Genealog   VI - m                                                                                   blad 1.

Bevolkingsregister Voorst   Deel 15 a blad 13.

Montizaan   Reint m n.v.   27-02-1844 Vaassen O knecht NH  

komt op 22-01-1863 van Apeldoorn en gaat naar fol. 152.

Deel 15 a blad 152.   Idem komt van fol. 13 en gaat op 04-06-1867 naar Epe.

 

GA Hattem 1994.12.20.

Bevolkingsregister Heerde 1860 - 1880 blad 377.

3. Broekhuis Magteldje   v dochter 28-12-1847 Epe       NH schoolleerling

3 gaat op 22-08-1866 naar Wijhe.

8. Broekhuis Machteldje           v dochter                           18 j.  1847 Heerde naar  B 377 - 13

9.                Hendrika Johanna v natuurlijke kleindochter 22-05-1873           naar  B 377 - 14

8 komt op 25-12-1872 van Wijhe.     hoofd

12. Montizaan   Reint                   M geen      28-02-1844 Vaassen O H    

13. Broekhuis   Magteldje             V vrouw   28-12-1847  Heerde  H         van B 377 - 8

14. Montizaan  Hendrika Johanna V dochter 22-05-1873              O         van B 377 - 9

15.                  Aartje                   V            10-12-1874              O   + 21-04-1876

15.                                             V            05-03-1877              O

16.                  Johannes               M zoon    19-10-1879              O

12 en 13 trouwen op 28-06-1873. Het gezin woont in Dorpbuurt 7.

12 t/m 16 gaan op 25-03-1881 naar Epe.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe deel XX 1881 - 1900

1. Montizaan  Reint                    m hoofd   28-02-1844 Vaassen H   NH landbouwer

2. Broekhuis   Magteldje             v vrouw   28-12-1847 Heerde  H     

3. Montizaan  Hendrika Johanna v dochter 22-05-1873             O     

4.                  Aartje                   v            05-03-1877             O     

5.                  Johannes              m zoon     19-10-1879             O           + 02-03-1883

6.                  Kornelis               m            14-06-1882 Epe       O     

1 t/m 5 komen op 25-03-1881 van Heerde. Het gezin woont Hegge 207 a

1 t/m 4 en 6 gaan op 05-03-1884 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 194/10.

1 t/m 4 als boven.

5. Montizaan   Kornelis  m  zoon 14-06-1882 Epe            O   NH

6.                   Johannes m         14-06-1884 Apeldoorn O     

1 t/m 5 komen op 05-03-1884 van Epe. 4 trouwt op 06-05-1899 en gaat naar AK 39/51.

 

Idem 117/15.

1 en 2 als boven.

3. Montizaan   Kornelis  M zoon      14-06-1882 Epe           O   NH

4.                   Johannes M            14-06-1884 Apeldoorn O           landbouwer

5.                   Aartje      V dochter 05-03-1877                 O

6.                   Everdina V             14-04-1888                 O

Het gezin woont achtereenvolgens Vaassenseweg 78, Wissel K 1462 en Zwolseweg 485.

3 vertrekt op 26-05-1902 naar Voorst. 6 vertrekt op 23-03-1908 naar Epe.

 


Genealog   VI - m                                                                                   blad 2.

Bevolkingsregister Apeldoorn   32/15

1. Montizaan   Reint                      M hoofd  28-02-1844 Epe            H W   NH   landbouwer

2. Broekhuis    Magteldje               V vrouw 28-12-1847 Heerde       H         

3. Montizaan   Johannes                 M zoon   14-06-1884 Apeldoorn O H            landbouwer

5. Wissink       Hendrika Willemina V vrouw 15-02-1891 Aalten       W H           huishoudster

6. Hesselink     Albertus Hendrik    M zoon   04-05-1920 Winterswijk O       

7.                   Johanna Berendina V dochter 21-07-1924                  O       

8.                   Bram Willem          M zoon    17-05-1923                  O       

9.                   Berendina Willemina V dochter 01-05-1921               O       

10. Montizaan  Reintje Margaretha V           29-08-1931 Apeldoorn  O       

1 overlijdt op 26-09-1932 en 2 overlijdt op 16-12-1928.

