding van wijlen Jan Montizaan.

 

1

 

     VI - q

5928/ 2032

 

02-07-1913

 

 Hypotheek. Willempje Speldekamp leent ¦ 1500,-.

 

4

 

        -

5928/ 2066

 

08-10-1913

 

 Huwelijksvoorwaarden tussen Willempje Speldekamp en

 Jan Horst.

 

1

 

     VI - q


 


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 1.

GA Epe 1997.11.20.

Inv. nr. 4530.                                                                                                                                  

                                                                                                                                               fol. 1.

Op den derden Mei achttien honderd zes en tachtig.

  1886  Compareerde voor mij Adriaan Huender, Notaris ter standplaats Vaassen, Arrondissement

  Nº 52.            Zutphen in tegenwoordigheid van na te noemene getuigen:

Gerrit Dijkgraaf, daglooner wonende te Vaassen, die verklaarde te hebben verkocht en

Transport aan         mitsdien bij deze in vollen en vrijen eigendom, onder guarantie als volgens de wet af te staan

Jan Montizaan en over te dragen aan

Jan Montizaan, fabrieksarbeider te Vaassen, die hier almede verschenen, verklaarde in koop aan te nemen.

Een stuk heide, ten deele dennenbosch en weiland, aan het Laar onder Vaassen, ten kadaster aldaar bekend in Sectie E. Numeris 439 en 440. Samen groot een hektare, acht en twintig aren, zeventig centiaren.

Partijen verklaarden dat de verkooper die goederen heeft aangekocht bij akten van veiling, den acht en twintigsten December achttien honderd zeventig en den elfden Januari daaraanvolgende voor den vroegeren Notaris Johannes van Dielen te Vaassen verleden, doch dat uit die akten van veiling niet blijkt en hethun ook niet bekend is, dat ooit eenige overschrijving ten kantore van hypotheken heeft plaats gehad.

Deze koop en verkoop heeft plaats gehad voetstoots, zoodanig en in die staat, als waarin het verkochte zich thans bevindt, met alle daaraan verbondene lusten en lasten, rechten en gerechtigheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, tiendvrijheden en tiendplichtigheden en zulks voor een Somma van twee honderd Gulden ¦ 200 waarop de verkooper erkent ontvangen te hebben Een honderd Gulden, zullende de resteerende gelden, als onbetaalde koopsom in het verkochte gevestigd blijven en van welke som de kooper-debiteur, voor het eerst op den eersten Mei aanstaande en zoo vervolgens jaarlijks voor of op dien verschijndag rente zal moeten betalen tegen vier en een half percent in het jaar, tot de geheele voldoening der koopsom toe, die ten allen tijde zal kunnen gedaan en gevorderd worden binnen drie maanden na gedane aanzegging.

De debiteur verklaarde toe te stemmen in zoodanige                    /

                                                                                                                                               fol. 2.

inschrijving, als de Crediteur tot bewaring van zijn recht van hypotheek raadzaam zal oordeelen te nemen.

Voorts is bedongen en toegestemd:

dat de verbondende goederen niet mogen worden verhuurd of in gebruik gegeven.

dat bij willige verkooping der goederen, ten aanzien van den Crediteur geen zuivering van het daarop te vestigen verband zal plaats hebben.

dat bij wanbetaling van koopsom of rente, zoodra de debiteur tot voldoening daarvan gehouden is, de Crediteur onherroepelijk zal zijn gemachtigd met de macht van Substitutie, ingevolge de wet, om de verbondene goederen publiek, volgens plaatselijk gebruik te doen verkoopen en

dat de schuldenaar altijd in gebreke zal zijn, door het enkel verloop van den bepaalden termijn.

Partijen verklaarden ten deze domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De Comparanten en de getuigen zijn mij Notaris bekend.

                                                                Waarvan Akte.

Gedaan en verleden te Vaassen, ten kantore van mij Notaris, in tegenwoordigheid van Gerrit Mulder, winkelier en Lammert Heering, koopman, beide wonende te Vaassen, als getuigen.

Onmiddelijk na gedane voorlezing hebbende kooper, de getuigen en de Notaris, onderteekend deze minute, nadat de verkooper verklaard had niet te kunnen teekenen, als geen schrijven geleerd hebbende.

 

 


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 2.

J Montizaan

G Mulder

L. Heering

Adr Huender

Notaris

 

Eerste Grosse uiteggeven ten verzoeke van en aan Gerrit Dijkgraaf voormeld den elfden Mei 1886.       Ad. Huender

 

Grosse overgeschr. te Arnhem den 13den Mei 1886, deel 813 nº 80.

 

Geregistreerd te Apeldoorn, vijf Mei 1800 zes en tachtig, deel 85, folio 178 recto, vak 6: eenblad met één renvooi. Ontvangen voor recht ¦ 8, - , voor 38 opcenten ¦ 3,04, Samen elf

gulden vier cent.

 ¦ 11,04                                                                                            De Ontvanger,                       

                                                                                                                                  van Lohuizen                       

                       

Notaris J.H.B. Becking te Vaassen                                                                                                  

Gerechtelijke verkooping van de Mark of                                                            Inv. nr. 5907/ 534.

vereeniging genaamd “Gemeente of Geërfde gronden van Vaassen”                        d.d 26-04-1904.

o.a. perceel 46 Heide Sectie E nr. 585 groot één hektare, tachtig are, dertig centiare.

      perceel 47 heide en uitweg Sectie E nr. 586 groot één hektare, zeven en dertig are,

                       dertig centiare.

      perceel 48 idem Sectie E nr. 587 groot één hektare, zes are, zestig centiare.

