Genealog VI - k blad 1.

GA Twello

Bevolkingsregister Voorst Deel 17a blad 105.

Montizaan Egbert m 17-04-1863 Epe O NH kleermakersknecht

komt op 18-06-1878 van Epe en gaat naar Epe op 31-08-1878.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 180/295.

als boven, is kleermaker, komt op 14-12-1884 van Epe en huwt op 24-01-1885.

Gaat naar AC 2523.

Bevolkingsregister Apeldoorn 180/442.

2. Montizaan Geertruida v vrouw 03-11-1861 Epe H komt van AC 194 26.

1 en 2 gaan op 26-08-1885 naar Deventer.

 

GA Deventer 1994.11.02.

Bevolkingsregister Deventer 1879 - 1899.

1. Montizaan Egbert M hoofd 17-04-1863 Epe H NH kleermaker

2. Geertruida V vrouw 03-11-1861 H

Het gezin woont in de Smedenstraat E 228a, en komt op 31-08-1885 van Apeldoorn en

vertrekt op 17-12-1885 naar Apeldoorn.

 

GA Epe 1994.12.08.

Bevolkingsregister Epe Deel XVI p. 1090. 1881 - 1900.

1 en 2 als boven. 3. Montizaan Johannes Jacobus M zoon 04-07-1886 Apeldoorn O NH

Het gezin woont Kom 45b en komt op 16-11-1887 van Apeldoorn en vertrekt op 09-05-1888 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn 182/546.

1,2 en 3 komen op 09-05-1888 van Epe.

Idem 180/324.

1,2 en 3 als boven. 4. Montizaan Gerrit M zoon 21-02-1889 Apeldoorn O NH

Idem 180/23.

1,2,3 en 4 als boven .

Idem 182/568.

1,2,3 en 4 gaan op 12-09-1889 naar Arnhem.

Idem 155/58.

1,2,3 en 4 als boven. 5. Montizaan Egbert M zoon 14-07-1892 Apeldoorn O NH

Het gezin woont in de Nieuwstraat 53 en vertrekt op 10-05-1893 naar Arnhem.

Idem 155/98.

1,2,3,4 en 5 als boven.

6. Montizaan Theodorus M zoon 05-05-1894 Arnhem O Geref.

7. Johanna Hendrika V dochter 19-07-1898 O

Het gezin woont Asselseweg 171 en komt op 24-08-1899 van Zutphen.

 

Bevolkingsregister Apeldoorn 116/117.

Het gezin woont op Arnhemseweg D 11, Oranjestraat D 131.

9. Montizaan Geertruida Frederika V dochter 05-01-1902 Apeldoorn O Geref.

10. Voortman Gerritje V schoonmoeder 04-02-1830 Epe W

11. Montizaan Hendrika V dochter 03-08-1903 Apeldoorn O

12. Thomas M zoon 11-05-1907 O

1,2,5,6,7,9,10,11 en 12 gaan op 16-09-1907 naar Leerdam.

3 gaat op 29-06-1904 naar Doesburg en 4 gaat op 21-02-1907 naar Deventer.

 


Genealog VI - k blad 2.

CBG Den Haag 1994.10.04.

Bevolkingsregister Leerdam 483.

1. Montizaan Egbert 17-04-1863 Epe H Geref. arbeider op glasfabriek

2. Geertruida 03-11-1861 H

3. Egbert 14-07-1892 Apeldoorn O

4. Theodorus 05-05-1894 Arnhem O

5. Johanna Hendrika 19-07-1898 O

6. Geertruida Frederika 05-01-1902 Apeldoorn O

7. Hendrika 03-08-1903 O

8. Thomas 11-05-1907 O

9. Voortman Gerritje 04-02-1830 Epe W NH weduwe Jan Ploeg

Het gezin vertrekt op 20-05-1908 naar Vrijenban.

 

GA Delft 1994.10.13.

Bevolkingsregister Vrijenban Boek 16 blad 17.

1 t/m 9 als boven. 1 is kleermaker. 3 is arbeider op een glasfabriek.

10. Montizaan Johannes Jacobus m 04-07-1886 Apeldoorn O H NH

11. Hajee Zwaantje v 22-05-1888 H

12. Montizaan Egbert m zoon 24-07-1908 Vrijenban O

10 komt op 10-06-1908 van Deventer Infanterie-kazerne.

11 komt op 17-06-1908 van Apeldoorn. 1 t/m 12 gaan op 23-09-1908 naar Delft.

 

Bevolkingsregister Delft Deel 101 blad 204.

1 t/m 12 als boven. Het gezin woont Molenstraat 1. 9 overlijdt op 16-01-1915.

 

Bevolkingsregister Rotterdam

Komend uit Delft vestigt zich alhier het gezin op 19 december 1913 aan de Haspelstraat 28 a.

1. Montizaan Egbert 17-04-1863 Epe H Geref. kleermaker

2. Geertruida 03-11-1861 H

3. Gerrit 21-02-1889 Apeldoorn O NH wagenbestuurder RET

4. Egbert 14-07-1892 Apeldoorn O varensgezel

5. Theodorus 05-05-1894 Arnhem O agent van politie

6. Johanna Hendrika 19-07-1898 O dienstbode

7. Geertruida Frederika 05-01-1902 Apeldoorn O

8. Hendrika 03-08-1903 O

9. Thomas 11-05-1907 O kleermaker

 

1. overlijdt op 29-02-1936; 2. overlijdt op 28-03-1933; 3. huwt op 06-09-1916 te Rotterdam;

4. huwt op 20-07-1921 te Rotterdam; 5. huwt op 21-03-1917 te Rotterdam; 6. huwt op

15-10-1919 te Rotterdam met Huibrecht Schippers; 7. huwt op 28-04-1926 te Rotterdam met Cornelis A. Kools. Alle kinderen zijn in 1940 alhier woonachtig.