Het gezin woont op de Zwolseweg 485. 3 en 5 trouwen op 03-04-1930.

5 is weduwe van L.J.H. Hesselink. 6 t/m 9 zijn kinderen uit het vorig huwelijk van 5.

5 t/m 7 komen op 20-02-1930 van Winterswijk.  8 komt op 14-07-1930 van Wisch.

9 komt op 16-08-1930 van Aalten.

 

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Heerde Huwelijksacte nr. 22. d.d. 28 junij 1873.

Reint Montizaan, oud 29 jaar, van beroep boerenknecht, geboren te Epe en wonende te Heerde, meerderjarige zoon van de echtelieden Johannes Montizaan, oud 66 jaar, arbeider wonende te Epe, en van Hendrika Wijnbergen, in leven zonder beroep, gewoond hebbende en overleden te Epe, en

Magteldje Broekhuis, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Heerde, meerderjarige dochter van de echtelieden Kornelis Broekhuis, oud 50 jaar, landbouwer, en van Aartje van den Beld, oud 46 jaar, zonder beroep, beide wonende te Heerde, met bruidegoms vader hier tegenwoordig en hun toestemming tot dit huwelijk gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Jan van Lohuizen, oud 53 jaar, van beroep smid

2. Maas Jacob Roskam, oud 31 jaar, van beroep landbouwer

3. Wicher ten Have, oud 40 jaar, van beroep huurkoetsier

4. Berend van Apeldoorn, oud 28 jaar, van beroep landbouwer

Allen wonende te Heerde. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid, de vader van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen.

En verklaarden bruidegom en bruid, dat zij het kind Hendrika Johanna Broekhuis van bruid-comparante den 22 mei dezes jaars alhier geboren en onder nummer 81 in het geboorteregister des loopende jaars ingeschreven bij deze als het hunne erkennen en mitsdien te wettigen.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 121. d.d. 29 december 1847.

Kornelis Broekhuis, oud 24 jaar, van beroep arbeider, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne ehevrouw Aartje van den Beld, oud 20 jaren, alhier op dingsdag 28 december 1847 des middags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis te Vorgten, hetzelve de voornaam Magteldje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Evert Jan van Apeldoorn, oud 32 jaar, van beroep timmerman, en van Reinder Boere, oud 37 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen

 


Genealog   VI - m                                                                                   blad 3.

BS Heerde Geboorte-acte nr. 81. d.d. 23 mei 1873.

Kornelis Broekhuis, oud 50 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijne dochter Machteldje Broekhuis, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Heerde, alhier op 22 mei 1873 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Vorgten, hetzelve de voornamen Hendrika Johanna gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Doornik, oud 47 jaar, van beroep veearts, en van Reint Montizaan, oud 29 jaar, van beroep boerenknecht, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

Het kind Hendrika Johanna in nevenstaande acte vermeld, is bij huwelijksacte, verleden te Heerde den 28 junij 1873 door Reint Montizaan en Machteldje Broekhuis als het hunne erkend en mitsdien gewettigd.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 180. d.d. 10 december 1874.

Reint Montizaan, oud 31 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijn vrouw Magteldje Broekhuis, alhier op 10 december 1874 des ochtends  ten zes uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Aschendorp, hetzelve de voornaam Aartje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof van den Bosch, oud 61 jaar, van beroep daglooner, en van Johannes Docter, oud 36 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Heerde Overlijdensacte nr. 57. d.d. 22 april 1876.

Frederik Houtman, oud 71 jaar, van beroep voetbode, en Jan van Boven, oud 39 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 april 1876 om des namiddags twee uur is overleden Aartje Montizaan, zonder beroep, oud 1 jaar en 4 maanden, geboren te Heerde en wonende wijk Aschendorp, dochter van Reint Montizaan en Magteldje Broekhuis, beide van beroep landlieden, wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 40. d.d. 6 maart 1877.

Reint Montizaan, oud 33 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijn vrouw Magteldje Broekhuis, alhier op 5 maart 1877 des middags  ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis wijk Aschendorp, hetzelve de voornaam Aartje gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof van den Bosch, oud 63 jaar, van beroep daglooner, en van Wicher ten Have, oud 44 jaar, van beroep herbergier, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 

BS Heerde Geboorte-acte nr. 155. d.d. 20 october 1879.

