Genealog VI - g - 4 blad 1.

GA Maassluis

Bevolkingsregister Maassluis 1880 - 1890 blad 109. Zuiddijk B144

1. van Drimmelen Willem m hoofd 01-08-1864 Maassluis H NH zeilmaker

2. Montezaan Johanna Petronella v vrouw 16-10-1867 H

3. van Drimmelen Willem Johannes m vader 29-01-1823 Drimmelen H

 

1. vertrekt op 23-2-1895 naar Emden en komt op 30-8-1897 van Emden.

 

GA Maassluis 1993.10.18.

BS Maassluis Huwelijksacte nr. 35. d.d. 7 september 1887.

Willem van Drimmelen, oud 23 jaar, van beroep zeilmaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Willem Johannes van Drimmelen, magazijnmeester, en van Willemina van Beekum, zonder beroep, beide wonende alhier, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende, en

Johanna Petronella Montezaan, oud 19 jaar, zonder beroep, geboren te Maassluis en wonende te Maasland, minderjarige dochter van Jacob Montezaan, timmerman, en van Neeltje Valkenburg, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende, welke ons verzocht hebben hun huwelijk te voltrekken in tegenwoordigheid van:

1. Hendrik van Drimmelen, oud 33 jaar, van beroep schuurknecht, broeder van de bruidgom

2. Teunis Bouman, oud 48 jaar, van beroep mandenmaker

3. Leendert van den Berg, oud 26 jaar, van beroep zalmvisscher

4. Willem Schepen, oud 33 jaar, van beroep zeeman

Allen wonende te Maassluis.

Onder de akte staan de handtekeningen van de bruidegom, de bruid, de vader van de bruidegom, de ouders van de bruid en de vier getuigen, de moeder van de bruidegom kon niet schrijven.

 

BS Maassluis Geboorte-acte nr. 72. d.d. 1 augustus 1864.

Willem Johannes van Drimmelen, oud 40 jaar, van beroep schipper, wonende alhier, welke ons verklaard heeft dat Willemina van Beekum, zijne echtgenoote, zonder beroep, mede wonende alhier, alhier op 1 augustus 1864 des voormiddags ten zeven uren verlost is van een kind van het mannelijk geslacht in het huis staande aan den Zuiddijk wijk B nr. 68, hetzelve de voornaam Willem gevende. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Dirk van Nimwegen, oud 33 jaar, van beroep logementhoudersknecht, en van Arie Lekkerkerk, oud 35 jaar, van beroep schoenmaker, beide wonende alhier.

Onder de akte staan de handtekeningen van de vader en de twee getuigen.

 

BS Delft Overlijdensacte nr. 102. d.d. 17 februari 1942.

Leendert Anthonie de Groot, oud 61 jaar, van beroep begrafenisbedienaar, wonende alhier, die verklaart dat op 16 februari 1942 om des voormiddags tien uur is overleden Willem van Drimmelen, oud 77 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Maassluis, zoon van Willlem Johannes van Drimmelen en van Willemina van Beekum, beiden overleden.

Onder de akte staat de handtekening van de comparant.