 

Toeslag.                                                                                                              Inv. nr. 5907/ 539.

                                                                                                                            d.d. 10-05-1904.

Perceel 46 is gemijnd op ¦ 65,- door Jan Montizaan, landbouwer wonende te Vaassen.

Perceel 47 is gemijnd op ¦ 65,- door Jan Montizaan, voornoemd.

Perceel 48 is gemijnd op ¦ 60,- door Jan Montizaan, voornoemd.

 

7. Jan Montizaan, voornoemd, die verklaarde de perceelen 46, 47 en 48 voor de prijzen van

   ¦ 65,-; ¦ 65,- en ¦ 60,-  voor zichzelf in koop aan te nemen.

 


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 3.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5926.                                                                                                                          fol. 1.

 

Heden den Eersten Juli des jaars negentien honderd tien, compareerde te Vaassen voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

Nº 1572.          Jan Montizaan, fabrieksarbeider, wonende te Vaassen, die verklaarde:

dat hij wegens ter leen ontvangen geld schuldig is aan den heer Hendrikus Daams, boekhouder, wonende te Apeldoorn en mejuffrouw Antonia Daams, apothekeres, wonende te Almelo, eene Som van drie honderd gulden ¦ 300, =

dat hij aanneemt van dit kapitaal jaarlijks op den eersten Juli, voor het eerst op dien dag in negentien honderd elf, eene rente te betalen berekend tegen vier en een half ten honderd en het kapitaal terug te geven drie maand nadat van eene van beide zijden opzegging zal gedaan zijn, welke opzegging ten allen tijde mag plaats hebben;

dat hij op zich neemt om zoowel de betaling der rente als de aflossing van het kapitaal te bewerkstelligen kost- en schadeloos ten huize en aan handen van de crediteuren in grof Nederlandsch standaardgeld, zonder eenige korting hoegenaamd;

dat de kosten van deze acte en van alle verdere tengevolge van deze geldopneming gevorderd wordende acten, inschrijvingen, opzegging, kwitantiën en doorhaling van inschrijvingen door hem schuldenaar moeten worden gedragen;

dat hij tot zekerheid van kapitaal, renten en kosten ten behoeve van de crediteuren verhypothekeert:

Een bouwerfje gelegen op het Laar onder Vaassen, bestaande in huis en erf met schuur, bouw- en weiland en heide en dennenbosch; kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E nommers: 439, 440, 945, 944, 276 en 474, samen groot een hect-                  /

                                                                                                                                               fol. 2.

are, acht en negentig aren, vijftig centiaren;

dat die onroerende goederen reeds gedeeltelijk zijn bezwaard met eene hypotheek ad drie honderd vijftig gulden, ten behoeve van genoemde crediteuren, doch oorspronkelijk ten behoeve van Maria Berkhoff, weduwe van Lambertus Johannes Boks, winkelierster te Vaassen, blijkens acte op den vijfden Maart achttien honderd vier en zestig voor den Notaris Gustaaf Willem van der Feltz te Epe verleden, welke hypotheek aan gemelde crediteuren, destijds minderjarig, is toegedeeld blijkens acte den dertienden November achttien honderd zeven en negentig voor den Notaris van de Poll te Vaassen verleden;

dat de bij gemelde acte geconstateerde schuld ad drie honderd vijftig gulden en de bij deze acte schuldig erkende som van drie honderd gulden te zamen ééne ondeelbare schuld uitmaken, te dien effecte dat de beide sommen opvorderbaar zijn als eene daarvan eischbaar is geworden en geene subrogatie van eene der schuldvorderingen mogelijk is zonder gelijktijdige subrogatie der andere;

Voorts verklaarde de comparant dat hij voormeld kapitaal heeft opgenomen en dat het aan hem is ter leen verstrekt onder de volgende Voorwaarden:

dat hij schuldenaar verplicht is de verbondene getimmerten bij eene solide binnenlandsche Maatschappij tegen brandschade te verzekeren en verzekerd te houden, de polis aan de crediteuren in bewaring te geven en jaarlijks aan deze van de betaling der contributie te doen blijken;

dat bij gebreke van zoodanige verzekering de crediteuren bevoegd zijn die ten koste van hem schuldenaar te bewerkstelligen;

dat ingeval van brandschade de vergoeding daarvoor in de plaats van de onderzetting treedt en uitsluitend de crediteuren bevoegd zijn tot ontvangst van die vergoeding ten einde    /

                                                                                                                                               fol. 3.

die te hunner keuze te doen strekken tot herbouw onder hunne directie of anders in mindering of tot afdoening van het hun toekomende;

 


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 4.

dat de verbondene goederen niet van aard of bestemming veranderd en zonder schriftelijke toestemming van de crediteuren niet vervreemd, met hypotheek of andere zakelijke lasten bezwaard, verhuurd of in gebruik afgestaan mogen worden;

dat geene vooruitbetaling van huurpenningen ingeval van verhuring mag plaats hebben en alle met deze bedingen strijdige handelingen ten aanzien van de crediteuren krachteloos zijn;

dat ingeval van vrijwillige verkooping geene zuivering of rangschikking kan geschieden;

dat het kapitaal en de renten dadelijk eischbaar zijn, ook zonder opzegging of inverzuimstelling, wanneer hij schuldenaar niet voldoet aan de verplichtingen bij deze acte op zich genomen, wanneer hij in stat van faillissement mocht worden verklaard of wanneer alle of sommige der verbondene goederen door een ander in executoriaal beslag genomen of door een gedaan bevel daarmede bedreigd mochten worden;

dat wanneer het kapitaal of de renten eischbaar zijn en na daartoe gedaan bevel niet worden afgelost, de crediteuren onherroepelijk zijn gemachtigd de verbondene goederen dadelijk op de gebruikelijke wijze in het openbaar door eenen notaris te doen verkoopen, de voorwaarden te bepalen, den eigendom over te dragen, domicilie te kiezen, de kooppenningen te ontvangen, het hun toekomende en de kosten daarmede te bestrijden of in mindering daarvan te doen strekken en het overschietende aan hem schuldenaar uit te keeren;

dat hij ter executie dezes domicilie stelt ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

