Genealog VI - h blad 1.

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1851 - 1860 Wijk F blad 563 Huisnr. 125a

1. Jan van der Burg 01-01-1828 Maasland H Ned.Herv. Tuinier

2. Catharina Montezaan 09-06-1832 Maassluis H - overl. 3-3-1855.

3. Hendrik van der Burg 25-08-1852

4. Jacoba van der Burg 23-10-1853

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 15. d.d. 2 julij 1851.

Jan van der Burg, oud 23 jaar, van beroep tuinier, geboren te Maasland en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik van der Burg, tuinier, en van Henrietta Dorotea van Hees, zonder beroep, beide alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en

Katharina Montezaan, oud 19 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Jacob Montezaan, overleden, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Frans van der Burg, oud 42 jaar, van beroep tuinier, oom van de bruidgom, wonende te Maasland

2. Karel Frans Montezaan, oud 28 jaar, van beroep baardscheerder, broeder van de bruid, wonende te Maassluis

3. Cornelis Valkenburg, oud 54 jaar, van beroep tuinier, wonende te Maassluis

4. Willem Slot, oud 38 jaar, van beroep turfschipper, wonende te Maassluis

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de vier getuigen, de moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

BS Maasland Geboorte-acte d.d. 2 januarij 1828.

Hendrik van der Burg, oud 22 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat zijne huisvrouw Henrietta Dorothea van Hees, alhier op 1 januarij 1828 des avonds ten acht uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht, hetzelve de voornaam Jan gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van der Blom, oud 52 jaar, van beroep tuinder, en van Willem van Trigt, oud 47 jaar, van beroep wagemaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 66. d.d. 24 julij 1851.

Jan van der Burg, oud 23 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Catharina Montezaan, zonder beroep, deszelfs echtgenoote, alhier op 23 julij 1851 des namiddags ten een uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Noordvliet wijk G nr. 30, hetzelve de voornamen Henrietta Dorothea gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frans Montezaan, oud 29 jaar, van beroep barbier, en van Johannes Vassen, oud 60 jaar, van beroep kleermaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 98. d.d. 10 december 1851.

Hendrik van der Burg, oud 48 jaar, van beroep tuinder, grootvader van de overledene en Cornelis Ghislain, oud 50 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 9 december 1851 om des voormiddags twaalf uur is overleden Henrietta Dorothea van der Burg, oud 18 weken, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Noordvliet wijk F nr. 132, dochter van Jan van der Burg, tuindersknecht en van Catharina Montezaan, zonder beroep, wonende beiden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 


Genealog VI - h blad 2.

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 87. d.d. 26 augustus 1852.

Jan van der Burg, oud 24 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Catharina Montezaan, deszelfs echtgenoote, zonder beroep, alhier op 25 augustus 1852 des voormiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis aan den Noordvliet wijk F nr. 125, hetzelve de voornaam Hendrik gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Joannes Montezaan, oud 32 jaar, van beroep militair, en van Petrus Josephus Kuikhoven, oud 46 jaar, van beroep visscher, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 106. d.d. 25 october 1853.

Jan van der Burg, oud 25 jaar, van beroep tuinder, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Catharina Montezaan, deszelfs echtgenoote, zonder beroep, alhier op 23 october 1853 des namiddags ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis aan den Noordvliet wijk F nr. 125, hetzelve de voornaam Jacoba gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van der Burg, oud 49 jaar, van beroep tuinder, en van Frans Montezaan, oud 32 jaar, van beroep barbier, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 58. d.d. 8 junij 1857.

Leonardus van der Waal, oud 44 jaar, van beroep timmerman, en Cornelis Ghislain, oud 55 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 7 junij 1857 om des voormiddags elf uur is overleden Jacoba van der Burg, oud 3 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Noordvliet wijk G nr. 30, dochter van Johannes van der Burg, tuinder, wonende alhier en van Catharina Montezaan, overleden alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 30. d.d. 5 maart 1855.