Reint Montizaan, oud 35 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Heerde, welke ons verklaard heeft dat zijn vrouw Magteldje Broekhuis, alhier op 19 october 1879 des voormiddags  ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis wijk Aschendorp, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof van den Bosch, oud 66 jaar, van beroep daglooner, en van Wicher ten Have, oud 47 jaar, van beroep herbergier, beide wonende te Heerde.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de tweede getuige, de eerste kon niet schrijven.

 


Genealog   VI - m                                                                                   blad 4.

BS Epe Overlijdensacte nr. 50. d.d. 5 maart 1883.

Egbert van Laar, oud 43 jaar, van beroep landbouwer, en Hendrikus Montizaan, oud 50 jaar, van beroep horlogemaker, beide wonende alhier, die verklaren dat op vrijdag 2 maart 1883 om des voormiddags een uur is overleden Johannes Montizaan, zonder beroep, oud 3 jaar,   geboren te Heerde en wonende te Vaassen, zoon van Reint Montizaan en Magteldje Broekhuis, beiden daglooners en wonende te Vaassen.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Epe Geboorte-acte nr. 124. d.d. 16 juni 1882.

Reint Montizaan, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, wonende te Vaassen, welke ons verklaard heeft dat Machteldje Broekhuis, landbouwster, oud 34 jaren, zijne huisvrouw alhier op woensdag 14 juni 1882 des namiddags  ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Kornelis gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Montizaan, oud 49 jaar, van beroep horkogemaker, en van Gerrit van Eek, oud 42 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Epe.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 258. d.d. 16 juni 1884.

Reint Montizaan, oud 40 jaar, van beroep daglooner, wonende te Weenum, welke ons verklaard heeft dat Magteldje Broekhuis, zonder beroep, alhier op zaterdag 14 juni 1884 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frederik Jan Essen, oud 38 jaar, van beroep landbouwer, en van Lambertus Boonekamp, oud 57 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de eerste getuige, de tweede kon niet schrijven.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 188. d.d. 14 april 1888.

Reint Montizaan, oud 44 jaar, van beroep daglooner, wonende te Weenum, welke ons verklaard heeft dat Magteldje Broekhuis, zonder beroep, alhier op zaterdag 14 april 1888 des voormiddags ten half een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornaam Everdina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Beekman, oud 24 jaar, van beroep winkelbediende, en van Jacob Slijkhuis, oud 40 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 629. d.d. 17 december 1928.

Hermanus van Vemde, oud 48 jaar, van beroep timmerman, en Hendrik Muis, oud 55 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 16 december 1928 om des voormiddags half twee uur is overleden Magteldje Broekhuis, zonder beroep, oud 80 jaar,   geboren te Heerde en wonende te Apeldoorn, dochter van Kornelis Broekhuis en Aartje van den Beld, beiden overleden, gehuwd met Reint Montizaan. 

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 525. d.d. 26 september 1932.

Herman van Vemde, oud 52 jaar, van beroep timmerman, en Hendrik Muis, oud 58 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 26 september 1932 om des voormiddags acht uur is overleden Reint Montizaan, zonder beroep, oud 88 jaar, geboren te Epe en wonende te Wenum, zoon van Johannes Montizaan en Hendrika Wijnbergen, beiden overleden, weduwnaar van Magteldje Broekhuis. 

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 1.

Notariële akten, waarbij Reint Montizaan betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           2 = transcriptie van een akte;

           3 = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           4 = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen;

           5 = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris P. Crezée te Heerde van 1881 t/m 1913.


   Inv. nr.

 

    Datum

 

                            Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

3339/    76

 

22-07-1881

 

 Verkooping van rogge op stam van Reint Montizaan.

 

1

 

blad NA.  1.

5649/  120

 

15-05-1903

 

 Eerste veiling van een huis, bouwland en hooiland door

 Reinder Montizaan en zijn twee zwagers Broekhuis.

 

1 

 

    VI - m

5649/  128

 

03-06-1903

 

 Tweede veiling en toewijzing van het bovengenoemde.

