Genealog   VI - o                                                                                    blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe    deel VII p. 589. !861 - 1870

1. van Voorst  Peter        m hoofd 30-08-1846 Vaassen H   NH klompenmaker

2. Montizaan   Berendina v vrouw 01-10-1844 Epe       H     “

3. van Voorst  Cornelis    m zoon  04-10-1867 Vaassen        “

4.          “         Jan           m    “     04-02-1869       “             ”

1 en 2 trouwen op 25-05-1867.

 

Idem deel XIII p. 593.   1871 - 1880

1 t/m 4 als boven.

5.  van Voorst  Lambertus  m zoon     03-06-1871 Vaassen   NH            + 02-08-1872

6.           “        Hendrika     v dochter 15-07-1873      “           ”

7.           “        Lamberdina v      “      22-06-1877       “           ”              + 02-06-1879

8.           “        Lambertus   m zoon    22-05-1880       “

 

Idem deel XX   1881 - 1900 p. 724.

1 t/m 4 als boven.

5.  van Voorst   Hendrika    v dochter 15-07-1873 Vaassen    NH

6.           “          Lambertus m zoon     22-05-1880       “           ”

7.           “          Peter         m     “       14-06-1885       “           ”

4 gaat op 30-05-1888 naar Voorst en keert op 31-07-1889 terug en gaat op 15-05-1891 weer naar Voorst. 5 gaat op 11-09-1889 naar Apeldoorn.  6 gaat op 23-11-1899 naar Apeldoorn.

 

Idem deel XXVII Vaassen 1900 - 1920

1 en 2 als boven.

3. van Voorst  Peter   m zoon 14-06-1885 Vaassen NH                           +   11-07-1904

Het gezin woont op Hegge 244.   1 overlijdt op 11-07-1914. 2 overlijdt op 24-01-1911.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 21. d.d. 25 mei 1867.

Peter van Voorst, oud 20 jaar, van beroep klompenmaker, geboren en wonende te Vaassen onder Epe, minderjarige zoon van de echtelieden Cornelis van Voorst, papiermaker en van Lammertje van Emst, zonder beroep, beide te Vaassen wonende, en

Berendina Montizaan, oud 22 jaar, van beroep dagloonster, geboren en wonende te Epe, minderjarige dochter van de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Kamphuis, beide dagloners te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Barteld de Boer, oud 68 jaar, van beroep kleermaker, oom van de bruidegom

2. Hendrikus Lammens, oud 52 jaar, van beroep schoenmaker

3. Hendrikus Montizaan, oud 44 jaar, van beroep horlogiemaker

4. Gerrit van Zwart, oud 64 jaar, van beroep bode

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom en de vier getuigen. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid konden niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 106. d.d. 31 augustus 1846.

Cornelis van Voorst, oud 32 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Lammertje van Emst alhier op 30 augustus 1846 des nachts ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Peter gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wolter Zonnenberg, oud 32 jaar, van beroep klompenmaker te Oene, en van Lambert Voorhorst, oud 28 jaar, van beroep gedelegeerd ontvanger te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog   VI - o                                                                                    blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 174. d.d. 5 october 1867.

Peter van Voorst, oud 20 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, zonder beroep, oud 23 jaren, zijne huisvrouw, alhier op vrijdag 4 october 1867 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Cornelis gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 34 jaar, van beroep horologiemaker, en van Gerrit van Laar, oud 64 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 23. d.d. 5 februarij 1869.

Peter van Voorst, oud 22 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, dagloonster, oud 24 jaren, zijne huisvrouw, alhier op donderdag 4 februarij 1869 des namiddags ten twee uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Barteld de Boer, oud 69 jaar, van beroep kleermaker, en van Arend Gerrits van Apeldoorn, oud 61 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 100. d.d. 5 junij 1871.

Peter van Voorst, oud 24 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, zonder beroep, oud 26 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zaterdag 3 junij 1871 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Lambertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Aat Keizer, oud 68 jaar, van beroep daglooner, en van  Lammert Visser, oud 23 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 107. d.d. 3 augustus 1872.

Derk Veldhuis, oud 47 jaar, van beroep daglooner en Barend Nijhof, oud 39 jaar, van beroep daglooner, beide wonende alhier, die verklaren dat op vrijdag 2 augustus 1872 om des voormiddags tien uur is overleden Lambertus van Voorts, oud 13 maanden, geboren  en wonende te Vaassen onder Epe, zoon van Peter van Voorst, klompenmaker en van Berendina Montizaan, zonder beroep, echtelieden wonende te Vaassen onder Epe .

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 141. d.d. 16 julij 1873.

Peter van Voorst, oud 26 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, dagloonster, oud 28 jaren, zijne huisvrouw, alhier op dingsdag 15 julij 1873 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gradus Hamelink, oud 58 jaar, van beroep blaauwverwer te Vaassen, en van Frederik van Schooten, oud 47 jaar, van beroep koopman, te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 140. d.d. 22 junij 1877.