Voorts is hier medeverschenen de Heer Henrikus Daams voornoemd, die verklaarde al het vorenstaande voor zich en voor de creditrice Mejuffrouw Antonia Daams aan te nemen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.                              /

                                                                                                                                               fol. 4.

Waarvan acte in minuut, is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van den Heer Jacobus Johannes van Wijk, klerk, en Jacob Eilander Junoir, winkelier, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

J Montizaan

   H Daams

      J. Eilander

                     J.J. van Wijk

                                   J H B Becking

                                           notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den vierden Juli 1900 tien deel 123 folio 26 recto vak 3 twee bladen geen renvooi, ontvangen voor recht Een gulden twintig cent.

            ¦ 1,20                                                                                                           De Ontvanger,                        

 

De Eerste Grosse hiervan is uitgegeven aan en ten verzoeke van den Heer Hendrikus Daams en Mejuffrouw Antonia Daams, crediteuren in deze, den vijfden Juli negentien honderd tien.

                                                                                                                                                    B.                        

 


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 5.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5928.                                                                                                                          fol. 1.

 

Heden den vierden Juni negentien honderd dertien, compareerden in de zaal der terechtzitting van het Kantongerecht te Apeldoorn, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van den Edelachtbaren Heer Meester Jacobus Catharinus Baron Creutz, rechter in het kanton Apeldoorn, wonende te Apeldoorn en van de na te noemen en mij bekende getuigen:

Nº 2018. 1. Willempje Speldekamp, landbouwster, wonende te Vaassen, weduwe van Jan Montizaan, - voor zich, en als moeder voogdesse over hare drie minderjarige kinderen Gerrit - Janna - en Willem Jan Montizaan;

        2. Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider wonende te Vaassen, - a. voor zich; b. als toeziend voogd over genoemde minderjarigen; c. als lasthebber, blijkens onderhandsche acte van volmacht van:

1. Jan Montizaan, kleermaker te Vaassen;

2 Gerrit Horst, landbouwer te Heerde, in gemeenschap van goederen gehuwd met Dirkje Montizaan;

3. Gerrit de Bruin, timmerman te Vaassen, als voren gehuwd met Wilhelmina Montizaan;

4. Reintje Montizaan, dienstbode, wonende te Vaassen.

        3. Heimen Montizaan, landbouwer, wonende teVaassen;

        4. Willem Montizaan, fabrieksarbeider aldaar.

bedoelde acte van volmacht wordt - na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn - aan deze minute vastgehecht en daarmede ter registratie aangeboden.

De Comparanten verklaarden:

dat genoemde Willempje Speldekamp, onder de tegenwoordige wetgeving, zonder huwelijksvoorwaarden gemaakt te hebben, is gehuwd geweest met Jan Montizaan (ook genaamd Jan Montizaan Junior) welk huwelijk is ontbonden negentien April negentien honderd twaalf door het ab intestato overlijden van laatstgenoemde, die tot zijne eenige erfgenamen bij versterf naliet zijne uit dat huwelijk geboren tien kinderen: Jan - Dirkje - Hendrik - Wilhelmina - Heimen - Willem - Reintje - Gerrit - Janna - Willem Jan Montizaan voornoemd, ieder voor een tiende gedeelte zijner nalatenschap;

dat zij Comparanten bij deze acte wenschen over te gaan tot de scheiding en verdeeling der huwelijksgoederengemeen-                                             /

                                                                                                                                               fol. 2.

schap bestaan hebbende tusschen genoemde echtelieden Willempje Speldekamp en Jan Montizaan, zoomede van de daarin begrepen nalatenschap van laatstgenoemde:

dat zij tot deskundigen ter waardeering der daartoe behoorende lichamelijke roerende goederen hebben benoemd: Gerrit Herman Westhoff, zonder beroep te Vaassen en ter waardeering van de onroerende goederen: denzelfde, Evert van Delden Evertszoon, zonder beroep aldaar en Gradus Harleman, landbouwer aldaar, - welke schatters den negenden April laatstleden zijn beëedigd door genoemden heer Kantonrechter en van hunne waardeering een procesverbaal in onderhandschen vorm hebben opgemaakt, geteekend April laatstleden, dat aan deze minute vastgehecht en daarmede ter registratie aangeboden wordt;

dat de Comparanten den eersten Mei laatstleden als den dag van scheiding aannemen, tot welken dag de vruchten en opbrengsten van de bestanddeelen des boedels worden bij berekend;

dat de opgaaf van goederen en schulden geschiedt door de eerste Comparnte, - als in het bezit des boedels zijnde - , die alsnu verklaarde, dat de gemeenschappelijke boedel bestaat uit:

                                                                       Actief:

        a. Onroerende goederen gelegen op het Laar te Vaassen, kadastraal bekend aldaar in Sectie E, als:


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 6.