 

1

 

    VI - m


 

2. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


4528/    84

 

31-10-1881

 

 Boedelscheiding van Johannes Montizaan.

 

5

 

     V - m


 

3. Notaris J.H.B. Becking te Vaassen van 1898 t/m 1915.


5925/ 1284

 

06-10-1908

 

 Eerste veiling van de nalatenschap van Berendina

 Hendrika Montizaan.

 

1

 

     V - m

5925/ 1286

 

20-10-1908

 

 Eindveiling van weiland en hakhout uit b.g. nalatenschap

 

1

 

     V - m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Notaris P. Crezée te Heerde.

Verkooping van rogge op stam van Reint Montizaan.                                             Inv. nr. 3339/ 76.

                                                        Op de Bisse in Assendorp                             d.d. 22-07-1881.

Een     Gerhardus Gerritsen van Leeuwen, Gerrit IJzerman Gerritszoon en

           Ernst Gelderman Junior, arbeiders te Heerde                                                              ¦   25,-

Twee   Dezelfden                                                                                                                 ¦   32,-

Drie     Dezelfden                                                                                                                 ¦     8,-

                               Op de kamp aan de Vosbergerweg in de Assendorper Enk

Een      Weduwe Hendrik van Dijk, landbouwster te Heerde                                                 ¦   12,-

Twee    Dezelfde                                                                                                                  ¦     4,-

                                                                                                      Tezamen                        ¦   81,-

Reinder Montizaan , landbouwer te Vaassen.

 


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 2.

GA Heerde 1998.03.02.

Inv. nr. 5649.                                                                                                                          fol. 1.

Op heden den vijftienden Mei negentien honderd en drie verscheen voor mij Pieter Crezée,

    1903            notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid der na te

noemen getuigen:

  15 Mei           Jacob Verdenius, candidaat notaris te Heerde, in hoedanigheid van mondeling gemachtigde van

en         1 Reinder Montizaan, landbouwer te Vaassen, als in algeheele gemeenschap van goederen

   3 Junij           gehuwd met Makka Broekhuis, 2 Willem Broekhuis, landbouwer te Heerde en 3 Jan Broekhuis

Nrs 120 en 128 zonder beroep te Vorchten gemeente Heerde.

die verklaarde ten overstaan van mij notaris te willen overgaan tot de openbare verkooping van de hierna te omschrijven onroerende goederen, alle gelegen te Vorchten in de kadastrale gemeente Veessen, en wel op heden bij eerste veiling of inzet, terwijl de tweede veiling of toeslag zal plaats hebben op Woensdag den derden Juni aanstaande.

perceel 1 Een huis met schuur, erf, tuin, boomgaard, bouw en weiland, kadaster Sectie B, nummers 372, 373 en 374, groot drie en negentig aren, tien centiaren..

te aanvaarden:

huis met schuur en erf dadelijk na den toeslag

tuin en bouwland na inoogsting der daarop staande vruchten in dit jaar

boomgaard en weiland of grasgrond den eersten November aanstaande.

Van dit perceel worden uitbedongen: het gaas om de tuin en de gemerkte canada’s en esschen, welke gehakt en vervoerd zullen zijn voor den eersten December aanstaande.

perceel 2 Bouwland “de Lust” kadaster Sectie B, nummers 704 en 705, groot acht en zestig aren, vijf en negentig centiaren.

te aanvaarden na inoogsting der vruchten in dit jaar en voor zoo ver het met klaver is bebouwd den vijftienden September aanstaande.

perceel 3 Hooiland in het Vorchterbroek, kadaster Sectie B nummer 22 groot een hectare, zevntien aren, vijftig centiaren.

te aanvaarden den vijftienden October aanstaande.