Peter van Voorst, oud 30 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, zonder beroep, oud 32 jaren, zijne huisvrouw, alhier op donderdag 21 junij 1877 des namiddags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornaam Lamberdina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dries van Assen, oud 31 jaar, van beroep daglooner, en van Hendrikus Montizaan, oud 44 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.


Genealog   VI - o                                                                                    blad 3.

BS Epe Overlijdensacte nr. 115. d.d. 3 junij 1879.

Peter Brummel, oud 29 jaar, van beroep landbouwer en Jacobus Mulder, oud 26 jaar, van beroep fabriekarbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op maandag 2 junij 1879 om des voormiddags één uur is overleden Lamberdina van Voorts, oud 23 maanden, geboren  en wonende te Vaassen onder Epe, dochter van de echtelieden Peter van Voorst en van Berendina Montizaan, beiden landbouwers wonende te Vaassen onder Epe .

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 121. d.d. 24 mei 1880.

Peter van Voorst, oud 33 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Berendina Montizaan, zonder beroep, oud 35 jaren, zijne huisvrouw, alhier op zaterdag 22 mei 1880 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Lambertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van den Esschert, oud 29 jaar, van beroep landbouwer, en van Gerrit Jan Jonker, oud 33 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 126. d.d. 15 juni 1885.

Peter van Voorst, oud 38 jaar, van beroep klompenmaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Berendina Montizaan, oud 40 jaren, dagloonster, alhier op zondag 14 juni 1885 des voormiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Peter gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bart Johannes ter Haar, oud 24 jaar, van beroep timmerman,  en van Gerrit Jan Jonker, oud 38 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 95. d.d. 12 juli 1904.

Gerrit van Eek, oud 64 jaar, van beroep landbouwer en Gerrit Jan Jonker, oud 57 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Epe, die verklaren dat op maandag 11 juli 1904 om des voormiddags half twee uur is overleden Peter van Voorts, ten huize zijner ouders te Vaassen, van beroep daglooner, oud 19 jaar, geboren  en wonende te Epe, ongehuwd, zoon van Peter van Voorst, daglooner, en van Berendina Montizaan, zonder beroep, beiden wonende te Epe .

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 11. d.d. 26 januari 1911.

Laurens Zweet, oud 40 jaar, van beroep vrachtrijder en Adriaan Huijssen, oud 37 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 24 januari 1911 om des voormiddags tien uur is overleden Berendina Montizaan, zonder beroep, oud 66 jaar, geboren  en wonende te Epe, dochter van Jan Montizaan en Hendrika Kamphuis, beiden overleden, gehuwd met Peter van Voorst.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 293. d.d. 13 juli 1914.

Wilhelmus Johannes Machielsen, oud 48 jaar, van beroep landbouwer en Hendrik Muis, oud 40 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op zaterdag 11 juli  1914 om des voormiddags een uur is overleden ten huize van Jan van Voorst te Wenum, Peter van Voorst, van beroep arbeider, oud 67 jaar, geboren  en wonende te Epe, zoon van Cornelis van Voorst en Lammertje van Emst, beiden overleden, weduwnaar van.Berendina Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog VI - o                                                                          M.v.S. blad 1.

RA Gelderland te Arnhem 1998.03.19.

Memories van Successie. Kantoor Apeldoorn.                                                                      fol. 1.

6/6749                                                 Memorie van aangifte der na-

Ingediend 17 Augs 1911                                   latenschap van Berendina

Dagr. dl 22 nº 3/750                                         Montizaan, overleden te Vaas-

Paf Vbis/19f.112 nº 62.                                      sen 24 Januari 1911.

 

Geven aan ten kantore voor het Recht van Successie te Apeldoorn, ondergeteekenden:

1. Jan van Voorst, daglooner te Wenum

2. Anton Rauwenhorst, timmerman te Apeldoorn, als in gemeenschap van goederen gehuwd      met Hendrika van Voorst

3. Lambertus van Voorst, fabrieksarbeider te Apeldoorn

en tezamen instaande voor den zonder nader bekende woonplaats in Amerika verblijvende Cornelis van Voorst, -

domicilie kiezende ten kantore van den notaris Becking te Vaassen, -

dat op den 24 januari 1911 te Vaassen - waar zij hare laatste woonplaats had - ab intestato is overleden            Berendina Montizaan

vrouw van Peter van Voorst, met wien zij in gemeenschap van goederen was gehuwd, tot hare erfgenamen nalatende hare 4 uit dat huwelijk geboren kinderen Jan - Hendrika - Lambertus - en Cornelis van Voorst voornoemd, ieder voor een vierde gedeelte harer nalatenschap;

dat het actief dier nalatenschap bedraagt ¦ 350, =

en het Zuivere Saldo daarvan ¦ 312, =

dat de overledene geene onroerende goederen heeft nagelaten en geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat;

en dat door dit overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging is overgegaan of vervallen, dat de overledene geene effecten en rentegevende schuldvorderingen heeft nagelaten; dat zij geene zaken van derden onder hare bewaring had en geen afstand, overdracht of kwijtschelding deed, die als legaat zou belast worden.

Geteekend Augustus 1911

J van Voorst

A Rouwenhorst

L v Voorst