Genealog VI - n blad 1.

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel VII 1861 - 1870 p. 615.

1. Vos Berend m hoofd 04-09-1839 Vaassen H NH papiermakersknecht

2. Montizaan Reintje v vrouw 24-02-1840 Epe H

3. Vos Hendrika Berendina v dochter 06-12-1864 Vaassen O

4. Derk Jan m zoon 13-06-1867 O

5. Jan m 23-12-1869 O

 

Idem deel XIII 1871 - 1880 p. 604.

1 t/m 5 als boven.

6. Vos Gerrit m zoon 07-05-1874 Vaassen O NH

7. Albertus m 08-08-1877 O

 

Idem deel XX 1881 - 1900 p. 730.

1 t/m 7 als boven.

8. Vos Heimen m zoon 05-10-1883 Vaassen O NH + 03-10-1884

1 is papiermaker en overlijdt op 17-11-1895. 2 overlijdt op 05-01-1891.

4 gaat op 06-10-1883 naar Barneveld. 5 gaat op 02-10-1890 naar Apeldoorn.

7 gaat op 17-02-1899 naar Voorst.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 39. d.d. 22 october 1864.

Berend Vos, oud 25 jaar, van beroep papiermakersknecht, geboren en wonende te Vaassen onder Epe, meerderjarige zoon van de echtelieden Derk Vos en van Berendina Zwitser landbouwers wonende te Vaassen, en

Reintje Montizaan, oud 24 jaar, van beroep landbouwster, geboren te Epe en wonende te Vaassen, meerderjarige dochter van de echtelieden Jan Montizaan en van Hendrika Kamphuis landbouwers te Vaassen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jannes Esman, oud 28 jaar, van beroep boerenknecht

2. Hendrikus Montizaan, oud 31 jaar, van beroep horlogemaker

3. Jan Visch, oud 36 jaar, van beroep bakker

4. Gerrit van Laar, oud 61 jaar, van beroep bode

Allen wonende te Vaassen. Onder de akte staan de handtekeningen van de bruid en de laatste drie getuigen. De bruidegom, de ouders van de bruid en de bruidegom en de eerste getuige konden niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 113. d.d. 5 september 1839.

Dirk Vos, oud 33 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Berendina Zwitser alhier op 4 september 1839 des namiddags ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Berend gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Timmermans, oud 27 jaar, van beroep klompenmaker, en van Frederik van Overbeek, oud 31 jaar, van beroep kastelein, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

 


Genealog VI - n blad 2.

BS Epe Geboorte-acte nr. 250. d.d. 7 december 1864.

Berend Vos, oud 26 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, dagloonster, oud 24 jaren, zijne huisvrouw alhier op dingsdag 6 december 1864 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht hetzelve de voornamen Hendrika Berendina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 31 jaar, van beroep horlogiemaker, en van Gerrit van Laar, oud 61 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 114. d.d. 14 junij 1867.

Berend Vos, oud 27 jaar, van beroep papiermakersknecht, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, dagloonster, oud 26 jaren, zijne huisvrouw alhier op donderdag 13 junij 1867 des morgens ten vijf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornamen Derk Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 34 jaar, van beroep horlogiemaker, en van Gerrit van Laar, oud 64 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 233. d.d. 24 december 1869.

Berend Vos, oud 30 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, dagloonster, oud 29 jaren, zijne huisvrouw alhier op donderdag 23 december 1869 des avonds ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 34 jaar, van beroep horologiemaker, en van Arend Gerrit van Apeldoorn, oud 62 jaar, van beroep bode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 109. d.d. 7 mei 1874.

Berend Vos, oud 34 jaar, van beroep daglooner, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, dagloonster, oud 34 jaren, zijne huisvrouw alhier op donderdag 7 mei 1874 des morgens ten zes uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bartus Derksen, oud 24 jaar, van beroep daglooner en van Hendrikus Montizaan, oud 41 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 176. d.d. 9 augustus 1877.

Berend Vos, oud 37 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, zonder beroep, oud 36 jaren, zijne huisvrouw alhier op woensdag 8 augustus 1877 des voormiddags ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Albertus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Egbert Bruin, oud 28 jaar, van beroep timmerman en van Hendrikus Montizaan, oud 44 jaar, van beroep horologiemaker, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 178. d.d. 6 october 1883.

Berend Vos, oud 43 jaar, van beroep papiermaker, wonende te Vaassen onder Epe, welke ons verklaard heeft dat Reintje Montizaan, zonder beroep, oud 43 jaren, zijne huisvrouw alhier op vrijdag 5 october 1883 des namiddags ten drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht hetzelve de voornaam Heimen gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 50 jaar, van beroep horlogemaker, en van Gerrit Jan Jonker, oud 36 jaar, van beroep ambtsbode, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee getuigen. De vader kon niet schrijven.


Genealog VI - n blad 3.

BS Epe Overlijdensacte nr. 142. d.d. 6 october 1884.

Gies van Essen, oud 43 jaar, van beroep landbouwer, en Johannes Kwakkel, oud 34 jaar, van beroep metselaar, beide wonende alhier, die verklaren dat op vrijdag 3 october 1884 om des voormiddags vier uur is overleden Heimen Vos, zonder beroep, oud 11 maanden, geboren en wonende te Vaassen, zoon van de echtelieden Berend Vos, papiermaker en van Reintje Montizaan, zonder beroep, beide wonende te Vaassen onder Epe.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 7. d.d. 6 januari 1891.

Antonie Koekoek, oud 58 jaar, van beroep landbouwer te Epe, en Jan Buitink, oud 46 jaar, van beroep landbouwer te Wenum onder Apeldoorn, die verklaren dat op maandag 5 januari 1891 om des voormiddags half zes uur is overleden Reintje Montizaan, zonder beroep, oud 50 jaar, geboren en wonende te Vaassen, dochter van wijlen de echtelieden Jan Montizaan en Hendrika Kamphuis, gehuwd met Berend Vos, papiermaker wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Overlijdensacte nr. 192. d.d. 18 november 1895.

Martinus Bouwmeester, oud 60 jaar, van beroep daglooner, en Hendrikus Montizaan, oud 62 jaar, van beroep horlogemaker, die verklaren dat op zondag 17 november 1895 om des namiddags twee uur is overleden Berend Vos, van beroep daglooner, oud 56 jaar, geboren en wonende te Vaassen, zoon van wijlen de echtelieden Dirk Vos en Berendina Zwitser, weduwnaar van Reintje Montizaan.

Onder de akte staat de handtekening van de tweede comparant, de eerste kon niet schrijven.