Genealog VI - i blad 1.

ARA Den Haag 1994.02.08.

BS Stellendam Huwelijksacte nr. 2. d.d. 18 junij 1863.

Arie Kievit, oud 42 jaar, van beroep bouwknecht, geboren en wonende te Stellendam, meerderjarige zoon van Krijn Kievit, overleden en van Pieternella van Oostenbrugge, zonder beroep, wonende te Stellendam, en

Jacoba Frederica Montezaan, oud 25 jaar, van beroep dienstbode, geboren te Maassluis en wonende te Stellendam, meerderjarige dochter van Jacob Montezaan, overleden, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, wonende te Maassluis, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Pieter van der Wekke, oud 36 jaar, van beroep landbouwer

2. Dirk Lodder, oud 41 jaar, van beroep landbouwer

3. Marinus Lekker, oud 40 jaar, van beroep broodbakker

4. Adrianus van den Bosch, oud 52 jaar, van beroep schoenmaker

Allen wonende te Stellendam.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid en de vier getuigen.

 

BS Stellendam Geboorte-acte nr. 6. d.d. 27 februarij 1821.

Krijn Kievit, oud 23 jaar, van beroep bouwman, wonende Stellendam, welke ons verklaard heeft dat deszelfs huisvrouw Pieternella van Oostenbrugge, alhier op 26 februarij 1821 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Arie gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Hoekman, oud 39 jaar, van beroep veldwachter, en Marinus Lekker, oud 39 jaar, van beroep schoolhouder, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Stellendam Geboorte-acte nr. 31. d.d. 21 december 1863.

Arij Kievit, oud 42 jaar, van beroep bouwknecht, wonende Stellendam, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Frederika Montezaan, zijne echtgenoote, alhier op 20 december 1863 des middags ten vier uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 41, hetzelve de voornaam Pieternella gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter van der Wekke, oud 37 jaar, van beroep bouwman, en Maarten Kievit, oud 39 jaar, van beroep bouwman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Stellendam Geboorte-acte nr. 12. d.d. 10 mei 1866.

Arij Kievit, oud 45 jaar, van beroep arbeider, wonende Stellendam, welke ons verklaard heeft dat Jacoba Frederika Montezaan, zijne echtgenoote, alhier op 9 mei 1866 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis nr. 114, hetzelve de voornamen Jacoba Catharina gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leendert Johannes de Vos, oud 51 jaar, van beroep veldwachter, en Gerrit van der Woude, oud 35 jaar, van beroep bode, beide wonende te Goedereede.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Den Haag

Bevolkingsregister Den Haag 1850 - 1860 Wijk T Gedempte Burgwal 74. Blad 373.

Montezaan Jacoba Frederica 18-10-1837 Maassluis O NH dienstbode

vertrekt op 26-9-1857 naar Kampen.

 

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1861 - 1869 Wijk E nr.86 Noordvliet

5. Montezaan Jacoba Frederika V niet verwant 18-10-1837 Maassluis O Dienstbode NH

vertrekt in Augustus 1862 naar Stellendam.

 


Genealog VI - i blad 2.

ARA Den Haag 1994.04.21.

Bevolkingsregister Stellendam 1861 - 1890 Fiche 19.

1-10-1862 Montezaan Jacoba Frederica V in dienst 18-10-1837 Maassluis Ned. Herv.

dienstbode N K komt op 27-9-1862 van s-Gravenhage en trouwt op 18-6-1863

met Arie Kievit.

 

1. 18-6-1863 Kievit Arij M Hoofd 26-02-1821 Stellendam H NH arbeider

2. Montezaan Jacoba Frederica V vrouw 18-10-1837 Maassluis H

3. Kievit Pieternella V dochter 20-12-1863 Stellendam

4. Jacoba Catharina V 09-05-1866

 

Het gezin woont N 114 K en emigreert in Junij 1867 naar Amerika.

 

Emigratie naar Amerika toegangsnr. 2.04.28. inventaris nr. 26 tafel 49.

A. Kievit ZH Stellendam 1867 Deel III fol. 87.

Ministerie Binnenlandse zaken Juni 1867. Fiche 4 +

Stellendam A. Kievit Bouwknecht 43 NH

behoeftige 13 klasse hoofdelijk omslag aangeslagen

1 vrouw 2 kinderen reden van vertrek verbetering van bestaan. naar New York.

 

CBG Den Haag 2003.09.18.

R.P. Swierenga

Dutch Households in U.S. population censuses 1850, 1860, 1870. An alfabetical listing by familiy heads. Scholary Resources Inc. 3dln (Wilmington, Delaware 1987).

 

Deel 2. Mar. Fam. Birth S F M Years Cen.

Age Sex State Ch State. Occ. place C F F in US ST CY TW WD year

Kievit Aaron 49 m 2 3 01 2439 51 1 1 3 30 02 05 00 1870

Kievit Fredrika 32 f 2 3 02 3 51 1 1 3

Kievit Petrina 6 f 1 20 51 1 1 1 3

Kievit Louisa 4 f 1 20 51 1 1 1 3

Kievit Berdiana - f 1 20 51 1 1 3

Dwell

Dwell Fam. Type

137 201 2

 

Mar. State = Marital Status: 1 = single; 2 = married, both spouses Dutch-born.

Ch = Children; Fam. State. = Family Status: 1 = husband; 2 = wife; 20 = daughter.

Occ. = occupation: 2439 = in print works; 3 = keeping house.

Birth place: 51 = Holland, Netherlands.

SC = attended school within year: 1 = yes. FF = father foreign-born: 1 = yes.

MF = mother foreign-born: 1 = yes.

ST = State: 30 = New Jersey. CY = County: 02 = Bergen. TW = Township: 05 = Lodi.

WD = Ward: 00. Cen year = Census year. Dwell = Dwelling number in census.

Fam. = Family number in census.

Dwell type = Dwelling type: 2 = two-family both Dutch-born family heads

.

De familie had geen land in eigendom noch persoonlijk eigendom.

 


Genealog VI - i blad 3.

R.P. Swierenga, Dutch Emigrants to the United States, South Africa, South America and South-East Asia 1835 - 1880; an alphabetical listing by household heads and independent persons. Pref. by P.W. Filby; Scholarly Resources Inc. (Wilimington, Delaware 1983).

 

Occ Sex Age Rel CLS ASM Rate Women Ch Resn Dest YR Prov Mun Ser

Kievit, A. 66 m 43 1 3 1 13 1 2 1 50 67 11 119 -

 

Occ = occupation: 66 = bouwknecht; Rel = religion or denominational affiliation:

1 = Nederduits Hervormd; CLS = economic classification: 3 = behoeftigen;

ASM = assessed for taxes: 1 = yes;

Rate = tax assessment classification (varies in each municipality);

Resn = reason stated for emigration: 1 = economic improvement;

Dest = destination: 50 = St Paul, Minnesota; Prov = provincie: 11 = Zuid-Holland;

Mun = municipality: 119 = Stellendam; Ser = number of servants.