De comparante verklaarde:

dat de voormelde te verkoopen goederen behooren tot de huwelijksgemeenschap, die bestaan heeft tusschen wijlen de echtelieden Cornelis Broekhuis en Aartje van den Belt, beiden gewoond hebbende te Vorchten,

dat genoemde echtelieden tot erfgenamen hebben nagelaten Makka, Willem en Jan Broekhuis, allen voornoemd, ieder tot een derde gedeelte,

dat bij hem of zijne lastgevers van voormelde onroerende goederen                   /

                                                                                                                                               fol. 2.

behalve erfopvolging bij versterf, geene eigendomsbewijzen, titels van aankomst of overschrijvingen ten hypotheekkantore bekend zijn,

dat hij die goederen wil veilen op de wijze en met de bepalingen als reeds vermeld zijn en als volgen:

Bij de eerste veiling worden ze op een zekere som opgehangen en van die som wordt afgeteld, totdat iemand “mijn” zegt.

Deze is dan inzetter, verdient daaraan eene premie van een half percent der inzetsom en heeft recht voor alle anderen te hoogen.

Daarna kan ieder hoogen tot het uur der tweede veiling. Van iedere hooging wordt tien percent als premie genoten.

Bij de tweede veiling worden de goederen weer opgehangen en dan op eene som hooger dan de gebodene.

Die bij afslag dan het eerst mijnt, is kooper en zoo niemand mijnen mocht, worden de goederen aan den hoogsten bieder toegewezen, beide in geval van gunning.

Elk bieder moet zijn bod gestand doen, totdat een ander als kooper is aangenomen, en is, desgevorderd, verplicht twee borgen te stellen ten genoege van de verkoopers, ook de kooper, die niet gemijnd heeft, is daartoe gehouden.


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 3.

Die borgen moeten zich onder afstanddoening der voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing verbinden voor al het krachtens deze verkooping door den bieder of kooper verschuldigde.

Zoo de kooper geene zoodanige borgen mocht kunnen stellen, of ook, indien hij met eenige betaling in gebreke mocht blijven, dan zullen de verkoopers het recht hebben de goederen aan dien kooper toe te wijzen of wel ze dadelijk of later voor zijne rekening te herveilen op dezelfde of andere door hen vast te stellen voorwaarden, het minder geldende zal dan op den kooper worden verhaald, terwijl de meerdere opbrengst komt ten voordeele der verkoopers.

Inzetters, hoogers, koopers en borgen worden geacht te dezer zake domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De kooppenningen moeten worden betaald ten kantore van mij notaris te Heerde, aan de verkoopers of hun gemachtigde, zonder eenige compensatie, korting of kosten den eersten October aanstaande, bij latere betaling is voor iedere ingegane maand verzuim vijf percent verhooging verschuldigd.

Binnen acht dagen an de tweede veiling moeten de koopers betalen de kosten van zegels, registratie, publiceeren en zoo voorts, een half percent van de inzetsom als premie van inzet voor de inzetters, tien percent van de hoogingen voor de hoogers en tien gulden voor kamerhuur en afslager, bovendien blijven voor hunne rekening de ksoten van het afschrift der acten van eerste en tweede veiling, die der uittreksels, die der overschrijving ten hypotheekkantore en het salaris van den notaris, over de koopers van de verschillende perceelen te verdeelen naar evenredigheid van de hoegrootheid van ieders koopsom.

Meerdere of mindere grootte dan de opgegevene zal geen invloed                         /

                                                                                                                                               fol. 3.

op den koopprijs hebben en evenmin eene rechtsvordering geven tot ontbinding eener koop.

Bij den toeslag worden de perceelen in zoodanige kolommen en massa’s geveild, als de verkoopers raadzaam zullen oordeelen en wordt verder een uur beraad gereserveerd om de goederen geheel of gedeeltelijk te gunnen of aan te houden. Ingeval van aanhouding wordt uitbetaald de geheele premie van inzet en het halve hooggeld.

Alle lasten en belastingen van de goederen geheven wordende zijn voor rekening van de koopers van af den eersten Januari aanstaande.

De goederen worden verkocht met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, geheel zoo als ze den verkoopers toebehooren, die tot geene vrijwaring dan die voor uitwinning gehouden zijn.

De kooper van perceel 1 moet de boomvruchten, het gras van het weiland en de boomgaard en de tuin en veldvruchten, alles op dat perceel overnemen voor honderd vijftig gulden, tegelijk met de koopprijs te voldoen.

De op perceel 1 aanwezige mest is niet onder de koop begrepen en behoeft niet vervoerd te zijn voor vijf en twintig Juli aanstaande.