1. Een Bouwplaatsje bestaande uit: huis, schuur, kookhuis, bouw- en weiland, heide en dennenbosch, ter grootte van een hectare, acht en negentig aren, vijftig centiaren, uitmakende nommers: 944, 474, 276, 945, 440 en 439, - door de drie deskundigen, blijkens aangehecht procesverbaal van taxatie, geschat op twee duizend zes honderd gulden          ¦ 2600, -  

2. Heide met bouwland en uitweg ter grootte van een hectare, zes aren,

zestig centiaren, uitmakende nommer 587, - alsvoren geschat op twee

honderd gulden                                                                                                                       200, -  

3. Idem ter grootte van drie hectaren, zeventien aren, zestig centiaren,

uitmakende nommers 585 en 586, - alsvoren geschat op drie honderd

vijf en zeventig gulden                                                                                                             375, -  

        b. Lichamelijk roerende goederen bij aangehecht procesverbaal van taxatie

omschreven en door den schatter Westhoff gewaardeerd op zes honderd

zeven en dertig gulden                                                                                                             637, -  

                                                                                                                                               fol. 3.

        c. Gelden in kas vijf en twintig gulden                                                                         ¦     25, -   

Totaal actief drie duizend acht honderd zeven dertig gulden                                                 ¦ 3837, -  

                                                                      Passief:

        a. Eene hypotheekschuld luidende oorspronkelijk ten behoeve van weduwe

Lambertus Johannes Boks, thans ten behoeve van Hendrikus Daams te

Apeldoorn en Antonia Daams te Almelo, groot drie honder vijftig gulden

¦   350, -

        b. eene dito, ten behoeve van dezelfde (laatstgenoemde) crediteuren

groot driehonderd gulden                                                                           300, -

Rentende beide hypotheken thans tegen vier en een half percent

sjaars, welke rente schuldig is van een Juli negentien honderd

twaalf tot den dag van scheiding, dus bedraagt vier en twintig

gulden zeven en dertig en een halve cent                                                       24,375

        c. aan huishoudelijke schulden is verschuldigd aan:

1. J.C. Metz, arts, acht en dertig gulden                                            38, -

2. H. Huis int Veld, timmerman twaald gulden vijf en tachtig cent                   12,85

3. A. Biesterbos, schoenmaker zeven gulden dertig cent                                 7,30

4. Weduwe Daams, in manufacturen honderd zes en twintig

gulden veertig en een halve cent                                                       126,405

5. A. Jonker, smid negen en vijftig gulden tachtig cent                        59,80

6. erven te Riele, molenaars vijf en vijftig gulden zeven cent                            55,07

7. G. de Bruin, timmerman zestien gulden twaalf cent                         16,12

8. P. Wagenaar, in kruidenierswaren en vrede artikelen

drie honderd een en veertig gulden vier en tachtig cent                     341,84

9. R.A. Visser, bakker en winkelier vijf honderd zeven en

zeventig gulden twintig cent                                                                         577,20

10. Notaris Becking, voor rijven zeven gulden                                     7, -

voor stobben, twee gulden vijftig cent                                                  2,50

allen te Vaassen.

        d.             Terwijl wordt gereserveerd:

voor kosten van beëediging der schatters                              /

                                                                                                                                               fol. 4.

met hun loon Vijftien gulden twintig cent                                                       15,20

voor kosten van gestaakte publieke veiling twintig gulden              20, -

voor kosten dezer Scheiding met verschotten an zegels,

kadastrale recherches, registratie, overschrijvings- en

inschrijvingsrechten, enzovoorts acht en zeventig gulden

vier en dertig cents                                                                                        78,34

Totaal Passief twee duizende twee en dertig gulden                                                               2032, -  


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 7.

Zoodat het zuivere saldo der huwelijksgoederengemeenschap bedraagt                         __________

achttien honderd vijf gulden                                                                                              ¦   1805, - 

                                                                                                                                     ========

En heeft de eerste Comparante hierna in handen van de heer Kantonrechter voornoemd den eed afgelegd: “dat zij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft, noch weet dat iets verduisterd is.”

Voorts verklaarden de Comparanten:

dat de helft van voorschreven zuiver saldo op negen honderd twee gulden vijftig cent

                                                                                                                                         ¦ 902,50

toekomt aan de Comparante Willempje Speldekamp, als de echtgenoote der

huwelijksgoederengemeenschap;

terwijl de wederhelft of negen honderd twee gulden vijftig cent                                            ¦ 902,50

uitmaakt de nalatenschap van den overledene Jan Montizaan, waartoe ieder der

genoemde kinderen is gerechtigd voor een tiende of negentig gulden vijf en

twintig cent                                                                                                                        ¦   90,25

Alsnu tot scheiding en verdeeling overgaande, verklaarden de Comparanten met

onderling goedvinden toe te scheiden aan en in het deel te leggen van:

        1. de eerste Comparante Willempje Speldekamp:

a. het vastgoed sub a.1. omschreven en uitgetrokken voor twee duizend

zes honderd gulden                                                                                                            ¦ 2600, -  

b. de roerende goederen sub b. bedoeld, ter waarde van zes honderd

zeven en dertig gulden                                                                                                             637, -  

c. de gelden in kas ad vijf en twintig gulden                                                                                25, -  

d. na te melden uitkeering van den comparant:

1. Heimen Montizaan ad twee honderd gulden                                                                        200, -  

2. Willem Montizaan ad drie honderd vijf en zeventig gulden                                                    375, -   

Samen drie duizend acht honderd zeven en dertig gulden                                                    ¦ 3837, -  

Zij neemt voor hare rekening de voldoening van het geheele Passief

ad twee duizend twee en dertig gulden                                       ¦ 2032, -

en zal uitkeeren:                                                                  /

                                                                                                                                               fol. 5.

