Genealog VI - j blad 1.

Streekarchief Oost-Veluwe Twello

Bevolkingsregister Voorst (Terwolde en Nijbroek deel 2) 1860 - 1890 Deel 17 blad 19a

Montizaan Hendrika v 16-09-1851 Epe NH knecht van D 10 f.48.

Deel 17 blad 48c

als boven 1851 27 jaar Epe O NH meid op 27-05-1872 van Epe en naar D 9 f. 19.

Deel 24 m blad 15.

als boven meid 16-09-1851 Epe O NH C 19 naar Epe op 01-05-1880.

 

GA Deventer 1994.11.02.

Bevolkingsregister Deventer Deel 22 blad 56 1879 - 1899

1. Oldenhof Marten m hoofd 27-08-1854 Apeldoorn H NH dagloner

2. Montizaan Hendrika v vrouw 16-09-1851 Epe H

3. Oldenhof Gerrit Johannes m zoon 04-07-1880 Deventer + 10-08-1880

4. Johannes m 11-08-1881

5. Boerdam Gerritje v moeder 17-01-1823 Apeldoorn W + 14-11-1891

Wed. Oldenhof

6. Oldenhof Gerda Willemina v dochter 31-12-1891 Deventer

 

1 en 2 zijn op 15-05-1880 gehuwd en zijn op 19-05-1880 van Epe gekomen.

5 is op 21-08-1888 ingeschreven. het gezin woonde in de L.Zandstraat A, Dwarsstraat E 101,

Lange Zandstraat 87 en 128.

 

Bevolkingsregister Deventer Deel 20 blad 26 1899 - 1921.

1. Oldenhof Marten m hoofd 27-08-1854 Apeldoorn H NH + 21-09-1900

2. Montizaan Hendrika v vrouw 16-09-1851 Epe H

3. Oldenhof Johannes m zoon 11-08-1881 Deventer O tabakshandelknecht

4. Gerda Willemina v dochter 31-12-1891 Deventer O

 

1 was blauwverver in de katoenfabricage. Het gezin woonde in de Noorderstraat 7, Nieuwstraat en Zwolukestraat 36. 2,3 en 4 vertrekken op 20-06-1907 naar Apeldoorn.

 

GA Apeldoorn 1994.09.29.

Bevolkingsregister Apeldoorn

227/2 Marten Oldenhof Herv. woont in wijk L en vertrekt op 02-02-1874 naar Voorst

 

22/130 Hendrika Montizaan wed. M. Oldenhof schoonmoeder Geref. 16-09-1851 Epe

Gerda Willemina Oldenhof dochter 31-12-1891 Deventer huwt op 11-04-1918 Dirk Jan Jonker

te Apeldoorn.

Johannes Oldenhof zoon 11-08-1881 Deventer huwt op 25-09-1917 te Amersfoort.

Hendrika Montizaan huishoudster overlijdt op 10-05-1928 te Apeldoorn.

 

BS Apeldoorn Geboorte-acte nr. 221. d.d. 28 augustus 1854.

Gerrit Oldenhof, oud 32 jaar, van beroep landman, wonende te Apeldoorn, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Gerritjen Boerdam, oud 31 jaren, alhier op zondag 27 augustus 1854 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Marten gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Bloemink Davids, oud 67 jaar, van beroep arbeider, en van Jan Jansen, oud 35 jaar, van beroep arbeider, beide wonende te Apeldoorn.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - j blad 2.

RA Gelderland te Arnhem 1993.12.07.

BS Epe Huwelijksacte nr. 31. d.d. 15 mei 1880.