Na voorlezing hiervan is toto den inzet overgegaan:

percel 1 is ingeset door Hendrik Dwars, bakker te Wijhe op twee duizend zeven honderd gulden.

die dat bod verhoogde met twee honderd gulden.

perceel 2 is ingezet door Jacob Bijsterbosch landbouwer te Veessen op een duizend twee honderd gulden.

die dat bod verhoogde met honderd gulden.

perceel 3 is ingezet door Dwars voornoemd op een duizend twee honderd vijftig gulden.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden te Vorchten ten huize van Derk Slenderbroek, herbergier aldaar, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Slenderbroek voornoemd en van Jan Brummel voermansknecht te Heerde, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend, met uitzondering van Bijsterbosch, die verklaarde uit onkunde niet te kunnen teekenen.


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 4.

H Dwars                                  J Verdenius

D Slenderbroek                       J Brummel

                                                                                                                                        P. Crezée                                                           

                                                                                                                                                Nots                                                       

 

Geregistreerd te Elburg negentien Mei 1900 en drie, deel 83 folio 160 verso vak 3. Twee bladen geen renvooi. Ontvangen voor recht: een gulden twintig cent.

¦ 1,20                                                                                                            De Ontvanger                                

 

Op heden den derden Juni negentien honderd en drie verschenen voor mij Pieter Crezée,

   N 128           notaris ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in tegenwoordigheid der na te

noemen getuigen:

Reinder Montizaan, landbouwer te Vaassen, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Makka Broekhuis

Willem Broekhuis, landbouwer te Heerde en

Jan Broekhuis, voermansknecht te Vorchten gemeente Heerde,

die verklaarden te willen overgaan tot de tweede veiling of uiterlijke toewijzing van de onroerdende goederen, omschreven in het vorenstaande den vijftienden Mei jongstleden voor mij notaris verleden procesverbaal van eerste veiling, op de wijze en met de bepalingen als daarin vermeld, welke weder aan de aanwezigen zullen worden voorgelezen.

Na voorlezing hiervan is tot den toeslag overgegaan:

perceel 1 is niet gemijnd en dus op slag geloopen bij Hendrik Dwars, bakker te Wijhe op twee duizend negen honderd gulden

perceel 2 is gemijnd door Jacob Doornink, landbouwer te Vorchten een duizend vijf honderd vijftig gulden

perceel 3 is gemijnd door Gerrit Doornink, landbouwer te Vorchten gemeente Heerde op een duizend drie honderd gulden.

Na gehouden beraad verklaarden de verkoopers de perceelen in eigendom toe te wijzen.

Waarna verschenen en verklaarden:

Hendrik dwars voornoemd, dat hij perceel 1 heeft gekocht voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van Willem Dwars, winkelier te Wijhe, gezamenlijk.

Jacob Doornink voornoemd, dat hij perceel 2 heeft gekocht voor zich zelven

Gerrit Doornink voornoemd, dat hij perceel 3 heeft gekocht als mondeling gemachtigde van Willem Bilderbeek, zonder beroep te Zutphen.

Waarvan acte gedaan en verleden te Vorchten gemeld, ten dage, maand en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jacob Verdenius, kandidaat-notaris en Harmen Post, rijtuigverhuurder, beide wonende te Heerde als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend. En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris den minuut onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

R Montizaan                                                    G Doornink

W Broekhuis                            J Verdenius

J Broekhuis                                H Post

 H Dwars                                                                                                             P. Crezée                                          

 J Doornink                                                                                                                 Nots                                         

 

Geregistreerd te Elburg den acht Juni 1900 drie deel 83 folio 164 recto vak 2. Een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht van verkoop voor perc. 1 ¦ 63,60, perc. 2 ¦ 32,80, perc. 3

¦ 27,40, samen een honderd drie en twintig gulden tachtig cents.

¦ 123,80                                                                                              de ontvanger                 

                                                                                                                                           J Zeper                     

 

overgeschreven te Arnhem den 31 Juli 1903 deel 1120 nummer 4

 


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 5.

GA Epe 1997.11.27.

Inv. nr. 5925.                                                                                                                          fol. 1.