1. aan de meerderjarige erfgenamen zes honderd

een en dertig gulden vijf en zeventig cent                                                     631,75

2. aan de minderjarigen twee honderd zeventig

gulden vi jf en zeventig cent                                                                        270,75

Samen twee duizend negen honderd vier en dertig                                 _________

gulden vijftig cent                                                                                                                2934,50

Zoodat zij zuiver geniet haar aandeel ad negen honderd twee gulden vijftig cent                 ¦   902,50

        2. den Comparant Heimen Montizaan:                                                                      =======

a. het vastgoed sub a. 2 omschreven voor twee honderd gulden                                            ¦ 200, -  

b. van de uitkeering door zijne moeder te doen negentig gulden vijf en twintig cent                    90,25 

Samen twee honderd negentig gulden vijf en twintig cent                                                     ¦ 290,25 

hij is slechts gerechtigd voor negentig gulden vijf en twintig cent                                                90,25 

doch keert het teveel ad twee honderd gulden bij deze uit aan zijn moeder                            ¦ 200, -  

        3. den Comparant Willem Montizaan:                                                                         ====== 

a. het vastgoed sub a. 3 omschreven voor drie honderd vijf en zeventig gulden                      ¦ 375, -  

b. van de uitkeering door zijne moeder te doen negentig gulden vijf en twintig cent                    90,25 

Samen vier honderd vijf en zestig gulden vijf en twintig cent                                                 ¦ 465,25 

hij is slechts gerechtigd voor negentig gulden vijf en twintig cent                                                90,25 

doch keert het teveel ad drie honderd vijf en zeventig gulden                                                 ¦ 375, -  

bij deze uit aan zijne moeder genoemd.                                                                               ====== 

       4. den Comparant Hendrik Montizaan en de lastgevers sub 1, 2, 3 en 4, elk van de uitkeering door hunne moeder en schoonmoeder te doen, een bedrag van negentig gulden vijf en twintig cent


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 8.

of juist ieders aandeel                                                                                                         ¦   90,25 

                                                                                                                                          ====== 

        5. elk van de minderjarigen Gerrit - Janna - en Willem Jan Montizaan, van de uitkeering door hunne moeder te doen een bedrag van negentig gulden vijf en twintig cent                                                  ¦   90,25 

of juist ieders aandeel                                                                                                         ====== 

En verklaarden de Comparanten: hiermde de gemelde huwelijksgoederengemeenschap en nalatenschap geheel te hebben gescheiden en verdeeld en elkaar te dier zake geheel te      /

                                                                                                                                               fol. 6.

kwiteeren en te dechargeeren;

dat de vaste goederen op de verkrijgers overgaan in den staat waarin zij zich bevinden, met alle lusten en lasten, rechten en bezwaren, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden;                                                                   

dat de grondlasten van een Januari laatstleden voor rekening van de nieuwe verkrijgers zijn;

dat de eerste Comparante all door haar te doene uitkeeringen aan de respectieve deelgenooten renteloos schuldig blijft, - welke uitkeeringen - voor zooveel de meerderjarige deelgenooten betreft niet zullen eischbaar zijn gedurende het leven van de eerste Comparante, tenzij bij haar eventueel hertrouwen of faillissement;

dat de uitkeeringen aan de minderjarigen zullen eischbaar zijn eene maand na opzegging en dat de eerste Comparante tot zekerheid daarvan, ten behoeve van de genoemde minderjarigen Gerrit - Janna - en Willem Jan Montizaan tot een bedrag van twee honderd zeventig gulden vijf en zeventig cent ¦ 270,75 voor hen tezamen, recht van hypotheek verleent op de haar bij deze toebedeelde vaste goederen en ieder dier Crediteuren onherroepelijk te machtigen om die onroerende goederen in het openbaar te verkoopen bij aldien zij in gebreke mocht zijn in de voldoening der aan hen verschuldigde uitkeering.

Partijen verklaarden tenslotte betrekkelijk voorschreven vaste goederen geene titels van aankomst, bewijzen van eigendom of overschrijvingen in de hypotheekregisters te kennen of te kunnen opgeven.

De heer Kantonrechter verklaarde deze scheiding goed te keuren.

De Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van den Heeren Robertus Marius Smith, klerk te Apeldoorn en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, te Vaassen wonende, beiden als getuigen, die met de Comparanten, den Heer Kantonrechter en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

W Speldekamp                                                                                                     J. Creutz                     

H Montizaan                                                                                                   R.. M. Smith                            

H Montizaan

W Montizaan                                J J van Wijk                                          J.H.B. Becking                  

                                                                                                                                               notaris                           


Genealog   VI - q                                                                             NA blad 9.

                                                                    Volmacht.

