Genealog VI - p blad 1.

GA Voorst 1995.02.27.

Bevolkingsregister Voorst Kerspel Terwolde/ Nijbroek deel 17 blad 99.

Montizaan Maria v n.v. 1847 Epe O meid komt op 04-06-1872 uit Epe

Rika v n.v. 12-01-1851 O

Maria gaat terug naar Epe op 07-04-1874 en Rika op 03-04-1875.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XII 1871 - 1880 p.251.

1. Huisman Lambert m Hoofd 23-08-1839 Epe H NH landbouwer

2. Montizaan Maria v vrouw 24-04-1847 H

3. Huisman Hendrik m zoon 24-02-1875 Vaassen O

4. Jan m 10-12-1876 O

5. Hendrik m neef 14-03-1877 O

6. Gijsje v dochter 05-12-1879 O

Het gezin woont op Vaasbroek 338.

 

Idem deel XIX p. 297. 1881 - 1900

1 t/m 6 als boven.

7. Huisman Hendrika v dochter 05-07-1884 Vaasen O NH

3 en 4 gaan op 22-06-1899 naar Apeldoorn. 6 gaat op 03-11-1899 naar Apeldoorn.

 

Idem deel XXVI p. 256. 1900 - 1920.

1, 2, 5 en 7 als boven. 1 overlijdt op 26-11-1918.

2 gaat inwonen bij dochter Gijsje die inmidels gehuwd is met Willem de Weerde. (p. 627.)

7 trouwt op 18-06-1910 met Bartus Vaartman.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 25. d.d. 2 mei 1874.

Lambert Huisman, oud 34 jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Vaassen onder Epe, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Huisman en van Gijsje Kasteel, beide te Vaassen overleden, en

Maria Montizaan, oud 27 jaar, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Vaassen, doch voor minder dan 6 maanden gewoond hebbende te Terwolde onder Voorst, meerderjarige dochter van de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Kamphuis, beiden dagloners te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Gerrit Vosselman, oud 42 jaar, van beroep landbouwer te Epe

2. Gerrit Beekhuis, oud 27 jaar, van beroep landbouwer te Epe

3. Gerrit Bijsterbosch, oud 38 jaar, van beroep winkelier te Heerde

4. Roelof Bijsterbosch, oud 44 jaar, van beroep landbouwer te Heerde

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom en de vier getuigen. De bruid en haar ouders konden niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 104. d.d. 24 augustus 1839.

Hendrik Huisman, oud 38 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Geesje Kasteel, alhier op 23 augustus 1839 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Lambert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Arends Scheidemans, oud 69 jaar, van beroep veldwachter te Vaassen, en van Frederik van Overbeek, oud 31 jaar, van beroep kastelein te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen, de vader kon niet schrijven.

 


Genealog VI - p blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 48. d.d. 25 februari 1875.

Lambert Huisman, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 27 jaren, zijne huisvrouw, alhier op woensdag 24 februari 1875 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Huisman, oud 44 jaar, van beroep daglooner, en van Hendrikus Montizaan, oud 42 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 266. d.d. 11 december 1876.

Lambert Huisman, oud 37 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, landbouwster, oud 29 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zondag 10 december 1876 des avonds ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albert Huisman, oud 32 jaar, van beroep landbouwer, en van Johannes van den Esschert, oud 27 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 270. d.d. 6 december 1879.

Lambert Huisman, oud 40 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Maria Montizaan, zonder beroep, oud 32 jaren, zijne huisvrouw, alhier op vrijdag 5 december 1879 des voormiddags ten half elf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Gijsje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Derk van Voorst, oud 56 jaar, van beroep daglooner te Epe, en van Jan Nijhof, oud 42 jaar, van beroep klompenmaker te Olst.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 124. d.d. 5 julij 1884.

Lambert Huisman, oud 44 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote, Maria Montizaan, oud 37 jaren, landbouwster alhier op zaturdag 5 julij 1884 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Jonker, oud 37 jaar, van beroep ambtsbode, en van Coenradus Johannes Durand, oud 27 jaar, van beroep schilder, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 168. d.d. 27 november 1918.

Gerrit de Weerd, oud 50 jaar, van beroep arbeider en Hendrik Johannes Marinus Cieraad, oud 43 jaar, van beroep boekhandelaar, beide wonende te Vaassen, die verklaren dat op 26 november 1918 om des namiddags tien uur is overleden Lambert Huisman, van beroep landbouwer, oud 79 jaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van Hendrik Huisman en Gijsje Kasteel, beiden overleden, gehuwd met Maria Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 41. d.d. 7 maart 1927.