 

Heden den zesden October negentien honderd acht, des middags twee uur, ten huize van den kastelein de Boer bij het Station te Vaassen, ben ik Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, ten verzoeke van

Nº 1284.          1. Reinder Montizaan, landbouwer, wonende te Wenum gemeente Apeldoorn

2. Gerrit Pannekoek Egbertszoon, arbeider, wonende te Vaassen.

Overgegaan tot de eerste veiling of voorloopige toewijzing van de navolgende Onroerende Goederen:

                                                                 Omschrijving.

Weiland en hakhout gelegen te Vaassen aan den grindweg in de Eierstreek, kadastraal bekend gemeente Vaassen in Sectie D nommers: 878 weiland groot twee hectaren, vijftien aren, dertig centiaren, 879 hakhout twee en veertig aren, tachtig centiaren en 880 weiland, een en veertig aren, veertig centiaren, - samen ter grootte van twee hectaren, negen en negentig aren, vijftig centiaren - Te verkoopen in twee perceelen, als:

Perceel Een. Weiland en hakhout, ter grootte van ongeveer een hectare, acht en vijftig aren, uitmakende geheel voormeld nommer 879 geheel en van gemeld nommer 878 een op het terrein afgebakend Oostelijk gedeelte groot ongeveer een hectare, vijftien aren, twintig centiaren.

Perceel Twee. Weiland ter grootte van ongeveer een hectare, een en veertig aren, vijftig centiaren, uitmakende geheel voormeld nommer 880 en van gemeld nommer 878 een op het terrein afgebakend Westelijk gedeelte groot ongeveer een hectare, tien centiaren.

Partijen verklaarden betrekkelijk deze onroerende goederen: 1º dat zij behooren tot de nalatenschap van Berendina Hendrika Montizaan, laatstelijk zonder beroep, wonende te Vaassen, die op den dertigsten April laatstleden ongehuwd en zonder kinderen of erfgenamen in de opgaande linie na te laten is overleden en bij haar testament den vijftienden Januari dezes jaars voor mij notaris verleden (na doode geregistreerd) tot hare eenige erfgenamen (ieder voor de onverdeelde helft) heeft benoemd de beide genoemde requiranten-verkoopers;

dat genoemde Berendina Hendrika Montizaan de eene helft dier goederen heeft verkregen als erfgename van haren op acht en twintig December negentien honderd twee overleden broeder Evert Montizaan blijkens diens testament den tweeden October negentien honderd twee voor mij notaris verleden; en de andere helft reeds bezat als zijnde die aan haar toebedeeld bij na te melden acte van scheiding; 3º niet meer titels van aankomst, bewijzen van eigendom of overschrijvingen in de hypotheekregisters verder te kennen of te kunnen opgeven dan de acte van scheiding den een en dertigsten October achttien honderd een en tachtig voor den destijds te Vaassen gevestigden notaris Huender verleden, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den achttienden November daaraanvolgende in deel 733, nommer 57.                                                                                   /

                                                                                                                                               fol. 2.

Deze veiling geschiedt onder de Algemeene Bepalingen en Bedingen als zijn omschrven in het procesverbaal van inzate den twaalfden Juli negentien honderd zes door mij notaris opgemaakt, bij afschrift overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem den eersten September negentien honderd zes, in deel 1185 nommer 19.

En verder onder de volgende

                                                 Bijzondere Bepalingen en Bedingen:

Artikel Een. De betaling der kooppenningen van de vaste goederen, zoomede van eventueele overnemingssommen, moet - niettegenstaande alle stoornis - geschieden in handen van verkoopers, ten kantore van mij notaris, op den eersten Februari negentien honderd negen.

Vertraging in het nakomen van dit beding stelt den nalatigen kooper terstond in gebreke en verplicht hem tot bijbetaling eener intrest van vijf ten honderd in het jaar over den

 


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 6.

verschuldigden koopprijs van den verschijndag af, behalve alle tegen hem aan te wenden kosten.

Artikel Twee. De grondbelasting en alle verdere lasten die van de geveilde goederen geheven worden moeten door de koopers gedragen worden van den eersten Januari aanstaande af.

Artikel Drie. De perceelen kunnen ten gebruike worden aanvaard op den elfden November aanstaande.