Ondergeteekenden:

1. Jan Montizaan, kleermaker te Vaassen

2. Gerrit Horst, Landbouwer te Heerde, in gemeenschap van goederen gehuwd met Dirkje Montizaan

3. Gerrit de Bruin, timmerman te Vaassen, als voren gehuwd met Wilhelmina Montizaan.

4. Reintje Montizaan, dienstbode, wonende te Vaassen,

verklaren bij deze last te geven aan Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider wonende te Vaassen,

speciaal om hen te vertegenwoordigen in den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen hunne ouders en schoonouders Willempje Speldekamp, landbouwster te Vaassen en wijlen Jan Montizaan, overleden aldaar 19 april 1912, zoomede in de nalatenschap van laatstgenoemde;

daartoe inventaris te doen opmaken, scheidingen en verdeelingen te helpen tot stand brengen, toedeelingen te doen en te ontvangen, kwitantie en décharge te verleenen, uitkeeringen tegoed te houden en voorwaarden daarvoor te bepalen en voorts ter vereffening van dien boedel en nalatenschap al datgene te doen of te doen verrichten, wat ondergeteekenden - zelf handelende - zouden kunnen, mogen of moeten doen, alles met macht van substitutie en belofte van goedkeuring onder verband als naar de wet.

                                                                                                                    Geteekend   Mei 1913.                 

                                                                                                                                    J Montizaan                                

                                                                                                                                     G. de Bruin                               

                                                                                                                                 R.. Montizaan                           

                                                                                                                                         G. Horst                                   

Voor echt erkend:

       H Montizaan

     R. M. Smith

        J.J. van Wijk

                    J.H.B. Becking                  

                                                                                                                                               notaris                                                                                                             

 


Genealog   VI - q                                                                            NA blad 10.

Ondergeteekenden:                                                                                                                 fol. 1.

1. Gerrit Herman Westhoff, zonder beroep

2. Evert van Delden Evertszoon, idem

3. Gradus Harleman, landbouwer, allen te Vaassen

als deskundigen door belanghebbenden benoemd en als zoodanig op 9 april 1913 door den Heer Kantonrechter te Apeldoorn beëedigd ter waardeering:

alle drie: der onroerende goederen en de eene bovendien der lichamelijke roerende goederen, behoorende tot de nog onverdeelde huwelijksgoederengemeenschap, bestaan hebbende tusschen Willempje Speldekamp landbouwster te Vaassen en wijlen Jan Montizaan overleden 19 april 1912, zoomede tot de nalatenschap van laatstgenoemde, verklaren te hebben gewaardeerd:

alle drie: de onroerende Goederen gelegen op het Laar te Vaassen, kadastraal bekend aldaar in Sectie E, als:

1. Een Bouwplaatsje bestaande uit: huis, schuur, kookhuis, bouw- en weiland, heide en dennenbosch, ter grootte van 1 hectare, 98 aren, 50 centiaren, uitmakende nrs 944, 474, 276, 945, 440 en 439, - op         ¦ 2600, -  

2. Heide met bouwland en uitweg ter grootte van 1 hectare, 6 aren, 60 centiaren,

uitmakende nrs 587 op                                                                                                            200, -  

3. Idem ter grootte van 3 hectaren, 17 aren, 60 centiaren, uitmakende nrs 585 en

586 op                                                                                                                                   375, -   

Samen op Drie duizend een honderd vijf en zeventig gulden                                                ¦ 3175, -  

en de eerste de volgende roerende goederen:                                                        ======= 

kabinet met vaasjes op                                                                                                          ¦ 30, -  

kastje                                                                                                                                  13, -  

5 stoelen                                                                                                                                   6,25 

2 tafels                                                                                                                                      3,50 

klok                                                                                                                                         10, -  

lamp, schilderijen en spiegel                                                                                                        5, -  

potkachel met toebehooren                                                                                                       4,50 

fornuis                                                                                                                                        9, -  

glas en aardewerk                                                                                                                      4, -  

3 bedden met toebehooren                                                                                                       30, -  

2 tonnen en 2 potten                                                                                                                 2,50 

potten en pannen                                                                                                                        2, -  

                                                                                                                                               fol. 2.

2 emmers                                                                                                                                   2, -  

manskleederen                                                                                                                         15, -  

vrouwenkleederen                                                                                                                   14,75

een paard                                                                                                                               100, -  

een koe                                                                                                                                  130, -  

een kalf                                                                                                                                    25, -  

een varken                                                                                                                               10, -  

36 kippen                                                                                                                                 40, -  

wagen                                                                                                                                      55, -  

kar                                                                                                                                             5, -  

ploeg en eggen                                                                                                                         12, -  

paardetuig                                                                                                                                  6, -  

schop en grepen                                                                                                                         4, -  

kruiwagen                                                                                                                                  2, -  

fornuispot                                                                                                                                 7,50

slijpsteen                                                                                                                                   1,50

gavels en harken                                                                                                                       1,50

brandhout                                                                                                                                   3, - 


Genealog   VI - q                                                                            NA blad 11.

mest                                                                                                                                         20, - 

rogge op het land                                                                                                                      30, - 

stroo                                                                                                                                          9, - 

aardappelen                                                                                                                             20, - 

snijtrog met mes                                                                                                                         4, -  

Samen op zes honderd zeven en dertig gulden                                                                      ¦ 637, - 

                                                           Geteekend April 1912

                                                                 G H Westhoff

                                                                     E van Delden

                                                                    G harleman

 

Geregistreerd te Apeldoorn den vijfden Juni 1900 dertien, deel 59 folio 129 recto vak 5.

Een blad, een renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

¦ 1,20                                                                                                             De ontvanger                        

 


Genealog   VI - q                                                                            NA blad 12.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5928.                                                                                                                          fol. 1.