 


Genealog VI - k blad 3.

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Apeldoorn Huwelijksacte nr. 8. d.d. 24 januari 1885.

Egbert Montizaan, oud 21 jaar, van beroep kleedermaker, geboren en wonende te Epe, minderjarige zoon van Johannes Montizaan, papierhandelaar wonende te Epe, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende en van wijlen diens huisvrouw Egbertje Brummel, en

Geertruida Montizaan, oud 23 jaar, van beroep naaister, geboren te Epe en wonende te Apeldoorn, meerderjarige dochter van wijlen Jan Jacobus Montizaan en van diens weduwe Gerritje Voortman, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Henri Hubert Nicolas Franchimont, oud 32 jaar, van beroep gemeente-ambtenaar

2. Joannes Gregoor, oud 65 jaar, van beroep gemeente-ambtenaar

3. Dirk Scheider, oud 37 jaar, van beroep gemeente-ambtenaar

4. Jacob Slijkhuis, oud 37 jaar, van beroep gemeentebode

Allen wonende te Apeldoorn. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid, vader van de bruidegom, moeder van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 319. d.d. 5 julij 1886.

Egbert Montizaan, oud 23 jaar, van beroep kleedermaker, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat Geertruida Montizaan, naaister, alhier op zondag 4 julij 1886 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johannes Jacobus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes van Etten, oud 40 jaar, zonder beroep, en van Teunis Eijbers, oud 40 jaar, van beroep timmerman, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 99. d.d. 21 februarij 1889.

Egbert Montizaan, oud 25 jaar, van beroep kleedermaker, wonende te Brink en Orden, welke ons verklaard heeft dat Geertruida Montizaan, zonder beroep, alhier op donderdag 21 februarij 1889 des voormiddags ten half drie uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Gerrit gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Ludwig Meder, oud 29 jaar, van beroep daglooner, en van Gerrit Wijnbergen, oud 27 jaar, van beroep kleedermaker, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 394. d.d. 14 juli 1892.

Egbert Montizaan, oud 29 jaar, van beroep kleedermaker, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat Geertruida Montizaan, zonder beroep, alhier op donderdag 14 juli 1892 des voormiddags ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Egbert gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Nathan Levie, oud 26 jaar, van beroep slager, en van Wouter van Mossel, oud 36 jaar, van beroep opperman, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Arnhem Geboorte-acte nr. 616. d.d. 7 mei 1894.

Egbert Montizaan, oud 28 jaar, van beroep kleermaker, wonende in de Nieuwstad, welke ons verklaard heeft dat zijne huisrouw Geertruida Montizaan, alhier op zaterdag 5 mei 1894 des voormiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Theodorus gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Barten, oud 25 jaar, van beroep kleermaker, en van Johannes Wilhelmus Jansen, oud 24 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - k blad 4.

BS Arnhem Overlijdensacte nr. 54. d.d. 21 januari 1897.

Egbert Montizaan, oud 33 jaar, van beroep kleermaker, en Jacobus Jurrianus Magendans, oud 33 jaar, van beroep arbeider, beide wonende alhier, die verklaren dat op woensdag 20 januari 1897 om des morgens zeven uur Geertruida Montizaan, zonder beroep, huisvrouw van de eerste comparant, wonende in de Ruiterstraat is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, dat door hen als levenloos wordt aangegeven

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Arnhem Geboorte-acte nr. 970. d.d. 19 juli 1898.

Egbert Montizaan, oud 35 jaar, van beroep kleermaker, wonende aan de Boterdijk, welke ons verklaard heeft dat zijne huisrouw Geertruida Montizaan, alhier op dinsdag 19 juli 1898 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Johanna Hendrika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Bernardus Teuben, oud 38 jaar, van beroep arbeider, en van Albertus Joseph Nass, oud 24 jaar, van beroep tapper, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 16. d.d. 6 januari 1902.

Egbert Montizaan, oud 38 jaar, van beroep kleermaker, wonende Brink en Orden, welke ons verklaard heeft dat Geertruida Montizaan, zonder beroep, alhier op zondag 5 januari 1902 des voormiddags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Geertruida Frederika gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Bernardus Reuvers, oud 31 jaar, van beroep arbeider, en van Albertus Driessen, oud 25 jaar, van beroep wisselwachter, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Rotterdam 1997.03.27.

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 1427 A. d.d. 29 maart 1933. Graf no. 1021.

Antonius Johannes Martinus Gerla, oud 28 jaar, van beroep fondsbode, en Johannes Rosier, oud 62 jaar, zonder beroep, beide wonende alhier, die verklaren dat op 28 maart 1933 om des namiddags zes uur is overleden Geertruida Montizaan, zonder beroep, oud 71 jaar, geboren te Epe en wonende alhier, dochter van Jan Jacobus Montizaan en Gerrigje Voortman, beiden overleden, gehuwd met Egbert Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Rotterdam Overlijdensacte nr. 968 B. d.d. 2 maart 1936. Grtaf no. 806.

Antonius Johannes Martinus Gerla, oud 31 jaar, van beroep fondsbode, wonende alhier, die verklaart dat op 29 februari 1936 om des namiddags zes uur is overleden Egbert Montizaan, zonder beroep, oud 72 jaar, geboren te Epe en wonende alhier, zoon van Johannes Montizaan en Egbertje Brummel, beiden overleden, weduwnaar van Geertruida Montizaan.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.