Artikel Vier. Perceel twee wordt belast met de erfdienstbaarheid van uitweg op de Noordzijde, ten behoeve van perceel een, naar den grindweg, over de bestaanden dam, - met welke erfdienstbaarheid perceel een alzoo wordt bevoorrecht. -

Artikel Vijf. De op perceel twee aanwezige posten met draad en hooimijt zijn niet onder den koop begrepen en worden voor zooveel noodig uitbedongen. Terwijl de op perceel een staande posten met draad en schuurtje door den kooper van dat perceel moeten worden overgenomen voor twintig gulden. Gemelde hooimijt zal vervoerd zijn voor een Januari aanstaande.

Artikel Zes. De vaste onraad op de perceelen gesteld bedraagt voor perceel een tien gulden, en voor perceel twee twaalf gulden, waarvan de helft ten behoeve van den inzetter komt. Van de hoogingen genieten de hoogers tien ten honderd der door hen gehoogde sommen. Ingeval van ophouden of bedanken wordt geen inzetpremie doch alleen het halve hooggeld door verkoopers uitbetaald.

Artikel Zeven. Met wijziging van hetgeen hiervoor in artikel vier is vermeld, wordt thans bepaald dat voormelde erfdienstbaarheid van uitweg vervalt en de kooper van perceel een zich dus zelf een uitweg naar den grindweg moet verschaffen, voor het geval de perceelen aan verschillende eigenaren worden verkocht.

Na voorlezing van het vorenstaande en van bedoelde Algemeene Voorwaarden is tot de veiling van de inzate overgegaan, waarvan de uitslag was als volgt:

perceel een is ingezet op Elf honderd vijf en twintig gulden door Peter Heering Hendrikszoon, landbouwer                                                                                               /

                                                                                                                                               fol. 3.

wonende te Vaassen.

perceel twee is ingezet op elf honderd vijf en twintig gulden en verhoogd met vijftig gulden, door Richard Smit, bakker, wonende te Vaassen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan dit procesverbaal is opgemaakt en gesloten ten dage en ter plaatse als in het hoofd dezer is gemeld in tegenwoordigheid van Jan Bunte afslager en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

G. Pannekoek                                     P Heering Hz

R  Montizaan                                                     R   Smit

    J. J. van Wijk.                                          J Bunte

J. H. B. Becking

  notaris

 

Geregistreerd te Apeldoorn den twaalfden October 1900 acht deel 119, folio 81 verso, vak 6 twee bladen geen renvooi, ontvangen voor recht Een gulden twintig cent.

¦ 1,20                                                                                               De Ontvanger,

 

Nº 1286.          Ten vervolge op vorenstaande acte van inzate van Zes October laatstleden, ben ik Jan Harmen Bernard Becking, notaris ter standplaats Vaassen, in tgenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, op heden den twintigsten October negentien honderd acht des middags twee uur ten huize van den kastelein de Boer bij het Station te Vaassen, met den onderwerpelijken verkoop voortgegaan:

Na voorlezing van het vorenstaande, van het procesverbaal van inzate en van de daarin bedoelde Algemeene Voorwaarden is tot de eindveiling van de perceelen overgegaan, waarvan

 


Genealog   VI - m                                                                           blad NA. 7.

de uitslag is geweest dat de massa der beide perceelen wwerd gemijnd door Peter Heering Hendrikszoon, landbouwer, wonende te Vaassen, op twee duizend drie honderd vijf en tachtig gulden. ¦ 2385, =.

Na gehouden beraad verklaarden de requiranten verkoopers de Massa van de perceelen in koop te gunnen, waarna compareerde voornoemden Peter Heering Hendrikszoon, die verklaarde de massa te hebben gemijnd voor zich zelf en dien koop bij deze aan te nemen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan dit procesverbaal is opgemaakt en gesloten ten dage en ter plaatse voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Bunte afslager en Jacobus Johannes van Wijk, klerk, beiden wonende te Vaassen als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

          R  Montizaan

G. Pannekoek                                    

  P Heering Hzn                                    

                              J Bunte

                          J. J. van Wijk.                                          

                                             J. H. B. Becking

           notaris