Heden den Achtsten October van het jaar negentien honderd dertien, compareerden te Vaassen voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

Nº 2066.          Jan Horst, landbouwer wonende te Emst, en

Willempje Speldekamp, landbouwster wonende te Vaassen (weduwe van Jan Montizaan);

de Comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, dat zij terzake van hun voorgenomen huwelijk de volgende Huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt:

Artikel Een. Er wordt slechts bedongen, dat er zal bestaan gemeenschap van Winst en Verlies, geregeld bij artikel 210 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel Twee. Het lijflinnen, de kleederen en lijfssieraden, later bij ieder der echtgenooten in gebruik, worden geacht in de plaats te zijn getreden van die, welke door hen respectievelijk bij het aangaan van het huwelijk worden bezeten, zonder dat er vergoeding of verrekening wegens hoogere of lagere waarde zal plaats hebben.

Artikel Drie. Een prijs of premie eventueel vallende op een aan één der echtgenooten persoonlijk toebehoorend lotaandeel in eene geldleening welke geheel of gedeeltelijk bij loting wordt afgelost, behoort tot de bedongene gemeenschap van winst en verlies.

Artikel Vier. Indien eenige zaak aan de vrouw persoonlijk toebehoorende, later mocht blijken niet meer aanwezig te zijn, is - voor het geval geene wederbelegging met medewerking der vrouw heeft plaats gehad - de gemeenschap gehouden om eene dergelijke zaak van gelijke grootte en gelijke waarde daarvoor in de plaats te geven of om de som geld voor de niet meer aanwezige zaak ontvangen terug te geven, een en ander ter keuze der vrouw.

Artikel Vijf. De man moet zorgen, dat van de goederen aan de vrouw bij erfenis, legaat of schenking opkomende, door behoorlijke beschrijving blijkt en daarvan aanteekening te houden.

Bij gebreke van bedoelde beschrijving is de vrouw bevoegd om van het bestaan en de waarde dier goederen zelfs door getuigen en desnoods door de algemeene bekend-                 /

                                                                                                                                               fol. 2.

heid te doen blijken.

Artikel Zes. Handelingen waardoor de eene echtgenoot, ook zonder kwade trouw en zonder blijkbaar opzet, zich ten koste van den andere heeft bevoordeeld, moeten na de ontbinding der gemeenschap worden vergoed.

Artikel Zeven. De vrouw en hare erfgenamen hebben het recht afstand te doen van den gemeenschappelijken boedel op de wijze in de gevallen en met de gevolgen als in de derde afdeeling van den zevenden titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

Artikel Acht. Alleen voor het geval het huwelijk door den dood mocht worden ontbonden, verklaarden de Comparanten elkander te benoemen tot erfgenaam van dat gedeelte hunner respectieve nalatenschap als waarover de wet aan hen de vrije beschikking laat.

De Comparanten verklaarden te erkennen, dat bij het aangaan van het huwelijk in eigendom bezit:

de Comparant Jan Horst:

                                                                       Baten:

a. Roerende goederen, als:

een neurende koe ter waarde van twee honderd gulden                                                        ¦ 200, -   

een stierkalf negentig gulden                                                                                                      90, -  

drie varkens, een honderd gulden                                                                                            100, -  

acht en twintig kippen, dertig gulden                                                                                          30, -  

deelgereedschap, vijf en twintig gulden                                                                                      25, -  

hooi en rogge honderd vijf en dertig gulden                                                                              135, -  

aardappelen veertig gulden                                                                                                        40, -  

keukengerei met glas en aardewerk, vijf en twintig gulden                                                          25, -  

brandstof, acht gulden                                                                                                                 8, -  

kabinet, vijftien gulden                                                                                                              15, -  


Genealog   VI - q                                                                            NA blad 13.

acht stoelen en tafel, twaalf gulden                                                                                             12, -  

klok, vijf gulden                                                                                                                          5, -  

lamp, vijf gulden                                                                                                                         5, -  

spiegels en schilderijen, vier gulden                                                                                              4, -  

twee bedden met toebehooren tachtig gulden                                                                            80, -  

linnen en katoen, twintig gulden                                                                                                 20, -   

Totale waarde der roerende goederen zeven honderd vier en negentig gulden                        ¦ 794, -  

b. Onroerende goederen, als:                                                                                              ====== 

Een Bouwplaatsje gelegen te Emst en gedeeltelijk te Vaassen, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene in Sectie N nommers 721 en 835 en gemeente Vaassen in Sectie E nommer 1078, als dennen, huis, bouw- en wei-                          /

                                                                                                                                               fol. 3.

land, hakhout, heide in ontginning en uitweg, samen ter grootte van twee hectaren, zeventien aren, acht en zestig centiaren.

                                                                      Lasten:

aan G.H. Westhoff te Vaassen voor geleend geld Een honderd vijftig gulden                         ¦ 150, -  

rentende tegen vier ten honderd op twee Januari

aan P. Wagenaar te Vaassen voor gekochte koeken zes en dertig gulden                                   36, -  

aan den notaris Becking te Vaassen voor publiek gekochte hout- en

veldgewassen een en zestig gulden tien cent                                                                             61,10

de Comparante Willempje Speldekamp:

                                                                       Baten:                                                                      

a. Een Bouwplaatsje gelegen op het Laar te Vaassen, bestaande uit: huis, schuur, kookhuis, bouw- en weiland, heide en dennenbosch ter grootte van een hectare, acht en negentig aren, vijftig centiaren, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E uitmakende nommers 944, 474, 276, 945, 440 en 439.