Marten Oldenhof, oud 25 jaar, van beroep dagloner, geboren te Apeldoorn en wonende te Epe, meerderjarige zoon van wijlen Gerrit Oldenhof, overleden te Apeldoorn en van diens huisvrouw Gerritje Boerdam, oud 57 jaar, van beroep dagloonster te Apeldoorn, en

Hendrika Montizaan, oud 28 jaar, van beroep dagloonster, geboren en wonende te Epe, doch voor minder dan 6 maanden gewoond hebbende te Voorst, meerderjarige dochter van Johannes Montizaan, oud 64 jaar, dagloner te Epe, en van wijlen diens huisvrouw Egbertje Brummel, overleden te Epe, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Egbert uit den Bogaard, oud 43 jaar, van beroep winkelier, zwager van de bruid

2. Marinus Johannes Vosselman, oud 48 jaar, van beroep landbouwer

3. Hendrikus Montizaan, oud 47 jaar, van beroep horlogemaker

4. Evert de Boer, oud 42 jaar, van beroep kleermaker

Allen wonende te Epe. Onder de akte staan de handtekeningen van bruidegom, bruid, moeder van de bruidgom, vader van de bruid en de vier getuigen.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 368. d.d. 5 julij 1880.

Marten Oldenhof, oud 25 jaar, van beroep daglooner, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Montizaan, zonder beroep, alhier op 4 julij 1880 des morgens ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornamen Gerrit Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Peter Oldenhof, oud 31 jaar, van beroep daglooner, en van Gerrit Jan Heetkamp, oud 55 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Deventer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Overlijdensacte nr. 307. d.d. 10 augustus 1880.

Hermanus Stegink, oud 31 jaar, van beroep agent van politie, en Hendrik Jan Jansen Vredenburg, oud 68 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 10 augustus 1880 om des morgens zeven uur is overleden Gerrit Johannes Oldenhof, oud eene maand, geboren en wonende te Deventer buiten den Noordenberg, zoon van Marten Oldenhof, daglooner en van Hendrika Montizaan, zonder beroep, wonende te Deventer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 422. d.d. 11 augustus 1881.

Marten Oldenhof, oud 26 jaar, van beroep daglooner, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Hendrika Montizaan, zonder beroep, alhier op 11 augustus 1881 des morgens ten een uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Johannes gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Rattink, oud 27 jaar, van beroep schoenmaker, en van Gerrit Twenhaar, oud 29 jaar, van beroep daglooner, beide wonende te Deventer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Deventer Geboorte-acte nr. 6. d.d. 2 januari 1892.

Marten Oldenhof, oud 37 jaar, van beroep stoffenverver, wonende te Deventer, welke ons verklaard heeft dat zijne echtgenoote Hendrika Montizaan, zonder beroep, alhier op 31 december 1891 des middags ten twaalf uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht, hetzelve de voornamen Gerda Willemina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Lodewijk Johannes van der Waarde, oud 42 jaar, van beroep fabrieksarbeider, en van Jan Willem Feith, oud 26 jaar, van beroep spekslager, beide wonende te Deventer.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 


Genealog VI - j blad 3.

BS Deventer Overlijdensacte nr. 405. d.d. 22 september 1900.

Berend Willem Koers, oud 49 jaar, van beroep timmerman, en Willem Hendrik van der Wal, oud 46 jaar, van beroep aanspreker, beide wonende alhier, die verklaren dat op 21 september 1900 om des voormiddags een uur is overleden Marten Oldenhof, oud 46 jaar, van beroep katoenverver, geboren te Apeldoorn en wonende te Deventer, zoon van de echtelieden Gerrit Oldenhof en Gerritje Boerdam, gehuwd met Hendrika Montizaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Apeldoorn Overlijdensacte nr. 308. d.d. 11 mei 1928.

Teunis Wentink, oud 41 jaar, van beroep aanspreker, en Hendrik Muis, oud 54 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 10 mei 1928 om des voormiddags een uur is overleden Hendrika Montizaan, oud 76 jaar, zonder beroep, geboren te Epe en wonende te Apeldoorn, dochter van Johannes Montizaan en Egbertje Brummel, weduwe van Marten Oldenhof.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.