Tijmen van de Vlekkert, oud 66 jaar, van beroep landbouwer te Vaassen en Albertus van Vemde, oud 54 jaar, van beroep huisschilder te Epe, die verklaren dat op 7 maart 1927 om des voormiddags half zes uur is overleden Maria Montizaan, zonder beroep, oud 79 jaar, geboren en wonende te Vaassen, dochter van Jan Montizaan en Hendrika Kamphuis, beiden overleden, weduwe van Lambert Huisman.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog VI - p blad 3.

Notarile akten, waarbij Maria Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

2 = transcriptie van een akte;

3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris J.H.B.Becking te Vaassen van 1898 t/m 1915.


Inv. nr.

 

Datum

 

Omschrijving

 

 

 

Vindplaats

5927/ 1827

 

22-02-1912

 

Testament van Lambert Huisman.

 

1

 

VI - p

5927/ 1828

 

22-02-1912

 

Testament van Maria Montizaan.

 

1

 

VI - p

5927/ 1882

 

29-07-1912

 

Herroeping van testament door Lambert Huisman.

 

1

 

VI - p

5927/ 1886

 

01-08-1912

 

Herroeping van testament door Maria Montizaan.

 

1

 

VI - p


 

 


Genealog VI - p NA blad 1.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5927. fol. 1.

 

Heden den twee en twintigsten Februari negentien honderd twaalf, compareerde te Vaassen voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 1827. Lambert Huisman, landbouwer, wonende te Vaassen, aan mij notaris bekend;

die ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijnen uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven, zooals die zakelijk aan mij notaris door den erflater is opgegeven en hier volgt:

Ik herroep al mijne vroegere testamenten

Ik legateer aan mijnen zoon Jan Huisman, landbouwer wonende te Vaassen, mijne

onverdeelde helft in de navolgende Onroerende goederen gelegen te Vaassen en bestaande

uit bouwland, huis en erf, weiland en hakhout, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie B nommers: 188, 189, 190, 191, 192, 886, 887, 592, 746, 593 en 747 samen ter grootte van een hectare, vier en dertig aren, acht centiaren, - onder den last om voor die helft in mijne

nalatenschap in te brengen de som van Een Duizend vijftig gulden.

De voormelde opgaaf van dezen uitersten wil aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen door den erflater gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, zoo heeft de erflater, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, zijnen uitersten wil nader zakelijk aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uiterste wil door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan den erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris in diezelfde tegenwoordigheid aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, hetgeen door hem dadelijk toestemmend is beantwoord.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacob /

fol. 2.

Eilander winkelier en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met den testateur en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend.

L Huisman

J. Eilander

J J van Wijk

J H B Becking

notaris

 

Herroepen 29 Juli 1912 acte n 1882.

 


Genealog VI - p NA blad 2.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5927. fol. 1.

 

Heden den twee en twintigsten Februari negentien honderd twaalf, compareerde te Vaassen voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 1828. Maria Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen, echtgenoote van Lambert Huisman, aan mij notaris bekend;

die ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, haren uitersten wil heeft verleden, dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven, zooals die zakelijk aan mij notaris dor de erflaatster is opgegeven en hier volgt:

Ik herroep al mijne vroegere testamenten

Ik legateer aan mijnen zoon Jan Huisman, landbouwer wonende te Vaassen, mijne

onverdeelde helft in de navolgende Onroerende goederen gelegen te Vaassen en bestaande

uit bouwland, huis en erf, weiland en hakhout, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie B nommers: 188, 189, 190, 191, 192, 886, 887, 592, 746, 593 en 747 samen ter grootte van een hectare, vier en dertig aren, acht centiaren, - onder den last om voor die helft in mijne

nalatenschap in te brengen de som van Een Duizend vijftig gulden.

De voormelde opgaaf van dezen uitersten wil aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen door de erflaatster gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, zoo heeft de erflaatster, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren uitersten wil nader zakelijk aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven.

Daarna is deze uiterste wil door mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen aan de erflaatster voorgelezen en na die voorlezing is door mij notaris in diezelfde tegenwoordigheid aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, hetgeen door haar dadelijk toestemmend is beantwoord. /

fol. 2.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacob Eilander winkelier en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend, hebbende de testatrice niet mede geteekend, aangezien zij verklaarde zulks niet te kunnen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

 

J. Eilander

J J van Wijk

J H B Becking

notaris

 

Herroepen bij acte gep. 1 Aug 12 n 1886.