b. Roerende goederen, als:

kabinet en kastje met vaasjes ter waarde van drie en veertig gulden                                      ¦   43, -  

vijf stoelen en twee tafels, negen gulden vijf en zeventig cent                                                       9,75

klok, lamp, spiegel en schilderijen, vijftien gulden                                                                       15, -  

fornuis en potkachel met toebehooren, dertien gulden vijftig cent                                              13,50

glas en aardewerk en keukengerei, tien gulden vijftig cent                                                         10,50

drie bedden met toebehooren dertig gulden                                                                               30, -  

een paard, honderd gulden                                                                                                      100, -  

een koe, honderd dertig gulden                                                                                               130, -  

een kalf, vijf en twintig gulden                                                                                                    25, -  

een varken, veertig gulden                                                                                                         40, -  

zes en dertig kippen, veertig gulden                                                                                           40, -  

wagen, kar, ploeg, eggen, twee en zeventig gulden                                                                     72, -  

paardetuig zes gulden                                                                                                                  6, -  

deelgereedschap twintig gulden vijftig cent                                                                               20,50

brandstof drie gulden                                                                                                                  3, -  

mest, twintig gulden                                                                                                                  20, -  

rogge en stroo en aardappelen en hooi, twee honderd gulden                                                   200, -  

Totale waarde der roerende goederen zeven honderd acht en zeventig gulden                      _______

vijf en twintig cent                                                                                                              ¦ 778,25

                                                                      Lasten:                                                         ======

aan R.A. Visser te Vaassen een hypotheekschuld groot vijftien honderd gulden, rentende vier een vierde ten honderd op een Juli                                  /

                                                                                                                                               fol. 4.

aan hare kinderen Jan - Dirkje - Hendrik - Wilhelmina - Heimen - Willem - Reintje - Gerrit - Janna en Willem Jan Montizaan tezamen een bedrag van negen honderd twee gulden vijftig

 


Genealog   VI - q                                                                            NA blad 14.

cent  ¦ 902,50 zijnde de aan hen schuldig gebleven uitkeering als erfgenamen der nalatenschap huns vaders.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Herman Westhoff, zonder beroep en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met de Comparanten en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

J Horst

W Speldekamp

G H Westhoff

    J.J. van Wijk

                                       J.H.B. Becking                  

                                                 notaris                        

 

Geregistreerd te Apeldoorn den dertienden October 1900 dertien, deel 129 folio 120 recto

vak 5. Twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens huw. voorwaarden ¦ 5, = , wegens test. beschikking ¦ 3,60 , samen acht gulden zestig cent.

¦ 8,60                                                                                                             De ontvanger              

 


Genealog   VI - q                                                                 M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.                                                            fol. 1.

IV 6/8187.                               I                       Memorie van aangifte voor het Recht

Reg. Vbis /19 - 114 - 89.                                   van Successie der nalatenschap van

mem. inged. 28 Decb. 1912.                             Jan Montizaan, overleden 19 April

Dagreg. dl.23. nº 3/1268.                                 1912.

 

Geven aan ten kantore voor het recht van Successie te Apeldoorn, ondergeteekenden:

        1. Willempje Speldenkamp, landbouwster te Vaassen, weduwe van Jan Montizaan, als moeder-voogdesse over hare minderjarige kinderen Gerrit - Janna - en Willem Jan Montizaan

        2. Jan Montizaan, kleermaker te Vaassen

        3. Gerrit Horst, landbouwer te Heerde, in gemeenschap van goederen gehuwd met Dirkje Montizaan

        4. Hendrik Montizaan, fabrieksarbeider te Vaassen

        5. Gerrit de Bruin, timmerman aldaar, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Wilhelmina Montizaan

        6. Heimen Montizaan, landbouwer te Vaassen

        7. Willem Montizaan, fabrieksarbeider aldaar

        8. Reintje Montizaan, dienstbode aldaar.

domicilie stellende ten kantore van den notaris Becking te Vaassen;

dat op den 19 April 1912 te Vaassen - zijne laatste woonplaats - ab intestato is overleden

Jan Montizaan   (ook Junior genoemd)

in leven fabrieksarbeider en in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met de aangeefster sub 1.

dat de overledene tot zijne eenige erfegenamen heeft nagelaten zijne tien uit dat huwelijk geboren kinderen, zijnde Jan - Dirkje - Hendrik - Wilhelmina - Heimen - Willem - Reintje - Gerrit - Janna - en Willem Jan Montizaan voornoemd, ieder voor een tiende gedeelte zijner nalatenschap;

cf                      dat het Actief dier nalatenschap bedraagt ¦ 2000, - en het zuiver saldo daarvan ¦ 1530, -

Scheiding gereg.     dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en

3 Juni 1913 IV/128.    dat door dit overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen;

dat hij geen zaken van derden onder zijne bewaring had en geen afstand, overdracht of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden;                       /

                                                                                                                                     fol. 2.

dat tot het Actief zijner nalatenschap behoort de onverdeelde helft in de navolgende onroerende goederen:

reg. 50.             Een huis met schuur, kookhuis, bouw- en weiland, dennenbosch, heide en uitweg

art. 8.               gelegen te Vaassen kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie E nrs 439, 440, 945,         1408           276, 474, 944, 586, 585 en 587, ter grootte van 6 hectaren, 22 aren, 70 centiaren.         

                                                                                                   Geteekend November 1912                    

                                                                                                       Willempje Speldenkamp                                

                                                                                                                      Jan Montizaan                                            

                                                                                                                                G. Horst                                                     

                                                                                                                        Hk Montizaan                                           

                                                                                                                            G de Bruin                                              

                                                                                                                         H Montizaan                                            

                                                                                                                         W Montizaan                                             

                                                                                                                          R Montizaan