Pieter Groenewegen, oud 69 jaar, van beroep barbier, en Cornelis Ghislain, oud 53 jaar, van beroep stadsbode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 3 maart 1855 om des voormiddags elf uur is overleden Katharina Montesaan, oud 22 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, Noordvliet wijk F nr. 125, dochter van Jacob Montesaan, overleden te Maasland, en van Jacoba Verhagen, zonder beroep, wonende alhier, gehuwd met Jan van der Burg, tuindersknecht.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

 


Genealog VI - h blad 3.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 29. d.d. 31 october 1855.

Jan van der Burg, weduwnaar van Katharina Montezaan, oud 27 jaar, van beroep tuinier, geboren te Maasland en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik van der Burg, tuinder, en van Henrietta Dorotea van Hees, zonder beroep, beide alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en

Barendina Geertruida van den Boogaard, oud 18 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Nieuwenhoorn, minderjarige dochter van Arend van den Boogaard, gedomicilieerd te Nieuwenhoorn doch thans gedetineerd in het huis van reclusie en tuchtiging te Woerden gevende zijn toestemming blijkens een hierbij overlegde akte van den Notaris Wouterus Adrianus van Zijst in het Arrondissement Leijden, Provincie Zuid-Holland, residerende te Woerden en getuigen gepasseerd en geregistreerdden elfden October blijkens hierbij overgelegde akte, en van Hester Cabrel,overleden, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Frans van der Burg, oud 45 jaar, van beroep tuinder, oom van de bruidgom, wonende te Maasland

2. Karel Frans Montezaan, oud 34 jaar, van beroep barbier, wonende te Maassluis

3. Dirk Luijendijk, oud 64 jaar, van beroep gemeente-architect, wonende te Maassluis

4. Pieter Poortman, oud 32 jaar, van beroep boekverkooper, wonende te Maassluis

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de ouders van de bruidegom en de vier getuigen, de moeder van de bruid kon niet schrijven.

 

ARA Den Haag 2003.02.20.

BS Nieuwenhoorn Geboorte-acte nr. 12. d.d. 28 maart 1837.

Arend van den Boogaard, oud 45 jaar, van beroep metselaar, wonende alhier, welke ons verklaard heeft als vader van het nagemelde kind dat zijne echtgenoote, Hester Cabret, oud 40 jaar, alhier op 27 maart 1837 des avonds ten tien uren verlost is van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis, hetzelve de voornamen Barendina Geertruida gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Klaas Smit, oud 63 jaar, zonder beroep, en van Arij Spaan, oud 26 jaar, van beroep timmerman, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 76. d.d. 17 september 1917.

Jan Jacobus van der Lelij, oud 47 jaar, van beroep bedienaar der begrafenis, en Josephus Eduardus Cornelius Dammer, oud 44 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 16 september 1917 om des namiddags twaalf uur is overleden Barendina Geertruida van den Boogaard, oud 80 jaar, zonder beroep, geboren te Nieuwenhoorn en wonende alhier, Sluispolderkade nr. 12, dochter van Arend van den Boogaard en van Hester Cabrel, beiden overleden, gehuwd met Jan van der Burg.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.

 

BS Maassluis Overlijdensacte nr. 43. d.d. 29 april 1921.

Jan Jacob van der Lelij, oud 51 jaar, van beroep lijkbezorger, en Josephus Dammer, oud 47 jaar, van beroep gemeentebode, beide wonende alhier, die verklaren dat op 28 april 1921 om des namiddags vier uur is overleden Jan van der Burg, oud 93 jaar, zonder beroep, geboren te Maasland en wonende alhier, Zuiddijk nr. 5, zoon van Hendrik van der Burg en van Henrietta Dorothea van Hees, beiden overleden, weduwnaar van Barendina Geertruida van den Boogaard en eerder van Katharina Montesaan.

Onder de akte staan de handtekeningen van de twee comparanten.