 


Genealog VI - p NA blad 3.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5927. fol. 1.

 

Heden den negen en twintigsten Juli negentien honderd twaalf, compareerde te mijnen kantore te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in

tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 1882. Lambert Huisman, landbouwer, wonende te Vaassen, aan mij notaris bekend;

die verklaarde te herroepen alle door hem vr heden gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacob Eilander winkelier en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met den Comparant en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend.

L Huisman

J. Eilander

J J van Wijk

J H B Becking

notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den eersten Augustus 1900 twaalf deel 127 folio 68 recto vak 8 een blad geen renvooi, ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

1,20 De Ontvanger.

 


Genealog VI - p NA blad 4.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5927. fol. 1.

 

Heden den Eersten Augustus des jaars negentien honderd twaalf, compareerde te mijnen kantore te Vaassen, voor mij Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

N 1886. Maria Montizaan, zonder beroep, wonende te Vaassen, echtgenoote van Lambert Huisman, aan mij notaris bekend;

die verklaarde te herroepen alle door haar vr heden gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

Waarvan acte in minuut is gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Jacob Eilander winkelier en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen, als getuigen, die met mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing van het geheel hebben geteekend, hebbende de Comparante niet mede geteekend, aangezien zij verklaarde zulks niet te kunnen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

 

J. Eilander

J J van Wijk

J H B Becking

notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den vijfden Augustus 1900 twaalf deel 127 folio 68 recto vak 5. Een blad n renvooi, ontvangen voor recht een gulden twintig cent.

1,20 De Ontvanger.

 


Genealog VI - p M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn. Film 32. nr. 377. fol. 1.

Reg 4 succ. 7/5268. Memorie van aangifte voor het

Mem. ingeleverd 19 mei 1919 recht van successie der nalatenschap

dagr. del 24 f. 67 recto n 3/3792. van Lammert Huisman, overleden

Taf. 5bis deel 21. te Vaassen 26 November 1918, volgens

fo. 65 n 19. sterflijst Lambert

 

Geven aan ten kantore voor het recht van successie te Apeldoorn, ondergeteekenden:

1. Hendrik Huisman

2. Jan Huisman

3. Willem de Weerd, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Geesje Huisman

4. Bertus Voortman, alsvoren gehuwd met Hendrika Huisman , -

allen landbouwers wonende te Vaassen;

domicilie kiezende ten kantore van notaris Becking aldaar;

dat op 26 November 1918 te Vaassen - zijn laatste woonplaats - ab intestato is overleden

Lammert Huisman

in leven landbouwer en in gemeenscap van goederen gehuwd met Maria Montizaan;

dat de overledene tot eenige erfgenamen bij versterf naliet zijn 4 uit gemeld huwelijk geboren kinderen sub 1 en 2 en de vrouwen sub 3 en 4 genoemd, ieder voor e gedeelte;

dat het actief der nalatenschap bedraagt 3045, - en het zuiver saldo daarvan

2930, -

roerend goed ver- dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en

kocht bij akte ger. door zijn overlijden geen periodieke uitkeeringen zijn vervallen of bij opvolging zijn

22 Februari 1919 overgegaan; dat hij geene zaken van derden onder zijn bewaring had en geen afstand,

dl 65 f 58 recto overdracht, schenking of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden;

vak 3. dat de aangevers, zoo wat henzelf betreft, als - voor zoover aan hen bekend is - wat aangaat hunne echtgenooten, in geenerlei vorm van den erflater eenige aan recht onderworpen

Vg verkocht bij schenking in den zin der successiewet hebben ontvangen;

akte ger.10 Febr. dat het aan hen niet bekend is, dat tengevolge van het overlijden van den erflater, uitkeering

1919 dl 142 f 158 in kapitaal of rente moet plaats hebben, krachtens eene overeenkomst van

verso vak 1. levensverzekering.

dat tot het actief behoort de onverdeelde helft in bouwland, huis en erf, weiland en hakhout

Reg. 50 9/5669 te Vaassen, kadastraal bekend aldar in sectie B n 188, 189, 190 ,1919, 192, 886, 887, 592,

art. 810. 746, 593, 747, groot 1 hektare, 34 aren, 8 centiaren.

Geteekend Mei 1919

J. Huisman

H. Huisman

B. Voortman

W. de Weerd