Genealog VI - k - 7                                                                                 blad 1.

GA Rotterdam 1994.11.19.

BS Rotterdam Huwelijksacte nr. 1268. d.d. 28 april 1926.

Cornelis Adrianus Kools, oud 29 jaar, van beroep bankwerker, geboren te Gorinchem en wonende alhier, meerderjarige zoon van Petrus Kools, oud 73 jaar, en  van Catharina de Lepper, oud 63 jaar, beiden zonder beroep, wonende alhier, en

Geertruida Frederika Montizaan, oud 24 jaar, zonder beroep, geboren te Apeldoorn en wonende alhier, meerderjarige dochter van Egbert Montizaan, oud 63 jaar, kleermaker, en van Geertruida Montizaan, oud 64 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier, de ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Egbert Montizaan, oud 33 jaar, machinist

2. Gerrit Montizaan, oud 37 jaar, van beroep kantoorlooper

Beiden wonende alhier, broeders van de echtgenoote. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid, ouders van de bruidgom, ouders van de bruid en de twee getuigen.

 

BS Gorinchem Geboorte-acte nr. 57. d.d. 12 februari 1897.

Petrus Kools, oud 44 jaar, van beroep schipper, wonende te Waspik, welke ons verklaard heeft dat Catharina de Lepper, mede wonende te Waspik, zonder beroep, alhier op 11 februari 1897 des avonds ten elf uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hebbende de bevalling plaats gehad aan boord van des aangevers vaartuig, liggende in de voorhaven van het Merwedekanaal onder deze Gemeente, hetzelve de voornamen Cornelis Adrianus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Harm de Vries, oud 42 jaar, van beroep schipper, wonende te Gorinchem en van Christiaan Hamel, oud 26 jaar, van beroep schipper, wonende te Waspik.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.